Teksti suurus:

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 38 „Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 29, 378

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 38 „Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord” muutmine

Vastu võetud 18.03.2009 nr 22

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 38 lõike 7 alusel.

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määrust nr 38 «Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord» (RTL 2004, 39, 653) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isik peab kümne kalendripäeva jooksul uue transpordivahendi Eestisse toimetamise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui transpordivahendi registreerimise päevaks, esitama Maksu- ja Tolliametile käesoleva määruse §-s 2 nimetatud andmed ning tasuma käibemaksu.»;

2) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Lisaks tollideklaratsiooni vormile esitab isik uue transpordivahendi soetamise kohta arve ning Maksu- ja Tolliameti nõudmisel müügilepingu.».

Minister Ivari PADAR
Siseteenuste asekantsler
kantsleri ülesannetes Anneli SUSI PERSIDSKI

/otsingu_soovitused.json