Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 167 "Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 30, 394

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 167 "Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend" muutmine

Vastu võetud 24.03.2009 nr 21

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 39 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 167 «Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend» (RTL 2002, 9, 89; 2009, 5, 65) paragrahvist 622 jäetakse välja sõnad «pensionäri arveldusarvele või isiku põhjendatud taotluse ja elukohajärgse pensioniameti otsuse alusel maksja kulul kojukandena».

§ 2. Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2009. aasta 1. veebruarist.

Minister Hanno PEVKUR
Finantsjuht
kantsleri ülesannetes Marelle ERLENHEIM

/otsingu_soovitused.json