Teksti suurus:

Karistusseadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 19, 114

Karistusseadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 24. märtsi 2009. a otsusega nr 451

KARISTUSSEADUSTIKU JA MAKSUKORRALDUSE SEADUSE MUUTMISE SEADUS
Vastu võetud 11. märtsil 2009. a

§ 1. Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2008, 54, 305) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 81 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Maksualane väärtegu on aegunud, kui teo toimepanemisest kuni selle kohta tehtud otsuse jõustumiseni on möödunud kolm aastat.»;

2) paragrahvi 237 lõiget 1 täiendatakse sõna «keskkonnavastase» järel tekstiga «, välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni vastu suunatud»;

3) paragrahv 2373 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 2373. Terrorikuriteo ja selle toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamine ning toetamine

(1) Käesoleva seadustiku §-s 237, 2371 või 2372 sätestatud kuriteo, samuti terroristliku ühenduse või isiku, kelle tegevus on suunatud käesoleva seadustiku §-s 237 sätestatud kuriteo toimepanemisele, rahastamise või muul viisil teadvalt toetamise, samuti vahendite kättesaadavaks tegemise või kogumise eest, teades, et neid võidakse kasutada täielikult või osaliselt käesoleva seadustiku §-s 237, 2371 või 2372 sätestatud kuriteo toimepanemiseks –
karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega.

(3) Kohus kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule.»

§ 2. Maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150; 2009, 11, 67) §-d 160 ja 161 tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json