Teksti suurus:

Meenutagem, mälestagem, püsigem

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:avaldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 19, 122

Meenutagem, mälestagem, püsigem

Vastu võetud 24.03.2009

Riigikogu mälestab 1949. aastal Eestis, Lätis ja Leedus märtsiküüditamise ohvriks langenuid.

Me mälestame mehi, naisi ja lapsi, kes kaotasid elu küüditamise ajal või surid sundasumisel, ja tunneme kurbust, et küüditamise tõttu jäi palju lapsi sündimata. Mälestame ka neid tänaseks meie hulgast lahkunuid, kes sundasumiselt tagasi pääsenutena pidid kõike otsast alustama alamate inimestena niigi inimõigusetus Nõukogude süsteemis.

Riigikogu avaldab sügavat austust nendele küüditamise ohvritele, kes täna meie seas on. Teie sundasumisel alal hoitud ja kodumaale tagasi toodud eesti eneseväärikus on osa sellest järjepidevusest, millele tuginedes me taastasime Eesti iseseisvuse.

Küüditamine on rahvusvaheline kuritegu, mis ei aegu. Küüditamise ohvreid ei tohi unustada. Küüditamise süüdlaste vastutus on aegumatu.

Riigikogu toetab Euroopa Parlamendi ettepanekut kuulutada 23. august üleeuroopaliseks mälestuspäevaks. Riigikogu toetab Euroopa Parlamendi ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee algatusi totalitarismi kuritegude uurimiseks ja teadvustamiseks Euroopas ja maailmas.

Riigikogu esimees Ene ERGMA