Teksti suurus:

Kohtunikuabi ametipalga suurus ja osakonna juhatamise lisatasu määr

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.02.2010
Avaldamismärge:

Kohtunikuabi ametipalga suurus ja osakonna juhatamise lisatasu määr

Vastu võetud 29.01.2007 nr 23
RT I 2007, 10, 48
jõustumine 09.02.2007, rakendatakse 1.01.2007

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

7.02.2008 nr 38 (RT I 2008, 8, 60) 18.02.2008

5.03.2009 nr 48 (RT I 2009, 17, 104) 13.03.2009 (rakendatakse alates 9.03.2009)

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 122 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1. Kohtunikuabi ametipalk

Kohtunikuabi ametipalk on 17 205 krooni.

[RT I 2009, 17, 104 – jõust. 13.03.2009] – rakendatakse alates 9.03.2009

§ 2. Maakohtu kinnistus- või registriosakonna juhataja lisatasu

(1) Maakohtu kinnistus- või registriosakonna juhatamise kohustuste täitmise eest makstakse osakonnajuhatajale lisatasu.

(2) Osakonna juhatamise eest makstav lisatasu on kuni 35% kohtunikuabi ametipalgast.

§ 3. Maakohtu kinnistusosakonna juhataja lisatasu määr

Maakohtu kinnistusosakonna juhatajale makstakse lisatasu kuni:
1) 10% tema ametipalgast, kui osakonnas töötab kuni 20 inimest;
2) 20% tema ametipalgast, kui osakonnas töötab 21–40 inimest;
3) 34% tema ametipalgast, kui osakonnas töötab vähemalt 41 inimest.

§ 4. Maakohtu registriosakonna juhataja lisatasu määr

Maakohtu registriosakonna juhatajale makstakse lisatasu kuni:
1) 5% tema ametipalgast, kui osakonnas töötab kuni 8 inimest;
2) 10% tema ametipalgast, kui osakonnas töötab 9–40 inimest;
3) 34% tema ametipalgast, kui osakonnas töötab vähemalt 41 inimest.

§ 5. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 51. Käesoleva määruse § 1 rakendatakse 9. märtsist 2009. a.

[RT I 2009, 17, 104 – jõust. 13.03.2009] – rakendatakse alates 9.03.2009

/otsingu_soovitused.json