Teksti suurus:

Hasartmängukorraldaja raamatupidamise aastaaruande lisa „Panused ja väljamakstud võidud” vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine

Hasartmängukorraldaja raamatupidamise aastaaruande lisa „Panused ja väljamakstud võidud” vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2009, 24, 302

Hasartmängukorraldaja raamatupidamise aastaaruande lisa „Panused ja väljamakstud võidud” vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine

Vastu võetud 06.03.2009 nr 17

Määrus kehtestatakse «Hasartmänguseaduse» § 65 lõike 6 alusel.

§ 1. Aruandevorm

  Kehtestada hasartmängukorraldaja raamatupidamise aastaaruande lisa «Panused ja väljamakstud võidud» vorm (lisa, edaspidi aruandevorm).

§ 2. Aruandevormi täitmine

 (1) Hasartmängukorraldaja märgib aruandevormil:
 1) lahtris «panuste summa» tulude hulgas kajastatud panuste summa;
 2) lahtris «väljamaksete summa» kulude hulgas kajastatud väljamaksete summa;
 3) lahtris «panuste summa ja väljamaksete summa vahe» tulude hulgas kajastatud panuste summa ja kulude hulgas kajastatud väljamaksete summa vahe.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud summad märgitakse aruandevormil eraldi iga hasartmängu liigi ja alaliigi osas vastavalt aruandevormil toodud tabelitele.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud summad märgitakse aruandevormil iga õnnemängu alaliigi, õnnemänguturniiri, samuti toto ja osavusmängu korraldamisel mängukohas eraldi iga linna või valla osas, kus mängukoht asub.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud summad märgitakse aruandevormil kaughasartmänguna korraldatavate hasartmängude korral eraldi iga hasartmänguliigi ja alaliigi kohta vastavalt aruandevormil toodud tabelitele.

§ 3. Tulude hulgas kajastatud panuste summa

  Tulude hulgas kajastatud panuste summana märgitakse aruandevormil tekkepõhiselt hasartmängukorraldaja tulude hulgas kajastatud müügitulud hasartmängu korraldamisest.

§ 4. Kulude hulgas kajastatud väljamaksete summa

  Hasartmängukorraldaja otsustab, kas lahtrisse «väljamaksete summa» märgitakse tekkepõhiselt kulude hulgas kajastatud:
 1) võitude summa või
 2) võidufond.

§ 5. Mängulaual korraldatava õnnemängu erisus

 (1) Mängulaual korraldatava õnnemängu puhul, mille tulemuste väljaselgitamiseks kasutatakse mängu läbiviija abi, on käesoleva määruse §-s 3 sätestatud hasartmängukorraldaja tulude hulgas kajastatud müügituluks hasartmängu korraldamisest hasartmängukorraldaja poolt mängulaual kasutatava raha või elektroonilist lugemist mittevõimaldavate raha asendavate vahendite (näiteks žetoonid, tšekid) lõpp- ja algsaldode vahede positiivne summa.

 (2) Mängulaual korraldatava õnnemängu puhul, mille tulemuste väljaselgitamiseks kasutatakse mängu läbiviija abi, on käesoleva määruse §-s 4 sätestatud hasartmängukorraldaja kulude hulgas kajastatud võitude summaks või võidufondiks hasartmängukorraldaja poolt mängulaual kasutatava raha või elektroonilist lugemist mittevõimaldavate raha asendavate vahendite (näiteks žetoonid, tšekid) alg- ja lõppsaldode vahede positiivne summa.

§ 6. Rakendamine

  Käesolevat määrust rakendatakse aruandeperioodide kohta, mis algavad 2010. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

Minister Ivari PADAR


Kantsler Tea VARRAK


ÕIEND
6.11.2009 14:30

Lisatud määruse lisa.
Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lõige 31 punkt 2.

Lisa

/otsingu_soovitused.json