Teksti suurus:

Universaalse postiteenuse makse riigieelarvesse laekumise ja selle kasutamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RTL 2009, 29, 380

Universaalse postiteenuse makse riigieelarvesse laekumise ja selle kasutamise kord

Vastu võetud 19.03.2009 nr 24

Määrus kehtestatakse «Postiseaduse» § 414 lõike 8 alusel.

§ 1.  Universaalse postiteenuse makse riigieelarvesse laekumine

  (1) Universaalse postiteenuse makse laekub riigieelarvesse.

  (2) Universaalse postiteenuse makse kantakse Rahandusministeeriumi pangakontole, kasutades viitenumbrina Konkurentsiameti kontonumbrit e-riigikassas.

§ 2.  Universaalse postiteenuse maksena riigieelarvesse laekunud vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarvesse universaalse postiteenuse makse tasumisest laekunud vahendeid kasutab Konkurentsiamet kooskõlas «Postiseadusega» universaalse postiteenuse osutajale selle kohustuse täitmisega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamiseks vastavalt universaalse postiteenuse makse tegelikule laekumisele.

  (2) Jooksval eelarveaastal universaalse postiteenuse osutajale hüvitatud kulusid ületav osa samal eelarveaastal tasutud universaalse postiteenuse maksetest kantakse üle järgmisesse eelarveaastasse ning seda kasutatakse universaalse postiteenuse osutajale selle kohustuse täitmisega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamiseks järgmisel eelarveaastal.

  (3) Universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud kulu ülekantavus sätestatakse iga-aastases riigieelarves.

  (4) Universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud kulude hüvitamiseks väljamaksete teostamisel tuleb arvestada rahandusministri 2. jaanuari 2006. a määruse nr 1 «Riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri» sätteid.

Ivari PADAR
Minister

Anneli SUSI
Siseteenuste asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json