Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2006. a määruse nr 40 “Laeva turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 29, 374

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2006. a määruse nr 40 “Laeva turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm” muutmine

Vastu võetud 19.03.2009 nr 31

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 111 lõike 8 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2006. a määruse nr 40 «Laeva turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm» (RTL 2006, 39, 672; 2007, 48, 865) lisad 1 ja 2 asendatakse käesoleva määruse lisadega.

Minister Juhan PARTS
Kantsler Marika PRISKE

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 19.03.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-01695.

Lisa 1

Lisa 2

/otsingu_soovitused.json