Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 30, 396

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Vastu võetud 25.03.2009 nr 23

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 2008, 103, 1484) lisas tehakse muudatused, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2. Rakendussätted

(1) Määrus jõustub 1. aprillil 2009. aastal.

(2) Määruse lisa punktis 3 toodud muudatusi kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009. a.

Minister Hanno PEVKUR
Finantsjuht
kantsleri ülesannetes Marelle ERLENHEIM

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 26.03.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-01819.

Lisa 13166304 Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json