Teksti suurus:

Sõmeru valla jäätmekava 2009–2012 vastuvõtmine

Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 52, 730

Sõmeru valla jäätmekava 2009–2012 vastuvõtmine

Vastu võetud 17.02.2009 nr 79

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1 Võtta vastu Sõmeru valla jäätmekava aastateks 2009-2012 vastavalt lisale.

§ 2 Määrus jõustub 20. veebruaril 2009. a.

Volikogu esimees Vahur LIIVAK

Jäätmekava 2009-2012