Teksti suurus:

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 "Linnade koefitsiendid" muutmine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 28, 364

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 "Linnade koefitsiendid" muutmine

Vastu võetud 16.03.2009 nr 3

Määrus kehtestatakse «Välisteenistuse seaduse» § 63 lõike 4 alusel.

§ 1. Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 «Linnade koefitsiendid» (RTL 2006, 92, 1717; 2008, 99, 1407) lisa muudetakse ning asendatakse järgmise lisaga:

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11
«Linnade koefitsiendid»
lisa

Linnade koefitsiendid

Ankara 3,40
Ateena 3,00
Berliin 3,25
Brüssel 3,15
Budapest 3,05
Dublin 3,15
Genf 3,60
Haag 2,95
Helsingi 3,25
Kabul 4,70
Kairo 3,30
Kiiev 2,90
Kopenhaagen 3,40
Lashkãrgah 4,70
Lissabon 2,90
London 3,25
Madrid 3,00
Minsk 3,15
Moskva 3,95
New York 3,10
Oslo 3,80
Ottawa 3,05
Pariis 3,20
Peking 3,40
Peterburi 3,65
Pihkva 3,40
Praha 3,15
Riia 2,80
Rooma 3,20
Sofia 2,90
Stockholm 3,20
Strasbourg 3,05
Tel Aviv 3,40
Thbilisi 3,40
Tokio 4,60
Varssavi 3,00
Viin 3,20
Vilnius 2,75
Washington 3,00

§ 2. Lisaga kehtestatud koefitsiente rakendatakse alates 1. märtsist 2009. a.

Minister Urmas PAET
Kantsler Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json