Teksti suurus:

Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord

Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord

Vastu võetud 30.03.2004 nr 38
RTL 2004, 39, 653
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2009RTL 2009, 29, 37829.03.2009

Määrus kehtestatakse « Käibemaksuseaduse » § 38 lõike 7 alusel.

§ 1.  Uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumine

  (1) Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isik peab kümne kalendripäeva jooksul uue transpordivahendi Eestisse toimetamise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui transpordivahendi registreerimise päevaks, esitama Maksu- ja Tolliametile käesoleva määruse §-s 2 nimetatud andmed ning tasuma käibemaksu.
[RTL 2009, 29, 378 - jõust. 29.03.2009]

  (2) Pärast käibemaksu laekumist väljastab Maksu- ja Tolliamet isiku taotlusel transpordivahendi registreerimiseks kirjaliku kinnituse.

§ 2.  Andmete esitamine

  (1) Isik esitab Maksu- ja Tolliametile andmed uue transpordivahendi ühendusesisese soetamise kohta tollideklaratsiooni vormi kasutades.

  (2) Lisaks tollideklaratsiooni vormile esitab isik uue transpordivahendi soetamise kohta arve ning Maksu- ja Tolliameti nõudmisel müügilepingu.
[RTL 2009, 29, 378 - jõust. 29.03.2009]

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json