Teksti suurus:

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 „Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 30, 393

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 „Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 26.03.2009 nr 27

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 48 lõike 4 punkti 6 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 «Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» § 2 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 2. Kehtestada laenuintressi alammääraks 3% aastas.».

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2009. aasta 1. aprillil.

Minister Ivari PADAR
Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json