Teksti suurus:

Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord

Rahandusminister
määrus

lisa 13158184

Lisa 1

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 37
«Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid
ja nende täitmise kord»
lisa 1

[RTL 2006, 36, 631 - jõust. 1.07.2006]

 

                                                                                                                                                                                        

 

MTA märge “……..”………..…20….. a.

 

MTA  ______________________________________________________________

Isik     ______________________________________________________________

Aktsiisilao aadress ____________________________________________________                                                                                                                      

 

Alkoholi liikumise ja laoseisu aruanne  ……………………………….20………a

 

Rida

Laoseis ja liikumine

Vein

Õlu

Kääritatud jook

 

Vahetoode

(HL)

Muu alkohol

Piiritus

 

Denat.

piiritus

(AAHL)

 

EAF

(AA

HL)

kuni 6%

(HL)

üle 6%

(HL)

 

AA

HL

 

HL

 

kuni 6%

(HL)

 

üle 6%

(HL)

 

   AA

HL

 

HL

 

AA

HL

 

AAHL

 

HL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1

ALGSEIS

Üldkogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

AAV kogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

SISSETULEK

Üldkogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

AAV kogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

LRst ÜLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

LRst AAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Eesti Alst ÜLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Eesti Alst AAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Import

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Aktsiis makstud kogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Toodetud kogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allkiri               ……………………….

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

3

VÄLJAMINEK

Üldkogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

AAV kogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

LRi  ÜLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

LRi  AAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Eesti  ÜLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

Eesti ALttu AAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

Eksport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

Aktsiis makstud kogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8

Aktsiisiga maksustatult

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9

Aktsiisivaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1

Pardakaup AV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10

Pardakaup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

KAOD

Üldkogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Normatiivne kadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Põhjendatud kaod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Põhjendamata kaod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ALKOHOL MUUL OTSTARBEL

Üldkogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Kvaliteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Muu toodang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

LÕPPSEIS

Üldkogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

AAV kogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Aktsiisilaopidaja ees- ja perekonnanimi

Ametinimetus

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

/otsingu_soovitused.json