Teksti suurus:

„Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“ koostamise ettepaneku heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 27, 347

„Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“ koostamise ettepaneku heakskiitmine

Vastu võetud 12.03.2009 nr 88

Vastavalt «Riigieelarve seaduse» § 10 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 «Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord»:

1. Kiita heaks ettepanek koostada «Eesti metsanduse arengukava aastani 2020».

2. Määrata «Eesti metsanduse arengukava aastani 2020» koostamise eest vastutavaks ministeeriumiks Keskkonnaministeerium ning arengukava koostamises osalevateks ministeeriumideks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Põllumajandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ning Rahandusministeerium.

3. Määrata arengukava elluviimise rakendusdokumendiks «Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030» rakendusplaan «Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007–2013», milles on sätestatud metsanduse arengukava meetmed.

4. Keskkonnaministeeriumil esitada arengukava koos Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. a korraldusega nr 116 heakskiidetud «Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030» rakendusplaani «Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007–2013» muudatustega Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks septembris 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Riigikantselei strateegiadirektor
riigisekretäri ülesannetes Keit KASEMETS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json