Teksti suurus:

Universaalse postiteenuse makse määra kehtestamine

Universaalse postiteenuse makse määra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 17, 102

Universaalse postiteenuse makse määra kehtestamine

Vastu võetud 05.03.2009 nr 46

Määrus kehtestatakse «Postiseaduse» § 412 lõike 4 alusel.

§ 1.  Universaalse postiteenuse makse määr

  (1) Universaalse postiteenuse makse määrad rahastamiskohustusega postiteenuse osutajale kehtestatakse järgmiselt:

1) lihtsaadetisena edastatav kirisaadetis 2,3 krooni;
2) tähtsaadetisena edastatav kirisaadetis 18,9 krooni;
3) väärtsaadetisena edastatav kirisaadetis   18,9 krooni;
4) lihtsaadetisena edastatav postipakk 0 krooni;
5) tähtsaadetisena edastatav postipakk 0 krooni;
6) väärtsaadetisena edastatav postipakk 0 krooni.

  (2) Lõikes 1 sätestatud makse määrad kehtivad nii riigisiseste kui ka rahvusvaheliste postisaadetiste kohta.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP


Majandus- ja
kommunikatsiooniminister Juhan PARTS


Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json