Teksti suurus:

Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid toidugruppide kaupa, lisaainete kasutamise tingimused ja viisid ning lisaainete märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.05.2010
Avaldamismärge:

Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid toidugruppide kaupa, lisaainete kasutamise tingimused ja viisid ning lisaainete märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord

Vastu võetud 07.03.2000 nr 81
RT I 2000, 23, 131
jõustumine 31.03.2000

Muudetud järgmiste määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

8.08.2000 nr 268 (RT I 2000, 66, 428) 14.08.2000

30.04.2002 nr 148 (RT I 2002, 40, 248) 19.05.2002

6.11.2003 nr 280 (RT I 2003, 72, 482) 1.12.2003

17.01.2005 nr 4 (RT I 2005, 3, 9) 1.02.2005

18.05.2005 nr 101 (RT I 2005, 28, 206) 1.06.2005

6.03.2008 nr 60 (RT I 2008, 13, 91) 1.04.2008

26.03.2009 nr 60 (RT I 2009, 19, 128) 20.01.2010

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» paragrahvi 16 lõike 3 ning paragrahvi 38 lõike 5 alusel.

§ 1. Määruse rakendusala

(1) Toidu käitlemisel võib kasutada üksnes  määruse lisas 1 toodud toidus lubatud lisaainete (edaspidi lisaained) loetelus nimetatud lisaaineid. Lisaainete piirnormid toidugruppide kaupa on toodud määruse lisas 2.

(11) Kui tavatoitu käsitatakse eritoiduna vastavalt «Toiduseaduse» paragrahvile 14, tohib selle käitlemisel kasutada lisaaineid vastava tavatoidu lisaainete piirnormide kohaselt, mis on toodud määruse lisas 2.

(12) Lisaainete üldnõuded on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 16–33).

[RT I 2009, 19, 128 – jõust. 20.01.2010]

(2) [Kehtetu – RT I 2009, 19, 128 – jõust. 20.01.2010]

§ 2. [Kehtetu – RT I 2009, 19, 128 – jõust. 20.01.2010]

§ 3. [Kehtetu – RT I 2009, 19, 128 – jõust. 20.01.2010]

§ 4. Vajalikus koguses lisaainete kasutamine

(1) Välja arvatud määruse lisas 2 nimetatud juhud, ei ole määruse lisas 3 toodud lisaaineid lubatud kasutada järgmiste toidugruppide puhul:
1) piim ja pett (välja arvatud steriliseeritud pett);
2) maitsestamata hapu- või laabipiimatooted;
3) pastöriseeritud koor;
4) emulgeerimata rasvad ja õlid;
5) või;
6) töötlemata puu- ja köögiviljad ning marjad;
7) teravili, tangud ja helbed;
8) jahu, tärklised ja kliid;
9) makarontooted;

10) töötlemata liha (sealhulgas värske kodulooma- ning ulukiliha ja hakkliha);
11) töötlemata kala, vähilaadsed ja molluskid;
12) munad ja munatooted;
13) suhkrud ja suhkrutooted (loetelu on toodud määruse lisa 2 punktides 11.1 ja 11.2);
14) mesi;
15) sool ja soolaasendajad;
16) värsked ürdid;
17) pärm;
18) imiku- ja väikelapsetoidud;
19) naturaalsed mineraalveed ja allikavesi;
20) kohv ja kohviasendajad, maitsestamata tee.

(2) [Kehtetu – RT I 2009, 19, 128 – jõust. 20.01.2010]

(3) Lõikes 1 loetletud toidugruppide pakendamisel võib kasutada pakendusgaase E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 ja E 949.

(4) Paksendajaid E 410, E 412, E 415 ja E 417 ei kasutata söömisel rehüdreeruvas kuivatatud toidus.

[RT I 2003, 72, 482 - jõust. 1.12.2003]

(5) Lisaaineid E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 ja E 440 on keelatud kasutada kapslites želees, mis on pooljäikades kapslites sisalduvad tiheda konsistentsiga želeetooted ning on mõeldud kapslist suhu pigistamiseks ja korraga allaneelamiseks.

[RT I 2008, 13, 91 – jõust. 1.04.2008]

(6) Lisaaineid E 407, E 407a ja E 440 võib standardida suhkrutega eeldusel, et sellekohane teave esitatakse lisaks §-s 12 esitatud teabele.

[RT I 2008, 13, 91 – jõust. 1.04.2008]

§ 5. Toiduvärvide kasutamine

(1) Välja arvatud määruse lisas 2 toodud juhud, ei ole toiduvärve lubatud kasutada järgmiste toidugruppide puhul:
1) maitsestamata piim ja pett;
2) šokolaadipiim;
3) maitsestamata hapu- või laabipiimatooted;
4) [kehtetu - RT I 2003, 72, 482 - jõust. 1.12.2003]
5) kondenseeritud piim;
6) pastöriseeritud, kõrgpastöriseeritud (UHT) või steriliseeritud koor;
7) piima- ja koorepulbrid;
8) valmimata ja valminud maitsestamata juustud;
9) emulgeerimata õlid ja rasvad;
10) lamba- ja kitsepiimast valmistatud või;
11) puu- ja köögiviljad ning marjad;
12) ekstra džemmid ja želeed, kastanipüree ning Crčme de pruneaux;
13) kakao- jašokolaaditooted;
14) teravili, tangud ja helbed;
15) jahud, tärklised ja kliid;
16) makarontooted;
17) leib ja teised lihtpagaritooted;
18) liha ja lihatooted;
19) kala ja kalatooted, kaasa arvatud vähilaadsed ja molluskid;
20) munad ja munatooted;
21) suhkrud ja suhkrutooted;
22) mesi;
23) sool ja soolaasendajad;
24) vürtsid ja maitsesegud;
25) veiniäädikas;
26) konserveeritud tomatid, tomatipasta ja tomatipõhised kastmed;
27) pärm;
28) imiku- ja väikelapsetoidud;
29) pakendatud veed;
30) puu- ja köögivilja- ning marjamahlad ja -nektarid;
31) röstitud kohv, tee, sigur; tee- ja siguriekstraktid; tooted taimsete tõmmiste baasil, nende toodete segud ja lahustuvad segud;
32) linnas ja linnasetooted;
33) naturaalsed viinamarjaveinid;
34) kanged alkohoolsed joogid: teraviljapiiritus: Korn, Kornbrand; puuvilja piiritusjoogid; puuviljapiiritus; aniisiga maitsestatud joogid; Ouzo; Grappa; viinamarja marc piiritus: Tsikoude de Crete, Tsipouro de Macedonie, Tsipouro de Thessaly, Tsipouro de Tyrnavos, Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie seigle Marque luxembourgeoise; kadakamarjadega maitsestatud jook: London gin; aniisiga maitsestatud liköörid: Sambuca, Mistra; kirssidega maitsestatud liköör: Marachino;
35) maitsestatud veini baasil joogid: Sangria, Clarea ja Zurra.

(2) Toiduvärve võib kasutada munakoorte värvimiseks või tembeldamiseks.

(3) Rümpade märgistamiseks või tembeldamiseks on lubatud kasutada ainult toiduvärve E 129, E 133 ja E 155 ning nende segu.

[RT I 2003, 72, 482 - jõust. 1.12.2003]

§ 6. Lisaainete kasutamine imiku- ja väikelapsetoitudes

(1) Lisaainete kasutamine imiku- ja väikelapsetoitudes on lubatud vastavalt määruse lisa 2 punktidele 13.1 - 13.3.

(2) Imiku- ja väikelapsetoitudes, mida kasutatakse meditsiiniliste näidustuste korral, võib lisaaineid kasutada määruse lisa 2 punkti 13.3 kohaselt.

(3) Imiku- ja väikelapsetoidud võivad sisaldada kummiaraabikut (E 414) ja ränidioksiidi (E 551) neid sisaldavate toidu koostisosade kasutamise tulemusena. Nimetatud toidu koostisosad ei tohi sisaldada kummiaraabikut üle 150 g/kg ja ränidioksiidi üle 10 g/kg. Tarvitamiseks valmis toit ei tohi sisaldada kummiaraabikut üle 10 mg/kg. Samuti võib esineda ka mannitool (E 421) juhul, kui seda kasutatakse vitamiini B12 lahustajana (mitte vähem kui 1 osa vitamiini B12 1000 osale mannitoolile, see tähendab 1:1000). Imiku- ja väikelapsetoitude polüküllastumata rasvhappeid sisaldavate koostisosade katted võivad sisaldada naatrium-L-askorbaati (E 301) lisatuna vajalikus koguses. Tarvitamiseks valmis toidus ei tohi naatrium-L-askorbaati sisalduda üle 75 mg/l. Imiku- ja väikelapsetoidud võivad sisaldada polüküllastumata rasvhapete preparaatide või vitamiinipreparaatide lisanditest tingituna naatriumoktenüülsuktsinaattärklist (E 1450). Tarvitamiseks valmis toitu võib vitamiinipreparaatidest üle kanduda naatriumoktenüülsuktsinaattärklist kuni 100 mg/kg ning polüküllastumata rasvhapete preparaatidest kuni 1000 mg/kg.

[RT I 2008, 13, 91 – jõust. 1.04.2008]

(4) Hapendatud piimatoodete valmistamisel võib kasutada L(+)piimhapet produtseerivaid mittepatogeensete mikroorganismide kultuure.

(5) Kui toidule lisatakse korraga kas letsitiine (E 322), rasvhapete mono- ja diglütseriide (E 471), rasvhapete mono- ja diglütseriidide estreid sidrunhappega (E 472c) või rasvhapete sahharoosestreid (E 473), siis vähendatakse iga lisaaine lubatud kogust proportsionaalselt nende lisaainete lubatud koguste summast selles toidus.

(6) Kui toidule lisatakse rohkem kui ühte tardainet (karrageen (E 407), jaanileivapuujahu (E 410) ja guarkummi (E 412)), siis iga tardaine lubatud kogust vähendatakse proportsionaalselt nende lisaainete lubatud koguste summast selles toidus.

[RT I 2005, 3, 9 - jõust. 1.02.2005]

§ 7. Lisaainete koguste iseloomustus

(1) Määruse lisas 2 toodud toidus lubatud lisaainete sisalduse piirnormid arvestatakse tarbijale ettenähtud tarvitamiseks valmis toidu või valmistaja antud tarvitamisjuhise kohaselt valmistatud toidu kohta, välja arvatud ortofosforhappe (E 338), fosfaatide (E 339-341, E 343), di-, tri- ja polüfosfaatide (E 450-452), nitritite (E 249-250) ja nitraatide (E 251-252) piirnormid, mille puhul on lisas 2 esitatud maksimaalne lubatud lisatav kogus valmistoote kohta. Nitritite (E 249-250) ja nitraatide (E 251-252) piirnormide puhul tuleb järgida ka lisas 2 toodud erisusi, mille kohaselt teatud traditsioonilise toidu puhul on piirnorm esitatud jääkkogusena.

[RT I 2008, 13, 91 – jõust. 1.04.2008]

(2) Pulbritest või kontsentraatidest teiste koostisosade lisamisega saadav tarvitamiseks valmis toit peab vastama selle toidugrupi suhtes esitatud nõuetele, millesse ta kuulub, kui ei ole eraldi vastavate pulbrite või kontsentraatide toidugruppi.

(3) Enam kui ühest koostisosast koosnev toit tohib sisaldada lisaaineid tema koostisosades kasutada lubatud kogustes, välja arvatud lõigetes 4-7 nimetatud juhtudel.

(4) Lisaaineid, välja arvatud toiduvärvid ja magusained, ei tohi esineda paragrahvi 4 lõikes 1 toodud toidugruppi kuuluvas enam kui ühest koostisosast koosnevas toidus.

(5) Järgmistes enam kui ühest koostisosast koosnevates toitudes tohib esineda vaid lisas 2 esitatud lisaaineid, välja arvatud toiduvärvid ja magusained, sealtoodud koguses:
1) kondenseeritud piim (lisa 2 punktis 1.3.1);
2) piimapulbrid ja koorepulbrid (lisa 2 punktis 1.5.1);
3) Mozzarella (lisa 2 punktis 1.6.1);
4) valminud juustud, sealhulgas viilutatud ja riivitud valminud juustud (lisa 2 punktis 1.6.2);
5) vadakujuustud (lisa 2 punktis 1.6.3);
6) konserveeritud puu- ja köögivili, kaasa arvatud marjad (lisa 2 punktis 4.2.3);
7) džemmid, želeed, keedised ja teised sarnased tooted (lisa 2 punktis 4.2.4);
8) puuvilja-marjakompotid (lisa 2 punktis 4.2.8);
9) kakao- ja šokolaaditooted (lisa 2 punktis 5.1);
10) üksnes nisujahust, veest, soolast, pärmist või juuretisest valmistatud pagaritooted ja pain courant franēaise (lisa 2 punktis 7.1);
11) pakendatud värskest hakklihast tooted ja Gehakt (lisa 2 punktis 8.4.1);
12) Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras (lisa 2 punktis 8.4.2);
13) puuvilja- ja marjamahlad (lisa 2 punktis 14.1.2);
14) puuvilja- ja marjanektarid (lisa 2 punktis 14.1.3);
15) õlu (lisa 2 punktis 14.2.1);
16) veinid ja vahuveinid (lisa 2 punktis 14.2.3).

(6) Toiduvärve ei tohi esineda paragrahvi 5 lõikes 1 toodud toidugruppidesse kuuluvates enam kui ühest koostisosast koosnevates toitudes.

(7) - (10) [Kehtetu – RT I 2009, 19, 128 – jõust. 20.01.2010]

 

§ 8. Proportsionaalsuse reegel

(1) Kui kasutatakse rohkem kui ühte käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud lisaainetest, peavad nende üksikkogused olema proportsionaalselt vähendatud (vähendatakse selle suhtelise osa võrra, milline on teise lisaaine sisaldus selles toidus).

(2) Proportsionaalsuse reeglit kasutatakse järgmistel juhtudel:

1) määruse lisa 2 grupis 2.1 “Emulgeerimata rasvad ja õlid” gallaatide (E 310-312), TBHQ (E 319), BHA (E 320) ja BHT (E 321) puhul;

[RT I 2008, 13, 91 – jõust. 1.04.2008]

2) määruse lisa 2 grupis 5.3 «Närimiskumm» atsesulfaamkaaliumi (E 950), aspartaami (E 951), taumatiini (E 957) ja neohesperidiin DC (E 959) puhul;
3) määruse lisa 2 gruppides 13.1 «Imiku piimasegud ja jätkupiimasegud» ja 13.3 «Imiku- ja väikelapsetoidud meditsiinilise näidustuse korral» letsitiini (E 322), rasvhapete mono- ja diglütseriidide (E 471), rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrite sidrunhappega (E 472c) ja rasvhapete sahharoosestrite (E 473) ning karrageeni (E 407), jaanileivapuujahu (E 410) ja guarkummi (E 412) puhul;
4) määruse lisa 2 grupis 8 «Liha ja lihatooted» nitritite (E 249-250) ja nitraatide (E 251-252) puhul;
5) määruse lisas 2 aspartaam-atsesulfaamsoola (E 962) puhul, mille piirnormid on tuletatud selle koostisosade aspartaami (E 951) ja atsesulfaam-K (E 950) piirnormidest. Aspartaami (E 951) ja atsesulfaam-K (E 950) piirnorme ei tohi ületada, kui aspartaam-atsesulfaamsoola kasutatakse kas üksinda või koos ainetega E 950 või E 951.

[RT I 2005, 28, 206 – jõust. 1.06.2005]

§ 9. Lisaainete sisalduse määramine

Lisaainete sisaldus toidus määratakse toimeainete alusel, välja arvatud järgmistel juhtudel:
1) erinevate keemiliste ühendite segust koosnevate ainete puhul on piirnorm kehtestatud ainele kui tervikule;
2) happe ja happe soolade puhul on piirnorm väljendatud happe ekvivalendina, kui pole teisiti määratud;
3) vääveldioksiidi ja sulfitite (E 220-224 ja E 226-228) puhul on piirnorm väljendatud vääveldioksiidina (SO2), arvestatult kõikidest võimalikest allikatest. Kui kogus ei ületa 10 mg/kg või 10 mg/l, loetakse ta toidus puuduvaks. Ümberarvutus on toodud määruse lisa 4 tabelis 1;
4) naatriumortofenüülfenolaadi (E 232) puhul on piirnorm väljendatud ortofenüülfenoolina;
5) heksametüleentetraamiini (E 239) puhul on piirnorm väljendatud formaldehüüdina;
6) kaaliumnitriti ja naatriumnitriti (E 249 ja E 250) puhul on piirnorm väljendatud naatriumnitritina. Ümberarvutus on toodud määruse lisa 4 tabelis 2;
7) naatriumnitraadi ja kaaliumnitraadi (E 251 ja E 252) puhul  on piirnorm väljendatud naatriumnitraadina. Ümberarvutus on toodud määruse lisa 4 tabelis 2;
8) fosforhappe ja fosfaatide (E 338-341, E 343 ja E 450-452) puhul on piirnorm väljendatud difosforpentaoksiidina (P2O5). Ümberarvutus on toodud määruse lisa 4 tabelis 3;
9) tinakloriidi (E 512) puhul on piirnorm  väljendatud tinana;
10) alumiiniumsulfaatide (E 520-523) ja naatriumalumiiniumfosfaadi (E 541) puhul on piirnorm väljendatud alumiiniumina;
11) naatriumheksatsüanoferraadi (E 535), kaaliumheksatsüanoferraadi (E 536) ja kaltsiumheksatsüanoferraadi (E 538) puhul on piirnorm väljendatud veevaba kaaliumheksatsüanoferraadina;
12) raud(II)glükonaadi (E 579) ja raud(II)laktaadi (E 585) puhul on piirnorm väljendatud rauana;
13) inosiinhappe, inosinaatide ja ribonukleotiidide (E 630-635) puhul on piirnorm väljendatud guanüülhappena;
14) quillaia ekstrakti (E 999) puhul on piirnorm kehtestatud veevabale ekstraktile.

§ 10. Bensoehappe, propioonhappe ja propionaatide ning nisiini esinemine

Fermenteeritud toidus võivad fermentatsiooni tagajärjel esineda bensoehappe (E 210), propioonhappe (propaanhappe) ja propionaatide (E 280-282) ning nisiini (E 234) väikesed sisaldused. Bensoehappe väikesed sisaldused võivad esineda ka fermenteerimata piimas ja piimatoodetes.

§ 11. Lisaainete kandjad

(1) Lisaainete kandjatena on lubatud kasutada aineid vastavalt määruse lisas 5 toodud loetelule.

(2) Loetelu ei hõlma aineid, mida kasutatakse toiduna. Loetelus ei ole aineid, mille esmane ülesanne on happesuse reguleerimine, näiteks sidrunhape ja ammooniumhüdroksiid.

§ 12. [Kehtetu – RT I 2009, 19, 128 – jõust. 20.01.2010]

§ 13. Rakendussätted

(1) – (2) [käesolevast tekstist välja jäetud]

(3) Enne 4. novembrit 2000. a valmistatud, lõikes 1 nimetatud määruse nõuetele vastavat toitu võib müüa kuni kauba lõppemiseni.

(4) [käesolevast tekstist välja jäetud]

(5) Määruse 1. veebruaril 2005. a jõustunud nõuetele mittevastavate toodetega kauplemine ja nende kasutamine on lubatud kuni 27. jaanuarini 2006. a. Enne nimetatud kuupäeva turule viidud või märgistatud tooteid, mis ei vasta 1. veebruaril 2005. a jõustunud nõuetele, võib turustada kuni kauba lõppemiseni.

(6) Määruse 1. juunil 2005. a jõustunud nõuetele mittevastavalt magusainete kasutamine toidu koostises ning nõuetele mittevastavate toodete turule viimine on lubatud kuni 29. juulini 2005. a. Enne nimetatud kuupäeva turule viidud tooteid, mis ei vasta määruse 1. juunil 2005. a jõustunud nõuetele, võib turustada kuni 29. jaanuarini 2006. a, § 12 lõike 4 punktides 12 ja 13 toodud, 1. juunil 2005. a jõustunud nõuetele mittevastavate toodete puhul kuni kauba lõppemiseni.

[RT I 2005, 28, 206 – jõust. 1.06.2005]

(7) Määruse 1. aprillil 2008. a jõustuvatele nõuetele mittevastavate toodete turule viimine ja nende kasutamine toidu koostises on lubatud kuni 15. augustini 2008. a. Enne nimetatud kuupäeva turule viidud või märgistatud tooteid, mis ei vasta 1. aprillil 2008. a jõustuvatele nõuetele, võib turustada kuni kauba lõppemiseni.

[RT I 2008, 13, 91 – jõust. 1.04.2008]

¹Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/35/EÜ toiduainetes kasutatavate magusainete kohta (EÜT L 237, 10.09.1994, lk 3), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividega 96/83/EÜ (EÜT L 48, 19.02.1997, lk 16), 2003/115/EÜ (ELT L 24, 29.01.2004, lk 65) ja 2006/52/EÜ (ELT L 204, 26.07.2006, lk 10); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/36/EÜ toiduainetes kasutatavate värvainete kohta (EÜT L 237, 10.09.1994, lk 13); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/2/EÜ toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta (EÜT L 61, 18.03.1995, lk 1), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividega 96/85/EÜ (EÜT L 86, 28.03.1997, lk 4), 98/72/EÜ (EÜT L 295, 4.11.1998, lk 18), 2001/5/EÜ (ELT L 55, 24.02.2001, lk 59), 2003/52/EÜ (ELT L 178, 17.07.2003, lk 23), 2003/114/EÜ (ELT L 24, 29.01.2004, lk 58), 2006/52/EÜ (ELT L 204, 26.07.2006, lk 10).

[RT I 2009, 19, 128 – jõust. 20.01.2010]

2Tuleb esitada juriidilise isiku asukoht ja aadress, füüsilisest isikust ettevõtja puhul ettevõtte asukoht ja aadress või mõni muu aadress, mille kaudu on võimalik ühendust saada valmistaja, pakendaja või Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud müüjaga.

[RT I 2008, 13, 91 – jõust. 1.04.2008]

 

Vabariigi Valitsuse  7. märtsi  2000. a  määruse nr  81   «Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid toidugruppide kaupa, lisaaine kasutamise tingimused ja viisid ning lisaainete märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord»
lisa 1
(Vabariigi Valitsuse 6.03.2008. a määruse nr 60 sõnastuses)
[RT I 2008, 13, 91 – jõust. 1.04.2008] 

 

LISAAINETE LOETELU1

Lisaaine nimetus
Numbriline
tunnus
E number2
Lisaaine rühm
1
2
3
Kurkumiin (75 300)3
E 100
Toiduvärv
Riboflaviin, riboflaviin-5´-fosfaat
E 101
Toiduvärv
Tartrasiin (19 140)
E 102
Toiduvärv
Kinoliinkollane, Quinoline Yellow (47 005)
E 104
Toiduvärv
Päikeseloojangukollane, Sunset Yellow FCF, oranžkollane S (15 985)
E 110
Toiduvärv
Karmiin, karmiinhape, Cochineal (75 470)
E 120
Toiduvärv
Asorubiin, karmoisiin (14 720)
E 122
Toiduvärv
Amarant (16 185)4
E 123
Toiduvärv
Erkpunane 4R, Ponceau 4R, Cochineal Red A (16 255)
E 124
Toiduvärv
Erütrosiin (45 430)4
E 127
Toiduvärv
Võlupunane AC, Allura Red AC(16 035)
E 129
Toiduvärv
Patentsinine V, Patent Blue V (42 051)

E 131

Toiduvärv
Indigokarmiin, indigotiin (73 015)
E 132
Toiduvärv
Briljantsinine FCF, Brilliant Blue FCF (42 090)
E 133
Toiduvärv
Klorofüll (75 810), klorofülliinid (75 815)
E 140
Toiduvärv
Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid (75 815)
E 141
Toiduvärv
Roheline S, Green S (44 090)
E 142
Toiduvärv
Karamell, karamell I
E 150a
Toiduvärv
Sulfitkaramell, karamell II
E 150b
Toiduvärv
Ammooniumkaramell, karamell III
E 150c
Toiduvärv
Ammooniumsulfitkaramell, karamell IV
E 150d
Toiduvärv
Briljantmust BN, Brilliant Black BN, must PN, Black PN (28 440)
E 151
Toiduvärv
Taimne süsi
E 153
Toiduvärv
Pruun FK4
E 154
Toiduvärv
Pruun HT, Brown HT (20 285)
E 155
Toiduvärv
Karoteenid:
 
 
1) karoteenide segud (75 130),
 
 
2) beeta-karoteen (40 800)
E 160a
Toiduvärv
Annaato, biksiin, norbiksiin (75 120)4
E 160b
Toiduvärv
Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin
E 160c
Toiduvärv
Lükopeen
E 160d
Toiduvärv
ß-apo-8´-karotenaal (C 30) (40 820)
E 160e
Toiduvärv
ß-apo-8´-karoteenhappe etüülester (40 825)
E 160f
Toiduvärv
Luteiin
E 161b
Toiduvärv
Kantaksantiin4
E 161g
Toiduvärv
Betaniin, peedipunane
E 162
Toiduvärv
Antotsüaanid
E 163
Toiduvärv
Kaltsiumkarbonaat (77 220)
E 170
pinnatoiduvärv, paakumisvastane aine, stabilisaator
Titaandioksiid (77 891)
E 171
Toiduvärv
Raudoksiidid ja -hüdroksiidid (77491,77492,77499)
E 172
Toiduvärv
Alumiinium4;
E 173
Toiduvärv

Hõbe
E 174
Toiduvärv
Kuld
E 175
Toiduvärv
Litoolrubiin BK4
E 180
Toiduvärv
Sorbiinhape
E 200
Säilitusaine
Kaaliumsorbaat
E 202
Säilitusaine
Kaltsiumsorbaat
E 203
Säilitusaine
Bensoehape
E 210
Säilitusaine
Naatriumbensoaat
E 211
Säilitusaine
Kaaliumbensoaat
E 212
Säilitusaine
Kaltsiumbensoaat
E 213
Säilitusaine
Etüül-p-hüdroksübensoaat
E 214
Säilitusaine
Etüül-p-hüdroksübensoaadi naatriumisool
E 215
Säilitusaine
Metüül-p-hüdroksübensoaat
E 218
Säilitusaine
Metüül-p-hüdroksübensoaadi naatriumisool
E 219
Säilitusaine
Vääveldioksiid
E 220
Säilitusaine, antioksüdant
Naatriumsulfit
E 221
Säilitusaine, antioksüdant
Naatriumvesiniksulfit
E 222
Säilitusaine, antioksüdant
Naatriumdisulfit
E 223
Säilitusaine, antioksüdant
Kaaliumdisulfit
E 224
Säilitusaine, antioksüdant
Kaltsiumsulfit
E 226
Säilitusaine, antioksüdant
Kaltsiumvesiniksulfit
E 227
Säilitusaine, antioksüdant
Kaaliumvesiniksulfit
E 228
Säilitusaine, antioksüdant
Ortofenüülfenool
E 231
Säilitusaine
Naatriumortofenüülfenolaat
E 232
Säilitusaine
Nisiin
E 234
Säilitusaine
Natamütsiin
E 235
Säilitusaine
Heksametüleentetraamiin
E 239
Säilitusaine
Dimetüüldikarbonaat
E 242
Säilitusaine
Kaaliumnitrit
E 249
Säilitusaine
Naatriumnitrit
E 250
Säilitusaine, värvifiksaator
Naatriumnitraat
E 251
Säilitusaine, värvifiksaator
Kaaliumnitraat
E 252
Säilitusaine, värvifiksaator
Äädikhape
E 260
säilitusaine, happesuse regulaator
Kaaliumatsetaadid
E 261
säilitusaine, happesuse regulaator
Naatriumatsetaadid:
 
 
1) naatriumatsetaat
 
 
2) naatriumatsetaadi ja äädikhappe kompleks
E 262
Säilitusaine, happesuse regulaator, sekvestrant
Kaltsiumatsetaat
E 263
Säilitusaine, stabilisaator, happesuse regulaator
Piimhape (L-, D-, DL-)
E 270

happesuse regulaator

Propioonhape

E 280
Säilitusaine
Naatriumpropionaat
E 281
Säilitusaine
Kaltsiumpropionaat
E 282
Säilitusaine
Kaaliumpropionaat
E 283
Säilitusaine
Boorhape
E 284
Säilitusaine
Naatriumtetraboraat (booraks)
E 285
Säilitusaine
Süsinikdioksiid
E 290
Pakendusgaas
Õunhape (DL-)
E 296
happesuse regulaator
Fumaarhape
E 297
happesuse regulaator
Askorbiinhape (L-)
E 300
antioksüdant
Naatriumaskorbaat
E 301
antioksüdant
Kaltsiumaskorbaat
E 302
antioksüdant
Rasvhapete askorbüülestrid:
 
 
1) askorbüülpalmitaat    
2) askorbüülstearaat
E 304
antioksüdant
Tokoferoolikontsentraat
E 306
antioksüdant
Alfa-tokoferool
E 307
antioksüdant
Gamma-tokoferool
E 308
antioksüdant
Delta-tokoferool
E 309
antioksüdant
Propüülgallaat
E 310
antioksüdant
Oktüülgallaat
E 311
antioksüdant
Dodetsüülgallaat
E 312
antioksüdant
Isoaskrbiinhape
E 315
antioksüdant
Naatriumisoaskorbaat
E 316
antioksüdant
Tertsiaarbutüülhüdrokinoon (TBHQ)
E 319
antioksüdant
Butüülhüdroksüanisool (BHA)
E 320
antioksüdant
Butüülhüdroksütolueen (BHT)
E 321
antioksüdant
Letsitiin
E 322
antioksüdant, emulgaator
Naatriumlaktaat
E 325
antioksüdandi võimendaja, niiskusesäilitaja, mahuaine
Kaaliumlaktaat
E 326
antioksüdandi võimendaja, happesuse regulaator
Kaltsiumlaktaat
E 327
happesuse regulaator, jahu parendaja
Sidrunhape
E 330
happesuse regulaator, antioksüdant, sekvestrant
Naatriumtsitraadid:
 
 
1) naatriumdivesiniktsitraat
 
 
2) naatriumvesiniktsitraat    
3) naatriumtsitraat
E 331
happesuse regulaator, sekvestrant, emulgaator, stabilisaator
Kaaliumtsitraadid:    
1) kaaliumdivesiniktsitraat    
2) kaaliumvesiniktsitraat
E 332
happesuse regulaator, sekvestrant, stabilisaator

Kaltsiumtsitraadid:    
1) kaltsiumdivesiniktsitraat    
2) kaltsiumvesiniktsitraat    
3) kaltsiumtsitraat
E 333
happesuse regulaator, tardaine, sekvestrant
Viinhape [(L) (+)-]
E 334
happesuse regulaator, sekvestrant, antioksüdant
Naatriumtartraadid:
 
 

1) naatriumvesiniktartraat
 
 
2) naatriumtartraat
E 335
stabilisaator, sekvestrant
Kaaliumtartraadid:
 
 
1) kaaliumvesiniktartraat
 
 
2) kaaliumtartraat
E 336
stabilisaator, sekvestrant
Naatriumkaaliumtartraat
E 337
stabilisaator, sekvestrant
Ortofosforhape
E 338
antioksüdant
Naatriumfosfaadid:
 
 
1) naatriumdivesinikfosfaat    
2) dinaatriumvesinikfosfaat    
3) trinaatriumfosfaat
E 339
happesuse regulaator, sekvestrant, emulgaator, stabilisaator, veesiduja
Kaaliumfosfaadid:
 
 
1) kaaliumdivesinikfosfaat
 
 
2) dikaaliumvesinikfosfaat    
3) trikaaliumfosfaat
E 340
happesuse regulaator, sekvestrant, emulgaator, stabilisaator, veesiduja
Kaltsiumfosfaadid:    
1) kaltsiumvesinikfosfaat    
2) dikaltsiumfosfaat    
3) trikaltsiumfosfaat
E 341
happesuse regulaator, jahu parendaja, tardaine, kergitusaine, paakumis- vastane aine, veesiduja
Magneesiumfosfaadid:    
1) magneesiumdivesinikfosfaat    
2) magneesiumvesinikfosfaat
E 343
happesuse regulaator, paakumisvastane aine
Naatriummalaadid:    
1) naatriumvesinikmalaat    
2) naatriummalaat
E 350
happesuse regulaator, niiskusesäilitaja
Kaaliummalaadid:    
1) kaaliumvesinikmalaat    
2) kaaliummalaat
E 351
happesuse regulaator
Kaltsiummalaadid:
 
 
1) kaltsiumvesinikmalaat
 
 
2) kaltsiummalaat
E 352
happesuse regulaator

Metaviinhape

E 353
happesuse regulaator
Kaltsiumtartraat
E 354

happesuse regulaator

Adipiinhape

E 355
happesuse regulaator
Naatriumadipaadid
E 356
happesuse regulaator
Kaaliumadipaadid
E 357
happesuse regulaator
Merevaikhape
E 363
happesuse regulaator
Ammooniumtsitraat
E 380
happesuse regulaator
Kaltsiumdinaatriumetüleendiamiintetraatsetaat (EDTA kaltsiuminaatriumisool)
E 385
antioksüdant, säilitusaine, sekvestrant
Algiinhape
E 400
paksendaja, stabilisaator
Naatriumalginaat
E 401
paksendaja, stabilisaator, želeeriv aine
Kaaliumalginaat
E 402
paksendaja, stabilisaator
Ammooniumalginaat
E 403
paksendaja, stabilisaator
Kaltsiumalginaat
E 404
paksendaja, stabilisaator, želeeriv aine, vahutamisvastane aine
Propüleenglükoolalginaat
E 405
paksendaja, emulgaator
Agar
E 406
paksendaja, želeeriv aine, stabilisaator
Karrageen6
E 407
paksendaja, želeeriv aine, stabilisaator
Tselluloosi sisaldav karrageen6
E 407a
paksendaja
Jaanileivapuujahu
E 410
paksendaja, stabilisaator
Guarkummi
E 412
paksendaja, stabilisaator

Tragakant
E 413
emulgaator, stabilisaator, paksendaja
Kummiaraabik
E 414
paksendaja, stabilisaator
Ksantaankummi
E 415
paksendaja, stabilisaator
Karaiakummi
E 416
paksendaja, stabilisaator
Tarakummi
E 417

paksendaja, stabilisaator
Gellankummi
E 418
paksendaja, stabilisaator, želeeriv aine
Sorbitool5:
 
 
1) tahke sorbitool
 
 
2) sorbitoolisiirup
E 420
magusaine, niiskusesäilitaja, sekvestrant, emulgaator
Mannitool5
E 421
magusaine, paakumisvastane aine
Glütserool
E 422
niiskusesäilitaja
Rivieri titaanjuur
 
 
1) Rivieri titaanjuure jahu
 
 
2) Rivieri titaanjuurest saadud glükomannaan
E 425
paksendaja, stabilisaator, emulgaator, želeeriv aine
Soja hemitselluloos
E 426
emulgaator, stabilisaator, paksendaja
Polüoksüetüleen(40)stearaat
E 431
emulgaator
Polüsorbaat 20
E 432
emulgaator
Polüsorbaat 80
E 433
emulgaator
Polüsorbaat 40
E 434
emulgaator
Polüsorbaat 60
E 435
emulgaator
Polüsorbaat 65
E 436
emulgaator

Pektiinid:
 
 
1) pektiin6
 
 
2) amiiditud p3) naatriumdifosfaatektiin6
E 440
paksendaja, stabilisaator, želeeriv aine

Fosfatiidhappe ammooniumisoolad

E 442
emulgaator
Sahharoosdiatsetaatheksaisobutüraat
E 444
emulgaator, stabilisaator
Kampoli glütseroolestrid
E 445
emulgaator, stabilisaator
Difosfaadid:
 
 
1) dinaatriumdivesinikdifosfaat
 
 
2) trinaatriumvesinikdifosfaat
 
 
3) naatriumdifosfaat
 
 
4) dikaaliumdivesinikfosfaat
 
 
5) kaaliumdifosfaat
 
 
6) dikaltsiumdifosfaat
 
 
7) kaltsiumdivesinikdifosfaat
E 450
emulgaator, stabilisaator, happesuse regulaator, kergitusaine, sekvestrant, veesiduja
Trifosfaadid:
 
 
1) pentanaatriumtrifosfaat
 
 
2) pentakaaliumtrifosfaat E 4
E 451
sekvestrant, happesuse regulaator
Polüfosfaadid:
 
 
1) naatriumpolüfosfaat
 
 
2) kaaliumpolüfosfaat
 
 
3) naatriumkaltsiumpolüfosfaat
 
 
4) kaltsiumpolüfosfaat
E 452
emulgaator, stabilisaator, sekvestrant, veesiduja

Beeta-tsüklodekstriin
E 459
stabilisaator
Tselluloos:
 
 
1) mikrokristalne tselluloos
 
 
2) pulbertselluloos
E 460
emulgaator, paakumisvastane aine
Metüültselluloos
E 461
emulgaator, stabilisaator, paksendaja
Etüültselluloos
E 462
paksendaja, stabilisaator
Hüdroksüpropüültselluloos
E 463
emulgaator, stabilisaator, paksendaja
Hüdroksüpropüülmetüültselluloos
E 464
emulgaator, stabilisaator, paksendaja
Metüületüültselluloos
E 465
emulgaator, stabilisaator, paksendaja, vahustusaine
Naatriumkarboksümetüültselluloos, karboksümetüültselluloos, tsellulooskummi
E 466
paksendaja, stabilisaator
Võrkstruktuuriga naatriumkarboksümetüültselluloos
E 468
paksendaja
Ensümaatiliselt hüdrolüüsitud karboksümetüültselluloos, ensümaatiliselt hüdrolüüsitud tsellulooskummi
E 469
paksendaja
Rasvhapete soolad:
 
 
a) rasvhapete naatriumi-, kaaliumi- ja kaltsiumisoolad
 
 
b) rasvhapete magneesiumisoolad
E 470
emulgaator, stabilisaator, paakumisvastane aine
Rasvhapete mono- ja diglütseriidid
E 471
emulgaator, stabilisaator
Rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrid:
 
 
a) äädikhappega
 
 
b) piimhappega
 
 
c) sidrunhappega
 
 
d) viinhappega    
e) mono- ja diatsetüülviinhappega    
f) äädik- ja viinhappe seguga
E 472
emulgaator, stabilisaator, sekvestrant
Rasvhapete sahharoosestrid
E 473
emulgaator
Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid
E 474
emulgaator
Rasvhapete polüglütseroolestrid
E 475
emulgaator
Ritsinoolhappe polüglütseroolestrid
E 476
emulgaator
Rasvhapete propüleenglükoolestrid
E 477
emulgaator
Termiliselt oksüdeeritud sojaõli rasvhapete mono- ja diglütseriidid
E 479b
emulgaator
Naatriumlaktülaadid
E 481
emulgaator, stabilisaator
Kaltsiumlaktülaadid
E 482
emulgaator, stabilisaator
Stearüültartraat
E 483
jahu parendaja
Sorbitaanmonostearaat
E 491
emulgaator
Sorbitaantristearaat
E 492
emulgaator
Sorbitaanmonolauraat
E 493
emulgaator
Sorbitaanmonooleaat
E 494
emulgaator
Sorbitaanmonopalmitaat
E 495
emulgaator
Naatriumkarbonaadid:    
1) naatriumkarbonaat    
2) naatriumvesinikkarbonaat    
3) naatriumkarbonaadi ja naatriumvesinikkarbonaadi segu 1:1
E 500
happesuse regulaator, kergitusaine, paakumisvastane aine

Kaaliumkarbonaadid:
 
 
1) kaaliumkarbonaat
 
 
2) kaaliumvesinikkarbonaat
E 501
happesuse regulaator, stabilisaator
Ammooniumkarbonaadid:
 
 
1) ammooniumkarbonaat
 
 
2) ammooniumvesinikkarbonaat
E 503
happesuse regulaator, kergitusaine
Magneesiumkarbonaadid:
 
 
1) magneesiumkarbonaat
 
 
2) magneesiumvesinikkarbonaat
E 504
happesuse regulaator, paakumisvastane aine, stabilisaator
Soolhape
E 507
happesuse regulaator
Kaaliumkloriid
E 508
Tardaine
Kaltsiumkloriid
E 509
Tardaine
Magneesiumkloriid
E 511
Tardaine
Tinakloriid
E 512
antioksüdant
Väävelhape
E 513
happesuse regulaator
Naatriumsulfaat ja naatriumvesiniksulfaat
E 514
happesuse regulaator
Kaaliumsulfaat ja kaaliumvesiniksulfaat
E 515
happesuse regulaator
Kaltsiumsulfaat
E 516
jahu parendaja, sekvestrant, tardaine
Ammooniumsulfaat
E 517
jahu parendaja, stabilisaator
Alumiiniumsulfaat
E 520
Tardaine
Alumiiniumnaatriumsulfaat
E 521
Tardaine
Alumiiniumkaaliumsulfaat
E 522
happesuse regulaator, stabilisaator
Alumiiniumammooniumsulfaat
E 523
stabilisaator, tardaine
Naatriumhüdroksiid
E 524
happesuse regulaator
Kaaliumhüdroksiid
E 525
happesuse regulaator
Kaltsiumhüdroksiid
E 526
happesuse regulaator, tardaine
Ammooniumhüdroksiid
E 527
happesuse regulaator
Magneesiumhüdroksiid
E 528
happesuse regulaator, stabilisaator
Kaltsiumoksiid
E 529
happesuse regulaator, jahu parendaja
Magneesiumoksiid
E 530
paakumisvastane aine
Naatriumheksatsüanoferraat (II)
E 535
paakumisvastane aine
Kaaliumheksatsüanoferraat (II)
E 536
paakumisvastane aine
Kaltsiumheksatsüanoferraat (II)
E 538
paakumisvastane aine
Naatriumalumiiniumfosfaat
E 541
happesuse regulaator, emulgaator
Amorfne ränidioksiid
E 551
paakumisvastane aine
Kaltsiumsilikaat
E 552
paakumisvastane aine
Magneesiumsilikaadid:
 
 
1) magneesiumsilikaat
 
 
2) magneesiumtrisilikaat
E 553a
paakumisvastane aine
Talk (asbestivaba)
E 553b
paakumisvastane aine

Naatriumalumiiniumsilikaat
E 554

paakumisvastane aine

Kaaliumalumiiniumsilikaat
E 555
paakumisvastane aine
Kaltsiumalumiiniumsilikaat
E 556
paakumisvastane aine
Bentoniit
E 558
paakumisvastane aine
Alumiiniumsilikaat, kaoliin
E 559
paakumisvastane aine
Rasvhapped
E 570
stabilisaator, glaseeraine, vahutamisvastane aine
D(-)glükoonhape
E 574
happesuse regulaator, kergitusaine
Glükoondeltalaktoon
E 575
happesuse regulaator, kergitusaine
Naatriumglükonaat
E 576
sekvestrant
Kaaliumglükonaat
E 577
sekvestrant
Kaltsiumglükonaat
E 578
happesuse regulaator, tardaine
Raud(II)glükonaat
E 579
stabilisaator
Raud(II)laktaat
E 585
stabilisaator
4-heksüülresortsinool
E 586
antioksüdant
L(+)glutamiinhape
E 620
lõhna- ja maitsetugevdaja
Naatriumvesinikglutamaat
E 621
lõhna- ja maitsetugevdaja
Kaaliumvesinikglutamaat
E 622
lõhna- ja maitsetugevdaja
Kaltsiumglutamaat
E 623
lõhna- ja maitsetugevdaja
Ammooniumvesinikglutamaat
E 624
lõhna- ja maitsetugevdaja
Magneesiumglutamaat
E 625
lõhna- ja maitsetugevdaja
Guanüülhape
E 626
lõhna- ja maitsetugevdaja
Dinaatrium-5'-guanülaat
E 627
lõhna- ja maitsetugevdaja
Dikaalium-5'-guanülaat
E 628
lõhna- ja maitsetugevdaja
Kaltsium-5'-guanülaat
E 629
lõhna- ja maitsetugevdaja
Inosiinhape
E 630
lõhna- ja maitsetugevdaja
Dinaatrium-5'-inosinaat
E 631
lõhna- ja maitsetugevdaja
Dikaalium-5'-inosinaat
E 632
lõhna- ja maitsetugevdaja
Kaltsium-5'-inosinaat
E 633
lõhna- ja maitsetugevdaja
Kaltsium-5'-ribonukleotiidid
E 634
lõhna- ja maitsetugevdaja
Dinaatrium-5'-ribonukleotiidid
E 635
lõhna- ja maitsetugevdaja
Glütsiin ja tema naatriumisool
E 640
lõhna- ja maitsetugevdaja
Tsinkatsetaat
E 650
lõhna- ja maitsetugevdaja
Dimetüülpolüsiloksaan
E 900
vahutamisvastane aine, emulgaator, paakumisvastane aine
Meevaha
E 901
glaseeraine
Candelilla vaha
E 902
glaseeraine
Karnaubavaha
E 903
glaseeraine
Šellak
E 904
glaseeraine
Mikrokristalne vaha
E 905
glaseeraine
Hüdrogeenitud polü-1-detseen
E 907
glaseeraine
Montaanhappe estrid
E 912
glaseeraine
Oksüdeeritud polüetüleenvaha
E 914
glaseeraine

L-tsüsteiin
E 920
jahu parendaja
Karbamiid
E 927b
jahu parendaja
Argoon
E 938
pakendusgaas
Heelium
E 939
pakendusgaas
Lämmastik
E 941
pakendusgaas
Dilämmastikmonooksiid
E 942
propellant
Butaan
E 943a
propellant
2-metüülpropaan
E 943b
propellant
Propaan
E 944
propellant
Hapnik
E 948
pakendusgaas
Vesinik
E 949
pakendusgaas
Atsesulfaamkaalium (atsesulfaam K) 5
E 950
magusaine
Aspartaam5
E 951
magusaine, lõhna- ja maitsetugevdaja
Tsüklamiinhape ja tema naatriumi- ning kaltsiumisool5
E 952
magusaine
Isomalt (isomaltitool)5
E 953
magusaine, paakumisvastane aine, mahuaine, glaseeraine
Sahhariin ja tema naatriumi-, kaaliumi- ning kaltsiumisool5
E 954
magusaine
Sukraloos
E 955
magusaine
Taumatiin5
E 957
magusaine, lõhna- ja maitsetugevdaja
Neohesperidiin DC5
E 959
magusaine
Aspartaam-atsesulfaamsool
E 962
magusaine
Maltitool5:
 
 
1) tahke maltitool
 
 
2) maltitoolisiirup
E 965
magusaine, stabilisaator, emulgaator
Laktitool5
E 966
magusaine
Ksülitool5
E 967
magusaine, niiskusesäilitaja, stabilisaator, emulgaator, paksendaja
Erütritool
E 968
magusaine, lõhna- ja maitsetugevdaja, niiskusesäilitaja, stabilisaator, paksendaja, mahuaine
Quillaia ekstrakt
E 999
vahustusaine
Invertaas
E 1103
stabilisaator
Lüsotsüüm
E 1105
säilitusaine
Polüdekstroos
E 1200
mahuaine, stabilisaator, paksendaja, niiskusesäilitaja
Polüvinüülpürrolidoon
E 1201
stabilisaator
Polüvinüülpolüpürrolidoon
E 1202
stabilisaator
Pullulaan
E 1204
želeeriv aine
Oksüdeeritud tärklis
E 1404
emulgaator, paksendaja
Monotärklisfosfaat
E 1410
stabilisaator, paksendaja
Ditärklisfosfaat
E 1412
stabilisaator, paksendaja
Fosfaaditud ditärklisfosfaat
E 1413
stabilisaator, paksendaja
Atsetüülitud ditärklisfosfaat
E 1414
emulgaator, paksendaja
Atsetüülitud tärklis
E 1420
stabilisaator, paksendaja
Atsetüülitud ditärklisadipaat
E 1422
stabilisaator, paksendaja
Hüdroksüpropüültärklis
E 1440
emulgaator, paksendaja
Hüdroksüpropüültärklisfosfaat
E 1442
stabilisaator, paksendaja
Naatriumoktenüülsuktsinaattärklis
E 1450
stabilisaator, paksendaja, emulgaator

Atsetüülitud oksüdeeritud tärklis
E 1451
paksendaja
Alumiiniumoktenüülsuktsinaattärklis
E 1452
paakumisvastane aine
Trietüültsitraat
E 1505
stabilisaator
Glütserüüldiatsetaat
E 1517
lisaainete kandja
Glütserüültriatsetaat
E 1518
niiskusesäilitaja
Bensüülalkohol
E 1519
lisaainete kandja
Propaan-1,2-diool (propüleenglükool)
E 1520
lisaainete kandja
Polüetüleenglükool 6000
 
lisaainete kandja

1Tabel sisaldab lisaaine täisnimetust, kuid lisas 2 toodud tabelites on kasutatud ainult ühte nimetust või grupi üldnime.

2Lisaainete identifitseerimise number Euroopa Liidus, mis tõendab, et lisaained vastavad puhtuse ja teiste kvaliteedinäitajate osas JECFA (Joint WHO/FAO Expert Committee on Food Addities olevatele kriteeriumidele.

3Värviindeksi number vastavalt Colour Index'ile, kolmas trükk (1982), vol. 1-7, 1315. Parandused 37-40 (125), 41-44 (127-50), 45-48 (130), 49-52 (132-50), 53-56 (135).

4Ainult toiduainetööstusele müüdavad toiduvärvid.

5Magusainena müüdavad lisaained.

6Lisaainet võib standardida suhkrutega eeldusel, et sellealane teave antakse lisaks nimetusele ja numbrile.

[RT I 2008, 13, 91 – jõust. 1.04.2008] (õ) 17.02.2010 15:30

 

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2000. a määruse nr 81 «Toidus lubatud lisaainete loetelu ja piirnormid toidugruppide kaupa, lisaainete kasutamise tingimused ja viisid ning lisaainete märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord»
lisa 2
(Vabariigi Valitsuse 6.03.2008. a määruse nr 60 sõnastuses)
[RT I 2008, 13, 91 – jõust. 1.04.2008]

LISAAINETE KASUTAMINE JA PIIRNORMID TOIDUGRUPPIDE KAUPA

 

1. Piim ja piimatooted

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

1.1. Piim ja piimal põhinevad joogid

1.1.1. Piim ja pett

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Steriliseeritud piim ja kõrgpastöriseeritud (UHT) piim, kokku 1 g/l

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

Steriliseeritud pett, 10 g/l

Süsinikdioksiid

E 290

 

 

Vajalik kogus

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Steriliseeritud pett, vajalik kogus

1.1.2. Piimal põhinevad maitsestatud ja/või hapendatud joogid ja nende analoogid

Toiduvärvid

Riboflaviin

E 101

 

 

 

 Vajalik kogus, välja arvatud šokolaadipiim ja maitsestamata joogid

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliinide vasekompleksid

E 141

Karamell I-IV

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt

E 160c

Betaniin, peedipunane

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiid ja -hüdroksiid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/l

1)

Aspartaam

E 951

600 mg/l

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/l

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 80 mg/l

Sukraloos

E 955

300 mg/l

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/l

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/l, arvestatuna
atsesulfaam-K ekvivalendina

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

šokolaadi- ja linnasejoogid, kokku 2 g/l

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/l, välja arvatud maitsestamata joogid

Soja hemitselluloos

E 426

5 g/l

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

 Kokku 5 g/l

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

 

Välja arvatud maitsestamata joogid

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

 Kokku 500 mg/kg

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Süsinikdioksiid

E 290

 

 Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud maitsestamata joogid

1.2. Hapu- või laabipiimatooted, välja arvatud juust

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kalgendatud piim, kokku 1 g/kg

Toiduvärvid

Riboflaviin

E 101

 

 

 

 Vajalik kogus, välja arvatud maitsestamata tooted

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliinide vasekompleksid

E 141

Karamell I-IV

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt

E 160c

Betaniin, peedipunane

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiid ja -hüdroksiid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

  1)

Aspartaam

E 951

1 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 100 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

 Vajalik kogus

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

 

 

Välja arvatud maitsestamata tooted

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

 

 Kokku 500 mg/kg

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

 

 Vajalik kogus mitte magusainena

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Süsinikdioksiid

E 290

 

 

Vajalik kogus 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud maitsestamata tooted

1.3. Kondenseeritud piim

1.3.1. Kondenseeritud piim(magustamata: kondenseeritud piim, kondenseeritud lõss, madala rasvasisaldusega kondenseeritud piim, kõrge rasvasisaldusega kondenseeritud piim; magustatud: kondenseeritud piim, kondenseeritud lõss, madala rasvasisaldusega kondenseeritud piim)

Segarühm

Askorbiinhape

E 300

 

 Vajalik kogus

 

 

Naatriumaskorbaat

E 301

Rasvhapete askorbüülestrid

E 304

Letsitiin

E 322

Naatriumtsitraadid

E 331

Kaaliumtsitraadid

E 332

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 1 g/l; tooted, mis sisaldavad 28% kuivainet, kokku 1,5 g/l

Karrageen

E 407

 Vajalik kogus

 

 

Naatriumvesinikkarbonaat

E 500 (2)

Kaaliumvesinikkarbonaat

E 501 (2)

Kaltsiumkloriid

E 509

Süsinikdioksiid

E 290

 

 

 Vajalik kogus

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

1.3.2. Joogivalgendajad

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

 Vajalik kogus

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamell I-IV

E 150a-d

 

 

 

 Vajalik kogus

 

 

 

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Betaniin, peedipunane

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 30 g/kg; müügiautomaatides kasutatavad tooted, kokku 50 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 5 g/kg

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

500 mg/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

1 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 20 g/kg

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

3 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

  

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Tahked tooted, vajalik kogus mitte magusainena

 

  

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1.4. Koored

1.4.1. Pastöriseeritud, kõrgpastöriseeritud (UHT) ja steriliseeritud koored

Segarühm

Naatriumalginaat, kaaliumalginaat

E 401-402

Pastöriseeritud koor, vajalik kogus

 

  

Karrageen

E 407

Naatriumkarboksümetüültselluloos

E 466

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

Naatriumtsitraadid

E 331

UHT kitsepiim, 4 g/l

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg, välja arvatud pastöriseeritud koor

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Steriliseeritud koor, vähendatud rasvasisaldusega steriliseeritud koor, kokku 5 g/kg

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Välja arvatud pastöriseeritud koor

 

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud pastöriseeritud koor

1.4.2. Clotted cream

Antioksüdandid, säilitusained

Nisiin

E 234

10 mg/kg

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamell I-IV

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Betaniin, peedipunane

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

  

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

  

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1.4.3. Kooreanaloogid

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

  

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamell I-IV

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Betaniin, peedipunane

E 162

Vajalik kogus

 

 

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 5 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

5 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

5 g/kg; dessertide vahustatud kaunistused, 30 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

5 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Tahked tooted, vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1.5. Piimapulbrid ja koorepulbrid

1.5.1. Piimapulbrid ja koorepulbrid(piimapulber, madala rasvasisaldusega piimapulber, kõrge rasvasisaldusega piimapulber, lõssipulber)

Antioksüdandid, säilitusained

Gallaadid

E 310-312

Piimapulbrid, mida kasutatakse müügiautomaatides, kokku 200 mg/kg 2)

Tertsiaarbutüülhüdrokinoon

E 319

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Segarühm

Askorbiinhape

E 300

Vajalik kogus

 

 

 

Naatriumaskorbaat

E 301

Rasvhapete askorbüülestrid

E 304

Letsitiin

E 322

Naatriumtsitraadid

E 331

Kaaliumtsitraadid

E 332

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Piimapulbrid ja lõssipulbrid, kokku 2,5 g/kg

Karrageen

E 407

Vajalik kogus

 

 

  

Naatriumvesinikkarbonaat

E 500 (2)

Kaaliumkarbonaadid

E 501 (2)

Kaltsiumkloriid

E 509

Süsinikdioksiid

E 290

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Vajalik kogus

 

  

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

1.5.2. Pulbrid, välja arvatud punktis 1.5.1 toodud

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamell I-IV

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Betaniin, peedipunane

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 304

5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1.6. Juustud

1.6.1. Valmimata juustud

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 1 g/kg; pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Nisiin

E 234

Mascarponejuust, 10 mg/kg

Natamütsiin

E 235

Kõvade, poolkõvade ja poolpehmete juustude pealispinna töötlemiseks mitte sügavamalt kui 5 mm, 1 mg/dm2

Nitraadid

E 251 - 252

Kõvad, poolkõvad ja poolpehmed juustud, lisatav kogus kokku 150 mg/kg juustu valmistamiseks kasutatava piima kohta. Kui nitraate lisatakse pärast vadaku eraldamist ja vee lisamist, tuleb saavutada sama tase mis otse juustupiimale lisamise korral.

Propioonhape ja propionaadid

E 280-283

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

Maitsestatud juustud, vajalik kogus

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamell I-IV

E 150a-d

Maitsestatud juustud, vajalik kogus

 

 

 

 

 

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Betaniin, peedipunane

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Annaatoekstraktid

E 160b

20 mg/kg

Söödavad juustukoorikud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litoolrubiin BK

E 180

Vajalik kogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurkumiin

E 100

Riboflaviinid

E 101

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Roheline S

E 142

Karamellid

E 150a-d

Must PN

E 151

Taimne süsi

E 153

Pruun HT

E 155

Karoteenid

E 160a

Lükopeen

E 160d

Paprikaekstrakt

E 160c

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Äädikhape

E 260

Mozzarellajuust, vajalik kogus

 

Piimhape

E 270

Sidrunhape

E 330

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 2 g/kg

Välja arvatud Mozzarella juust

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

 

Pulbertselluloos

E 460 (2)

Viilutatud ja riivitud Mozzarella juust, vajalik kogus

Glükoondeltalaktoon

E 575

Mozzarellajuust, vajalik kogus

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Välja arvatud Mozzarella juust

 

 

 

 

 

 

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud Mozzarella juust

1.6.2. Valminud juustud

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Viilutatud ja pakendatud juust, määrdejuust ja lisanditega juust, kokku 1 g/kg; pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Nisiin

E 234

12,5 mg/kg

Natamütsiin

E 235

Kõvade, poolkõvade ja poolpehmete juustude pealispinna töötlemiseks mitte sügavamalt kui 5 mm, 1 mg/dm2

Heksametüleentetraamiin

E 239

Provolonejuust, 25 mg/kg

Nitraadid

E 251 - 252

Kõvad, poolkõvad ja poolpehmed juustud, lisatav kogus kokku 150 mg/kg juustu valmistamiseks kasutatava piima kohta. Kui nitraate lisatakse pärast vadaku eraldamist ja vee lisamist, tuleb saavutada sama tase mis otse juustupiimale lisamise korral.

Propioonhape ja propionaadid

E 280-283

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Lüsotsüüm

E 1105

Vajalik kogus

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

 

Söödavad juustukoorikud, vajalik kogus

 

 

 

 

 

 

Riboflaviinid

E 101

 

Tartrasiin

E 102

 

Kinoliinkollane

E 104

 

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

 

Karmiin

E 120

Punane marmorjuust 125 mg/kg

Asorubiin

E 122

 

Erkpunane 4R

E 124

 

Võlupunane AC

E 129

 

Patentsinine V

E 131

 

Indigotiin

E 132

 

Briljantsinine FCF

E 133

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Derbyjuust salveiga, vajalik kogus

Söödavad juustukoorikud, vajalik kogus

 

 

 

 

 

 

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Roheline S

E 142

 

 

Karamellid

E 150a-d

Must PN

E 151

Taimne süsi

E 153

Morbierjuust, vajalik kogus

Pruun HT

E 155

Vajalik kogus

 

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Annaatoekstraktid

E 160b

15 mg/kg; Mimolette juust, 35 mg/kg; Red Leicesteri juust, 50 mg/kg; söödavad juustukoorikud, 20 mg/kg

Lükopeen

E 160d

 

 

 

 

 

Söödavad juustukoorikud, vajalik kogus

 

 

 

 

 

 

Beeta-apo-8 '-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Punane marmorjuust, vajalik kogus

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

 

 

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Litoolrubiin BK

E 180

Segarühm

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Vajalik kogus

Tselluloos

E 460

Viilutatud ja riivitud juust, vajalik kogus

Naatriumvesinikkarbonaat

E 500 2)

Hapupiimajuust, vajalik kogus

Magneesiumkarbonaadid

E 504

Vajalik kogus

Kaltsiumkloriid

E 509

Ränidioksiid ja silikaadid

E 551-556, E 559

Kõva ning poolkõva juust viilutatuna või riivituna, kokku 10 g/kg

Glükoondeltalaktoon

E 575

Vajalik kogus

 

 

Süsinikdioksiid

E 290

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

1.6.3. Vadakujuustud

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Nitraadid

E 251-252

Kõvad, poolkõvad ja poolpehmed juustud, lisatav kogus kokku 150 mg/kg juustu valmistamiseks kasutatava piima kohta. Kui nitraate lisatakse pärast vadaku eraldamist ja vee lisamist, tuleb saavutada sama tase mis otse juustupiimale lisamise korral.

Propioonhape ja propionaadid

E 280-283

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söödavad juustukoorikud, vajalik kogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riboflaviinid

E 101

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Roheline S

E 142

Karamellid

E 150a-d

Must PN

E 151

Taimne süsi

E 153

Pruun HT

E 155

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Annaatoekstraktid

E 160b

20 mg/kg

Lükopeen

E 160d

 

 

 

 

 

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Litoolrubiin BK

E 180

Segarühm

Äädikhape

E 260

Vajalik kogus

 

 

 

 

 

 

Piimhape

E 270

Sidrunhape

E 330

Glükoondeltalaktoon

E 575

Süsinikdioksiid

E 290

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Pulbertselluloos

E 460 (2)

Viilutatud ja riivitud juustud, vajalik kogus

1.6.4. Sulatatud juustud

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 2 g/kg; pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Nisiin

E 234

12,5 mg/kg

Propioonhape ja propionaadid

E 280-283

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Toiduvärvid

Annaatoekstraktid

E 160b

Maitsestamata tooted, 15 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 100 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitsestatud tooted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Maitsestatud ja maitsestamata tooted, vajalik kogus

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Vajalik kogus

 

 

Maitsestatud tooted

 

 

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 20 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Ränidioksiid ja silikaadid

E 551-556, E 559

Viilutatud ja riivitud juust, kokku 10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1.6.5. Juustu ja sulatatud juustu analoogid

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Valkudel põhinevad tooted, kokku 2 g/kg; pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Nitraadid

E 251-252

Kõvad, poolkõvad ja poolpehmed juustud, lisatav kogus kokku 150 mg/kg juustu valmistamiseks kasutatava piima kohta. Kui nitraate lisatakse pärast vadaku eraldamist ja vee lisamist, tuleb saavutada sama tase mis otse juustupiimale lisamise korral.

Propioonhape ja propionaadid

E 280-283

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Vajalik kogus

 

 

 

 

Söödavad juustukoorikud

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Annaatoekstraktid

E 160b

20 mg/kg

Lükopeen

E 160d

Vajalik kogus

 

 

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Litoolrubiin BK

E 180

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 20 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Ränidioksiid ja silikaadid

E 551-556, 559

Viilutatud ja riivitud tooted, 10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1.7. Piimatoodetel põhinevad desserdid

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Ostkaka, 2 g/kg; pasha, 1 g/kg

Järelkuumutamata tooted, kokku 300 mg/kg

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

 

 

Toiduvärvid

Annaatoekstraktid

E 160b

10 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 150 mg/kg 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Vajalik kogus

 

 

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

1)

 

 

 

Aspartaam

E 951

1 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 100 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Fumaarhape

E 297

Tarretised, puuviljamaitselised desserdid ja dessertide kuivsegud, 4 g/kg

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 3 g/kg; dessertide kuivsegud, kokku 7 g/kg

Adipiinhape ja adipaadid

E 355-357

Puuviljamaitselised desserdid ja dessertide kuivsegud, kokku 1 g/kg; tarretised, kokku 6 g/kg

Merevaikhape

E 363

6 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

Täidised, vaabad, kaunistused ning desserdid, 5 g/kg

Karaiakummi

E 416

6 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 3 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

2 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

5 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 5 g/kg

Stearüültartraat

E 483

5 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 5 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Taumatiin

E 957

5 mg/kg maitsetugevdajana

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega või ei ole sellele lisatud mono- või disahhariide või mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.
2) Arvestatakse proportsionaalselt toote rasvasisaldusega.
3) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.

2. Rasvad ja õlid

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

2.1. Emulgeerimata rasvad ja õlid

Antioksüdandid, säilitusained

Gallaadid

E 310-312

Kokku 200 mg/kg

Tooted termiliselt töödeldud toidu tootmiseks tööstuses; praadimiseks ettenähtud tooted, välja arvatud oliivide teisest pressimisest saadud õli; kalaõli, sea-, veise-, linnu- ja lambarasv  1)   2)

 

Tertsiaarbutüülhüdrokinoon

E 319

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Butüülhüdroksütolueen

E 321

100 mg/kg

 

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Vajalik kogus  

Karoteenid

E 160a

Annaatoekstraktid

E 160b

10 mg/kg

Segarühm

Piimhape

E 270

Tooted küpsetamiseks, praadimiseks ja lihakastmete valmistamiseks, välja arvatud rafineerimata õlid ja oliiviõli, vajalik kogus

Askorbiinhape

E 300

Rasvhapete askorbüülestrid

E 304

Vajalik kogus, välja arvatud rafineerimata õlid ja oliiviõli  

Tokoferoolikontsentraat

E 306

Alfa-tokoferool

E 307

Vajalik kogus, välja arvatud rafineerimata õlid; rafineeritud oliiviõli, k.a oliivide teisest pressimisest saadud õli, 200 mg/l

Gamma-tokoferool

E 308

Vajalik kogus

Välja arvatud rafineerimata õlid ja oliiviõli

 

 

Delta-tokoferool

E 309

Letsitiin

E 322

30 g/l

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Vajalik kogus

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

10 g/l

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrid sidrunhappega

E 472c

Tooted küpsetamiseks, praadimiseks ja lihakastmete valmistamiseks, välja arvatud rafineerimata õlid ja oliiviõli, vajalik kogus

Ränidioksiid ja silikaadid

E 551-556, 559

Küpsetusplaatide määrded, 30 g/kg

Butaan

E 943a

Taimsel õlil baseeruvad küpsetusplaatide pihustusmäärded kasutamiseks toiduainetööstuses ja toitlustusettevõttes, vajalik kogus  

2-metüülpropaan

E 943b

Propaan

E 944

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

Praadimiseks ettenähtud tooted, 10 mg/kg

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

2.2. Rasvaemulsioonid

2.2.1. Rasvaemulsioonid, mille rasvasisaldus on mitte alla 60%

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, 202-203

Kokku 1 g/kg, välja arvatud või

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Vajalik kogus, välja arvatud või

Karoteenid

E 160a

Vajalik kogus, välja arvatud lamba- ja kitsepiimast või

Annaatoekstraktid

E 160b

10 mg/kg, välja arvatud või

Segarühm

Fosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Hapukoorevõi, 2 g/kg; võided, välja arvatud või, 5 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

3 g/kg, välja arvatud või

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg, välja arvatud või

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 10 g/kg

Küpsetamiseks ettenähtud tooted, välja arvatud või

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 10 g/kg

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

5 g/kg, välja arvatud või

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

Küpsetamiseks ettenähtud tooted, välja arvatud või, 10 g/kg

Termiliselt oksüdeeritud sojaõli rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 479b

Praadimiseks ettenähtud tooted, 5 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 10 g/kg

Välja arvatud või

 

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 10 g/kg

Naatriumkarbonaat, naatriumvesinikkarbonaat

E 500

Hapukoorevõi, vajalik kogus

Ränidioksiid ja silikaadid

E 551-556, E 559

Küpsetusplaatide määrded, kokku 30 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Välja arvatud või

 

 

 

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Neohesperidiin DC

E 959

Võided, 5mg/kg maitsetugevdajana

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Tooted, välja arvatud või, vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud või

2.2.2. Rasvaemulsioonid, mille rasvasisaldus on alla 60%

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, 202-203

Kokku 2 g/kg

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Vajalik kogus  

Karoteenid

E 160a

Annaatoekstraktid

E 160b

10 mg/kg

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Veel baseeruvad küpsetusplaatide pihustusmäärded, 30 mg/kg; võided, 5 g/kg

EDTA kaltsiuminaatriumisool

E 385

Võided, rasvasisaldusega mitte üle 41%, 100 mg/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

3 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 10 g/kg

Küpsetamiseks ettenähtud tooted

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 10 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

5 g/kg

Ritsinoolhappe polüglütseroolestrid

E 476

Võided, rasvasisaldusega mitte üle 41%, 4 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

Küpsetamiseks ettenähtud tooted, 10 g/kg

Termiliselt oksüdeeritud sojaõli rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 479b

Praadimiseks ettenähtud tooted, 5 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 10 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 10 g/kg

Ränidioksiid ja silikaadid

E 551-556, 559

Küpsetusplaatide määrded, kokku 30 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Butaan

E 943a

Veel baseeruvad küpsetusplaatide pihustusmäärded kasutamiseks toiduainetööstuses ja toitlustusettevõttes, vajalik kogus

2-metüülpropaan

E 943b

Propaan

E 944

Neohesperidiin DC

E 959

Võided, 5 mg/kg maitsetugevdajana

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool E 968 Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

2.3. Rasval põhinevad desserdid

Toiduvärvid

Annaatoekstraktid

E 160b

10 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 150 mg/kg  3)

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

 

Aspartaam

E 951

1 g/kg

4)

 

 

 

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 100 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Fumaarhape

E 297

Tarretised, puuviljamaitselised desserdid ja dessertide kuivsegud, 4 g/kg

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 3 g/kg; dessertide kuivsegud, kokku 7 g/kg

Adipiinhape ja adipaadid

E 355-357

Puuviljamaitselised desserdid ja dessertide kuivsegud, kokku 1 g/kg; tarretised, kokku 6 g/kg

Merevaikhape

E 363

6 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

Täidised, vaabad, kaunistused ning desserdid, 5 g/kg

Karaiakummi

E 416

6 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 3 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

2 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

5 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 5 g/kg

Stearüültartraat

E 483

5 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 5 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Taumatiin

E 957

5 mg/kg maitsetugevdajana

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

 

 

 

1) Arvestatakse proportsionaalselt toote rasvasisaldusega.
2) Kui toidule lisatakse vähemalt kahte järgmistest lisaainetest: gallaadid (E 310-312), tertsiaarbutüülhüdrokinoon (E 319), butüülhüdroksüanisool (E 320) ja butüülhüdroksütolueen (E 321), siis iga lisaaine lubatud kogust tuleb vähendada proportsionaalselt üksteise suhtes nii, et protsentuaalne koostis ei ületaks 100.

[RT I 2008, 13, 91 – jõust. 1.04.2008]
3) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.
4) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega või ei ole sellele lisatud mono- või disahhariide või mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.

3. Toidujääd

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

Toiduvärvid

Annaatoekstraktid

E 160b

20 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 150 mg/kg 1)

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

800 mg/kg

2)

 

 

 

Aspartaam

E 951

800 g/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 100 mg/kg

Sukraloos

E 955

320 mg/kg

Taumatiin

E 957

50 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

800 mg/kg, arvestatuna aspartaami ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 1 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

Veel põhinevad tooted, 3 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 1 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

3 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 500 mg/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.
2) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega või ei ole sellele lisatud mono- või disahhariide või mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.

4. Puu- ja köögiviljad (kaasa arvatud marjad, seemned, juurviljad ja seened)

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

4.1. Töötlemata puu- ja köögiviljad

4.1.1. Värsked puu- ja köögiviljad

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Lauaviinamarjad, kokku 10 mg/kg, värsked litšid, kokku 10 mg/kg (söödavate osade kohta)

 

Segarühm

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Tarbimiseks valmis pakendatud jahutatud puu- ja köögivili, vajalik kogus

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Vajalik kogus

 

 

 

 

Süsinikdioksiid

E 290

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

4.1.2. Töödeldud pealispinnaga puu- ja köögiviljad

Antioksüdandid, säilitusained

Ortofenüülfenool

E 231

Tsitrusviljade pealispinna töötlemiseks, 12 mg/kg  

Naatriumortofenüülfenolaat

E 232

Segarühm

Kampoli glütseroolestrid

E 445

Tsitrusviljade pealispinna töötlemiseks, 50 mg/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Puuviljad, vajalik kogus pealispinna töötlemiseks  

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Meevaha

E 901

Tsitrusviljad, melonid, pähklid, pirnid, õunad, virsikud ja ananassid, vajalik kogus pealispinna töötlemiseks

Candelilla vaha

E 902

šellak

E 904

Karnaubavaha

E 903

Tsitrusviljad, melonid, pähklid, pirnid, õunad, virsikud ja ananassid, pealispinna töötlemiseks, 200 mg/kg

Mikrokristalliline vaha

E 905

Melonid, mangod, papaiad ja avokaadod, vajalik kogus pealispinna töötlemiseks

Montaanhappe estrid

E 912

Tsitrusviljad, melonid, mangod, papaiad, avokaadod ja ananassid, vajalik kogus pealispinna töötlemiseks 

Oksüdeeritud polüetüleenvaha

E 914

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

  

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

4.1.3. Kooritud ja/või tükeldatud puu- ja köögiviljad

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kartulid, kokku 50 mg/kg; peenestatud sibul, küüslauk ja šalott, kokku 300 mg/kg; peenestatud mädarõigas, kokku 800 mg/kg

Segarühm

Õunhape (DL-)

E 296

Kooritud kartulid, vajalik kogus

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Kooritud kartulid, tarbimiseks valmis pakendatud jahutatud puu- ja köögivili, vajalik kogus 

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

4.1.4. Külmutatud puu- ja köögiviljad

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Seened ja valged köögiviljad, kokku 50 mg/kg; kartulid, kokku 100 mg/kg

Segarühm

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Vajalik kogus

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kartulitooted, kokku 5 g/kg

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Vajalik kogus

 

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

 

4.2. Töödeldud puu- ja köögiviljad

4.2.1. Kuivatatud puu- ja köögiviljad

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Puuviljad, 1 g/kg

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kookospähklid, kokku 50 mg/kg; seened, kokku 100 mg/kg; ingver, kokku 150 mg/kg; tomatid, kokku 200 mg/kg; valged köögiviljad ja kartulid kokku 400 mg/kg; pirnid ja õunad, kokku 600 mg/kg; banaanid, kokku 1 g/kg; aprikoosid, viinamarjad, virsikud, viigimarjad ja ploomid, kokku 2 g/kg; kestaga pähklid ja teised puuviljad, kokku 500 mg/kg

Gallaadid

E 310-312

Kartulid, 25 mg/kg  

Tertsiaarbutüülhüdrokinoon

E 319

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Granuleeritud kartulid ja kartulihelbed, vajalik kogus

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kartulitooted, kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg  1)

Soja hemitselluloos

E 426

Pakendatud kartulitooted, 10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Hüdrogeenitud polü-1-detseen

E 907

Pealispinna töötlemiseks, 2 g/kg

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

4.2.2. Puu- ja köögiviljad äädikas, õlis või soolvees

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Ainult oliivid, kokku 1 g/kg

Köögiviljad, kokku 2 g/kg; oliivid, kokku 1 g/kg  

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Ainult oliivid, kokku 500 mg/kg

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 100 mg/kg, välja arvatud oliivid soolvees; valged köögiviljad ja seened, kokku 50 mg/kg; kollased piprad soolvees, kokku 500 mg/kg; marineeritud pähklid, 50 mg/kg

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

Köögiviljad (välja arvatud oliivid), vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Karoteenid

E 160a

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

200 mg/kg

Magushapud tooted

  

Aspartaam

E 951

300 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 160 mg/kg

Sukraloos

E 955

180 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

100 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

200 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kartulitooted, kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Soja hemitselluloos

E 426

Pakendatud kartulitooted, 10 g/kg

Raud(II)glükonaat

E 579

Oksüdatsioonil tumenenud oliivid, kokku 150 mg/kg  

Raud(II)laktaat

E 585

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

4.2.3. Konserveeritud puu- ja köögiviljad

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Seened, kokku 50 mg/kg; valged köögiviljad, kartulid, litšid, taastatud kuivatatud puuviljad, valgesüdamelised kirsid, kokku 100 mg/kg; tsitrusviljade tükid, kokku 250 mg/kg

Toiduvärvid

Erütrosiin

E 127

Kokteilipuuviljad ja Bigarreaux kirsid, 150 mg/kg

Kurkumiin

E 100

 

 

Tartrasiin

E 102

Püreeritud köögiviljad ja aedherned, 100 mg/kg

Konserveeritud punased marjad, kokku 200 mg/kg 

 

 

 

 

 

Kinoliinkollane

E 104

 

 

 

 

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Püreeritud köögiviljad ja aedherned, 20 mg/kg

Roheline S

E 142

Püreeritud köögiviljad ja aedherned, 10 mg/kg

Must PN

E 151

 

 

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Konserveeritud punased marjad, vajalik kogus

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

Puuvilja-marjatooted  3)

 

 

Aspartaam

E 951

1 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 1 g/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 200 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Segarühm

Äädikhape ja atsetaadid

E 260-263

Vajalik kogus

 

 

 

Piimhape ja laktaadid

E 270, E 325-327

Õunhape

E 296

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Viinhape ja tartraadid

E 334-337

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kartulitooted, kokku 5 g/kg

EDTA kaltsiuminaatriumisool

E 385

Artišokid, kaunviljad ja seened, 250 mg/kg

Soja hemitselluloos

E 426

Pakendatud kartulitooted, 10 g/kg

Kaltsiumkloriid

E 509

Vajalik kogus

Tinakloriid

E 512

Valge spargel, 25 mg/kg

Glükoondeltalaktoon

E 575

Vajalik kogus

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

10 mg/kg

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

4.2.4. Džemmid, želeed, keedised ja teised sarnased tooted

4.2.4.1. Džemmid, moosid, keedised, ekstra džemmid, želeed, ekstra želeed, tsitrusmarmelaadid ja magustatud kastanipüreed, mille lahustuva kuivaine sisaldus on vähemalt 60%

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 50 mg/kg, välja arvatud ekstra džemmid ja ekstra želeed

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Vajalik kogus, välja arvatud ekstra tooted, kastanipüree ja Crčme de Pruneaux

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kinoliinkollane

E 104

Kokku 100 mg/kg, välja arvatud ekstra tooted, kastanipüree ja Crčme de Pruneaux

 

 

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Erkpunane 4R

E 124

Roheline S

E 142

Lükopeen

E 160d

Luteiin

E 161b

Segarühm

Piimhape

E 270

Vajalik kogus

 

 

 

Õunhape

E 296

Askorbiinhape

E 300

Kaltsiumlaktaat

E 327

Sidrunhape

E 330

Naatriumtsitraadid

E 331

Kaltsiumtsitraadid

E 333

Viinhape

E 334

Naatriumtartraadid

E 335

Naatriummalaadid

E 350

Algiinhape ja alginaadid

E 400-404

Kokku 10 g/kg, välja arvatud ekstra tooted

 

 

 

Agar

E 406

Karrageen

E 407

Jaanileivapuujahu

E 410

Guarkummi

E 412

Ksantaankummi

E 415

Gellankummi

E 418

Pektiinid

E 440

Vajalik kogus

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

Vajalik kogus

Sorbitaanmonolauraat

E 493

Tsitrusmarmelaad, 25 mg/kg

Kaltsiumkloriid

E 509

Vajalik kogus, välja arvatud ekstra tooted

Naatriumhüdroksiid

E 524

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

10 mg/kg

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Neohesperidiin DC

E 959

želeed, 5 mg/kg maitsetugevdajana

4.2.4.2. Punktis 4.2.4.1 nimetamata tooted, sealhulgas vähendatud energiasisaldusega džemmid, ekstra džemmid, keedised, moosid, želeed, ekstra želeed, tsitrusmarmelaadid ja magustatud kastanipüreed

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

 

Marmeladakokku 1,5 g/kg; Mermeladas ja teised punktis 4.2.4.1 nimetamata tooted (sealhulgas vähese suhkrusisaldusega ja suhkruta džemmid, želeed, marmelaadid ja magustatud kastanipüreed), välja arvatud Dulce de membrillo, 1 g/kg

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Dulce de membrillo, 1 g/kg; Mermeladas ja teised punktis 4.2.4.1 nimetamata tooted (sealhulgas vähese suhkrusisaldusega ja suhkruta džemmid, želeed, marmelaadid ja magustatud kastanipüreed), välja arvatud Marmelada, - kokku 500 mg/kg

 

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 50 mg/kg; sulfititega töödeldud puuvilju ja marju sisaldavad džemmid, želeed ja marmelaadid, kokku 100 mg/kg

 

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Vajalik kogus, välja arvatud vähendatud energiasisaldusega ekstra tooted, kastanipüree ja Crčme de Pruneaux

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Vajalik kogus, välja arvatud vähendatud energiasisaldusega ekstra tooted, kastanipüree ja Crčme de Pruneaux

 

 

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kinoliinkollane

E 104

Kokku 100 mg/kg, välja arvatud vähendatud energiasisaldusega ekstra tooted, kastanipüree ja Crčme de Pruneaux

 

 

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Erkpunane 4R

E 124

Roheline S

E 142

Lükopeen

E 160d

Luteiin

E 161b

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

1 g/kg

4)

 

Aspartaam

E 951

1 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 1 g/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 200 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

1000 mg/kg, arvestatuna aspartaami ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus  3)

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Piimhape

E 270

Vajalik kogus

 

 

Õunhape

E 296

Askorbiinhape

E 300

Kaltsiumlaktaat

E 327

Sidrunhape

E 330

Naatriumtsitraadid

E 331

Kaltsiumtsitraadid

E 333

Viinhape

E 334

Naatriumtartraadid

E 335

Naatriummalaadid

E 350

Algiinhape ja alginaadid

E 400-404

 

 Kokku 10 g/kg

Agar

E 406

Karrageen

E 407

Jaanileivapuujahu

E 410

Kastanid vedelikus, vajalik kogus

 

Guarkummi

E 412

Ksantaankummi

E 415

Gellankummi

E 418

 

Pektiinid

E 440

Vajalik kogus

  

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

Kaltsiumkloriid

E 509

Naatriumhüdroksiid

E 524

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

10 mg/kg

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Vajalik kogus

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Neohesperidiin DC

E 959

želeed, 5 mg/kg maitsetugevdajana

4.2.5. Suhkrustatud puu- ja köögiviljad

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 1 g/kg  

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 100 mg/kg

Toiduvärvid

Erütrosiin

E 127

Kokteilimarjad ja kirsid, 200 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 200 mg/kg  

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Magusained

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus  3)

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Fosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

800 mg/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Alumiiniumsulfaadid

E 520-523

Kokku 200 mg/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

4.2.6. Puu- ja köögiviljal põhinevad desserdid

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Frugtgrųdja Rote Grütze, kokku 1 g/kg

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Frugtgrųdja Rote Grütze, 500 mg/kg

Toiduvärvid

Annaatoekstraktid

E 160

10 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 150 mg/kg  2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

  

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Vajalik kogus

 

 

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

3)

 

 

Aspartaam

E 951

1 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 100 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus

  

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Fumaarhape

E 297

Tarretised, puuvilja-marjamaitselised desserdid ja dessertide kuivsegud, 4 g/kg

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 3 g/kg; kuivsegud, kokku 7 g/kg

Adipiinhape ja adipinaadid

E 355-357

Puuvilja-marjamaitselised desserdid ja dessertide kuivsegud, kokku 1 g/kg; tarretised, kokku 6 g/kg

Merevaikhape

E 363

6 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

Täidised, vaabad, kaunistused ja desserdid 5 g/kg

Karaiakummi

E 416

6 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 3 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

2 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

5 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 5 g/kg

Stearüültartraat

E 483

5 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 5 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Taumatiin

E 957

5 g/kg maitsetugevdajana

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

4.2.7. Praetud või rohkes rasvas praetud puu- ja köögiviljad

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Eelpraetud kartulid, kokku 2 g/kg

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Valged köögiviljad ja seened, kokku 50 mg/kg; kartulid, kokku 100 mg/kg

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kartulitooted, kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Soja hemitselluloos

E 426

Pakendatud kartulitooted, sealhulgas külmutatud, sügavkülmutatud ja jahutatud töödeldud tooted,  10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

4.2.8. Puu- ja köögiviljatooted, v.a punktides 4.2.1-4.2.7

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 1 g/kg; želeeruv puuviljaekstrakt, vedel pektiin, kokku 800 mg/kg; kartulitaigen, kokku 2 g/kg

Ainult oliivid, kokku 1 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Oliivid, kokku 500 mg/kg; keedetud punapeet, 2 g/kg

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Seened, valged köögiviljad, kokku 50 mg/kg; kartulid, kartulitaigen ning pirukate puuvilja-marjatäidised, kokku 100 mg/kg

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Marinaadid, kastmed, Chutney ja Piccalilli, kokku 500 mg/kg  

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Marinaadid, kastmed, Chutney ja Piccalilli, vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

4)

Aspartaam

E 951

1 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 200 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Puuvilja-marjatooted, välja arvatud tooted puuvilja-marjamahlast jookide tööstuslikuks valmistamiseks, vajalik kogus

 

3)

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Puuvilja-marjakompotid, vajalik kogus

 

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Puuvilja-marjatooted, kokku 800 mg/kg; kartulitooted, kokku 5 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg, välja arvatud puuvilja-marjakompotid

Soja hemitselluloos

E 426

Pakendatud kartulitooted, sealhulgas külmutatud, sügavkülmutatud ja jahutatud töödeldud tooted, 10 g/kg

Pektiin

E 440

Puuvilja-marjakompotid, välja arvatud õunakompotid, vajalik kogus

Kaltsiumkloriid

E 509

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Mostarda di Frutta, kokku 2 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

 

 

Välja arvatud puuvilja- marjakompotid

 

 

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud puuvilja-marjakompotid

1) Rivieri titaanjuurt (E 425) ei kasutata söömisel suuõõnes rehüdreeruvas kuivatatud toidus.
2) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.
3) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega või ei ole sellele lisatud mono- või disahhariide või mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.
4) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega.

5. Kondiitritooted

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

5.1. Kakao- ja šokolaaditooted

Värvained

Hõbe

E 174

šokolaaditoodete kaunistused, vajalik kogus

Kuld

E 175

Segarühm

Letsitiin

E 322

Vajalik kogus

Sidrunhape

E 330

5 g/kg

Viinhape

E 334

5 g/kg

Kummiaraabik

E 414

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Glütserool

E 422

Vajalik kogus

Pektiinid

E 440

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Ammooniumfosfatiidid

E 442

10 g/kg

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

Vajalik kogus

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrid sidrunhappega

E 472c

Vajalik kogus

Polüglütseroolritsinolaat

E 476

5 g/kg

šokolaaditooted

Sorbitaantristearaat

E 492

10 g/kg

Karbonaadid

E 170, 500-501, E 503-504

70 g/kg rasvata kuivaine kohta, väljendatuna kaaliumkarbonaadina

 

Hüdroksiidid

E 524-528

Magneesiumoksiid

E 530

Meevaha

E 901

šokolaadi pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

 

Candelilla vaha

E 902

šellak

E 904

Karnaubavaha

E 903

šokolaadi pealispinna töötlemiseks, 500 mg/kg

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Vajalik kogus

  

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

5.2. Kondiitritooted peale punktides 5.1 ja 5.3 toodute (sealhulgas vähendatud energiasisaldusega tooted)

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

 

 

Kokku 1,5 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

p-hüdroksübensoaadid

E 214, E 215, E 218, E 219

Kokku 300 mg/kg

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Glükoosisiirupil baseeruvadtooted, kokku 50 mg/kg

Toiduvärvid

Annaatoekstrakt

E 160b

Pealispinna katted ja kaunistused, 20 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 300 mg/kg  4)

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Alumiinium

E 173

Valikpagaritoodete kaunistamisel kasutatavate suhkruliste kondiitritoodete pinnakatted, vajalik kogus

Hõbe

E 174

Kondiitritoodete pinnakatted, vajalik kogus

Kuld

E 175

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

500 mg/kg  2); kakaod sisaldavad või kuivatatud puuviljal põhinevad tooted  1), tabletitud tooted  1), 500 mg/kg; tärklisel põhinevad tooted  1), 1 g/kg; värskendavad pisimaiused 2), 2,5 g/kg

Aspartaam

E 951

1 g/kg  2); kakaod sisaldavad või kuivatatud puuviljal põhinevad tooted  1), tärklisel põhinevad tooted  1), tugevamaitselised värskendavad kurgupastillid  2), 2 g/kg; värskendavad pisimaiused  2), 6 g/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 500 mg/kg  2); kakaod sisaldavad või kuivatatud puuviljal põhinevad tooted  1), 500 mg/kg; tärklisel põhinevad tooted  1), 300 mg/kg; värskendavad pisimaiused  2), 3 g/kg

Sukraloos

E 955

1000 mg/kg 2); kakaod sisaldavad või kuivatatud puuviljal põhinevad tooted 1), 800 mg/kg; tärklisel põhinevad tooted 1), 1000 mg/kg; värskendavad pisimaiused 2), 2400 mg/kg; tugevamaitselised värskendavad kurgupastillid 2), 1000 mg/kg; tabletitud tooted 1), 200 mg/kg

Taumatiin

E 957

Kakaod sisaldavad või kuivatatud puuviljal põhinevad tooted 50 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

100 mg/kg  2); kakaod sisaldavad või kuivatatud puuviljal põhinevad tooted  1), 100 mg/kg; tärklisel põhinevad tooted  1), 150 mg/kg; värskendavad pisimaiused  2), 400 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

500 mg/kg 2); kakaod sisaldavad või kuivatatud puuviljal põhinevad tooted 1), 500 mg/kg; tärklisel põhinevad tooted 1), 1000 mg/kg; värskendavad pisimaiused 2), 2500 mg/kg; arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus  2); kakaod sisaldavad, kuivatatud puuviljadel või tärklisel põhinevad tooted  1), vajalik kogus

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Fumaarhape

E 297

1 g/kg

Suhkrulised kondiitritooted

 

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

1,5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg, välja arvatud želeetooted

Soja hemitselluloos

E 426

želeetooted, välja arvatud kapslites želee, 10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 1 g/kg

Suhkrulised kondiitritooted

Ammooniumfosfatiidid

E 442

Tooted, mis põhinevad kakao- ja šokolaaditoodetel, 10 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg

Suhkrulised kondiitritooted

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

2 g/kg

Polüglütseroolritsinolaat

E 476

Tooted, mis põhinevad kakao- ja šokolaaditoodetel, 5 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

5 g/kg

Suhkrulised kondiitritooted

 

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 5 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 5 g/kg

Hüdrogeenitud polü-1-detseen

E 907

Pealispinna töötlemiseks, 2 g/kg

Sorbitaantristearaat

E 492

Tooted, mis põhinevad kakao- ja šokolaaditoodetel, 10 g/kg

Ränidioksiid ja silikaadid

E 551-556, 559

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

10 mg/kg

Meevaha

E 901

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

  

Candelilla vaha

E 902

šellak

E 904

Karnaubavaha

E 903

Pealispinna töötlemiseks, 500 mg/kg

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Pullulaan

E 1204

Värskendavad pisimaiused õhukese lehe kujul, vajalik kogus

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

5.3. Närimiskumm

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 1,5 g/kg

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Gallaadid

E 310-312

Kokku 400 mg/kg

 

Tertsiaarbutüülhüdrokinoon

E 319

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Butüülhüdroksütolueen

E 321

Toiduvärvid

Annaatoekstrakt

E 160b

Pealispinna katted ja kaunistused, 20 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 300 mg/kg  4)

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

 

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Hõbe

E 174

Pinnakatted, vajalik kogus

Kuld

E 175

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

2 g/kg

2)

 

 

Aspartaam

E 951

5,5 g/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 1,2 g/kg

Sukraloos

E 955

3000 mg/kg

Taumatiin

E 957

50 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

400 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

2000 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus  2)

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Fumaarhape

E 297

2 g/kg

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Vajalik kogus

1,2-propaandioolalginaat

E 405

5 g/kg

Karaiakummi

E 416

5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 5 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 10 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

5 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 2 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 5 g/kg

Talk

E 553b

Vajalik kogus

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Tsinkatsetaat

E 650

1 g/kg

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

100 mg/kg

Meevaha

E 901

Pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus  

Candelilla vaha

E 902

šellak

E 904

Mikrokristalliline vaha

E 905

Karnaubavaha

E 903

Pealispinna töötlemiseks, 1200 mg/kg

Karbamiid

E 927b

30 g/kg  2)

Atsesulfaamkaalium

E 950

800 mg/kg (õ) 5.01.2010 16:35

3); taumatiini 10 mg/kg, ainult maitse tugevdamiseks

 

Aspartaam

E 951

2,5 g/kg

Taumatiin

E 957

10 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

150 mg/kg

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Glütserüültriatsetaat

E 1518

Vajalik kogus

Loetelu lisas 3

 

1) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega või ei ole sellele lisatud mono- või disahhariide või mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.
2) Ei ole lisatud mono- ja/või disahhariide vōi mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.
3) Kui toidule lisatakse vähemalt kahte järgmistest lisaainetest: atsesulfaamkaalium (E 950), aspartaam (E 951), taumatiin (E 957) ja neohesperidiin DC (E 959), siis iga lisaaine lubatud kogust tuleb vähendada proportsionaalselt üksteise suhtes nii, et protsentuaalne koostis ei ületaks 100.
4) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.

6. Teraviljad ja teraviljatooted

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

6.1. Teraviljad, tangud, helbed

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Polenta,kokku 200 mg/kg

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Odratangud ja saago, kokku 30 mg/kg; vaakumpakendis magusmais, 100 mg/kg

Gallaadid

E 310-312

Termiliselt eeltöödeldud tooted, kokku 200 mg/kg  1)  

Tertsiaarbutüülhüdrokinoon

E 319

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Segarühm

Soja hemitselluloos

E 426

Pakendatud kiirriis ning pakendatud töödeldud riisitooted, sh külmutatud, sügavkülmutatud, jahutatud ja kuivatatud töödeldud tooted,  10 g/kg

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

Kiirkeeduriis, vajalik kogus

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide äädikhappeestrid

E 472a

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kiirkeeduriis, kokku 4 g/kg

Talk

E 553b

Riis, vajalik kogus

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Vajalik kogus

  

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

6.2. Jahud, tärklised ja kliid

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Tärklised, välja arvatud tärklised imiku- ja väikelapsetoitude jaoks, kokku 50 mg/kg

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 2,5 g/kg; küpsetuspulbriga jahu, 20 g/kg

L-tsüsteiin

E 920

Jahu, vajalik kogus

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

6.3. Eineteraviljad

Toiduvärvid

Karmiin

E 120

Puuvilja-marjamaitselised eineteraviljad, kokku 200 mg/kg  

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Vajalik kogus, välja arvatud puuvilja-marjamaitselised eineteraviljad

  

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamell I

E 150a

Karamell II

E 150b

Karamell III

E 150c

Ekstrudeeritud, puuvilja-marjamaitselised eineteraviljad, vajalik kogus

Karamell IV

E 150d

Vajalik kogus, välja arvatud ekstrudeeritud, puuvilja-marjamaitselised eineteraviljad

Karoteenid

E 160a

Ekstrudeeritud, puuvilja-marjamaitselised eineteraviljad, vajalik kogus

Annaatoekstrakt

E 160b

Ekstrudeeritud, puuvilja-marjamaitselised eineteraviljad, 25 mg/kg

Paprikaekstrakt

E 160c

Ekstrudeeritud, puuvilja-marjamaitselised eineteraviljad, vajalik kogus

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Vajalik kogus, välja arvatud ekstrudeeritud, puuvilja-marjamaitselised eineteraviljad

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus 3)  

Mannitool

E 421

Atsesulfaam K

E 950

Eineteraviljad, mis sisaldavad kliisid vähemalt 20% ning mille kiudainesisaldus on üle 15%, 1,2 g/kg  3)

Aspartaam

E 951

Eineteraviljad, mis sisaldavad kliisid vähemalt 20% ning mille kiudainesisaldus on üle 15%, 1 g/kg  3)

Isomalt

E 953

Vajalik kogus  3)

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Eineteraviljad, mis sisaldavad kliisid vähemalt 20% ning mille kiudainesisaldus on üle 15%, 100 mg/kg  3)

Sukraloos

E 955

Eineteraviljad, mis sisaldavad kliisid vähemalt 20% ning mille kiudainesisaldus on üle 15%, 400 mg/kg 3)

Neohesperidiin DC

E 959

Eineteraviljad, mis sisaldavad kliisid vähemalt 20% ning mille kiudainesisaldus on üle 15%, 50 mg/kg  3)

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

Eineteraviljad, mis sisaldavad kliisid vähemalt 20% ning mille kiudainesisaldus on üle 15%, 1000 mg/kg 3), arvestatuna aspartaami ekvivalendina

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Vajalik kogus  3)

 

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

Granola-tüüpi tooted, 10 mg/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 5 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

6.4. Makarontooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Gnocchi, kokku 1 g/kg

Segarühm

Piimhape

E 270

Värske pasta, vajalik kogus

 

 

Askorbiinhape

E 300

Naatriumaskorbaat

E 301

Letsitiin

E 322

Sidrunhape

E 330

Viinhape

E 334

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Nuudlid, kokku 2 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

Gluteenivaba pasta ning vähendatud valgusisaldusega pasta, 10 g/kg

Soja hemitselluloos

E 426

Pakendatud idamaised kiirnuudlid, 10 g/kg

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

Värske pasta, vajalik kogus

Glükoondeltalaktoon

E 575

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Gluteenivaba pasta ning vähendatud valgusisaldusega pasta

 

 

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Gluteenivaba pasta ning vähendatud valgusisaldusega pasta, vajalik kogus6.5. Teraviljal või tärklisel põhinevad desserdid

Antioksüdandid, säilitusained

Nisiin

E 234

Mannapuding, tapiokipuding ning sarnased tooted, 3 mg/kg

Toiduvärvid

Annaatoekstrakt

E 160b

10 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 150 mg/kg  2)

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Vajalik kogus

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

350 mg/kg

3)

 

 

Aspartaam

E 951

1 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Kokku 250 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 100 mg/kg

Sukraloos

E 955

400 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

350 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Fumaarhape

E 297

Tarretised, puuvilja-marjamaitselised desserdid ja dessertide kuivsegud, 4 g/kg

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 3 g/kg; kuivsegud, kokku 7 g/kg

Adipiinhape ja adipaadid

E 355-357

Tarretised, 6 g/kg; puuvilja-marjamaitselised desserdid ja dessertide kuivsegud, 1 g/kg

Merevaikhape

E 363

6 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

Täidised, katted ja kaunistused, 5 g/kg

Karaiakummi

E 416

6 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 3 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

2 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

5 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 5 g/kg

Stearüültartraat

E 483

5 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 5 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Taumatiin

E 957

5 mg/kg maitsetugevdajana

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

  

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

6.6. Taignad

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 2 g/kg

Toiduvärvid

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 12 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

Mannitool

E 421

Dimetüülpolüsiloksaan

E 900

10 mg/kg

Isomalt

E 953

Vajalik kogus mitte magusainena

  

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1) Arvestatakse proportsionaalselt toote rasvasisaldusega.
2) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT  (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.
3) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega või ei ole sellele lisatud mono- või disahhariide või mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.

7. Pagaritooted

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

7.1. Leib ja teised lihtpagaritooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Jaemüügiks pakendatud viilutatud ja pakendatud osaliselt küpsetatud ning vähendatud energiasisaldusega tooted, kokku 2 g/kg

Propioonhape ja propionaadid

E 280-283

Pakendatud leivad, saiad, sepikud, kokku 1 g/kg; vähendatud energiasisaldusega leivad, saiad, sepikud, pakendatud osaliselt küpsetatud leivad, saiad, sepikud, pakendatud väikepagaritooted (massiga kuni 200 g, kaasa arvatud), pakendatud pųlsebrod, bollar, dansk flutes, kokku 2 g/kg, pakendatud viilutatud leivad, saiad, sepikud, kokku 3 g/kg

Toiduvärvid

Karamellid

E 150a-d

Linnaseleib, vajalik kogus

Magusained

Atsesulfaam K

E 950

Essoblaten, 2 g/kg

Aspartaam

E 951

Essoblaten, 1 g/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Essoblaten, kokku 800 mg/kg

Sukraloos

E 955

Essoblaten, 800 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

Essoblaten,1 g/kg, arvestatuna aspartaami ekvivalendina

Segarühm

Äädikhape ja atsetaadid

E 260-263

Üksnes nisujahust, veest, pärmist või juuretisest ja soolast valmistatud tooted ning pain courant français, friss búzakenyér, féher és félbarna kenyerek,  vajalik kogus

 

 

  

Piimhape ja laktaadid

E 270, E 325-327

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Rasvhapete askorbüülestrid

E 304

Letsitiin

E 322

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Soda bread, kokku 20 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 471

Üksnes nisujahust, veest, pärmist või juuretisest ja soolast valmistatud tooted ning pain courant français, friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek, vajalik kogus

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide estrid

E 472a, d-f

Ainult nisujahust, veest, pärmist või juuretisest ja soolast valmistatud tooted, vajalik kogus

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 3 g/kg

Vajalik kogus, välja arvatud ainult nisujahust, veest, pärmist või juuretisest ja soolast valmistatud tooted ning Pain courant franēaise

 

 

 

Stearüültartraat

E 483

4 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud ainult nisujahust, veest, pärmist või juuretisest ja soolast valmistatud tooted ning Pain courant franēaise

7.2. Valikpagaritooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Pakendatud osaliselt küpsetatud tooted ja tooted vee aktiivsusega üle 0,65, kokku 2 g/kg

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Venitaignaküpsised ja kreekerid, kokku 50 mg/kg

Propioonhape ja propionaadid

E 280-283

Christmas pudding (ploomipuding), kokku 1 g/kg, ja pakendatud tooted vee aktiivsusega üle 0,65, kokku 2 g/kg

Gallaadid

E 310-312

Tordi-, keeksi- ja küpsisepulbrid, kokku 200 mg/kg  1)  

Tertsiaarbutüülhüdrokinoon

E 319

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Toiduvärvid

Annaatoekstrakt

E 160b

10 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 200 mg/kg  2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus  3) 

Mannitool

E 421

Atsesulfaamkaalium

E 950

Eritoiduna kasutatavad tooted, 1 g/kg; suhkruta jäätisevahvlid, 2 g/kg

Aspartaam

E 951

Eritoiduna kasutatavad tooted, 1,7 g/kg

Tsüklamiinhape ja tsüklamaadid

E 952

Eritoiduna kasutatavad tooted, kokku 1,6 g/kg

Isomalt

E 953

Vajalik kogus  3)

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Eritoiduna kasutatavad tooted, kokku 170 mg/kg; suhkruta jäätisevahvlid, 800 mg/kg

Sukraloos

E 955

Eritoiduna kasutatavad tooted, 700 mg/kg; suhkruta jäätisevahvlid, 800 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

Eritoiduna kasutatavad tooted, 150 mg/kg; suhkruta jäätisevahvlid, 50 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

Eritoiduna kasutatavad tooted, 1000 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Vajalik kogus  3)

 

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Segarühm

Fumaarhape

E 297

Täidised ja kaunistused, 2,5 g/kg

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 20 g/kg

Adipiinhape ja adipaadid

E 355-357

Täidised ja kaunistused, kokku 2 g/kg

1,2-propaandioolalginaat

E 405

2 g/kg; täidised, katted ja kaunistused 5 g/kg

Karaiakummi

E 416

Täidised, katted ja kaunistused, 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Soja hemitselluloos

E 426

Pakendatud tooted, 10 g/kg

Rasvhapete polüoksüetüleensorbitaanestrid

E 432-436

Kokku 3 g/kg

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 10 g/kg

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 475

10 g/kg

Rasvhapete propüleenglükoolestrid

E 477

5 g/kg

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Kokku 5 g/kg

Stearüültartraat

E 483

4 g/kg

Rasvhapete sorbitaanestrid

E 491-495

Kokku 10 g/kg; katted ja kaunistused, kokku 5 g/kg

Naatriumalumiiniumfosfaat

E 541

Sconesja biskviiditooted, 1 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Meevaha

E 901

šokolaadiglasuuriga magusate küpsiste pealispinna töötlemiseks, vajalik kogus

 

Candelilla vaha

E 902

šellak

E 904

Karnaubavaha

E 903

šokolaadiglasuuriga magusate küpsiste pealispinna töötlemiseks, 200 mg/kg

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Vajalik kogus mitte magusainena

  

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1) Arvestatakse proportsionaalselt toote rasvasisaldusega.
2) Päikeseloojangukollane FCF (E 110), asorubiin (E 122), erkpunane 4R (E 124) ja pruun HT (E 155): maksimaalne kogus, mida võib kasutada, on 50 mg/kg.
3) Toidu energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30% võrreldes esialgse või samalaadse toidu energiasisaldusega või ei ole sellele lisatud mono- või disahhariide või mõnda teist toitu magustamise eesmärgil.

8. Liha ja lihatooted

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

8.1. Värske kodulooma-, -linnu-, küüliku- ja ulukiliha

Toiduvärvid

Võlupunane AC

E 129

Ainult tervisemärkide ja kohustuslike märkide jaoks

Briljantsinine FCF

E 133

Pruun HT

E 155

Segarühm

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

8.2. Hakkliha

Segarühm

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

8.3. Raie- või tükilihatooted

8.3.1. Kuumtöötlemata raie- või tükilihatooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kuivatatud toodete pinna töötlemiseks, vajalik kogus

 

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

p-hüdroksübensoaadid

E 214, E 215, E 218, E 219

Nitritid 3)

 

E 249-250

 

Lisatav kogus kokku 150 mg/kg.

Traditsioonilised märgsoolatud lihatooted (6):

Wiltshire bacon (6.1); entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), toucinho fumado (6.2) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 175 mg/kg.

Wiltshire ham (6.1) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 100 mg/kg.

Rohschinken, nassgepökelt (6.6) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 50 mg/kg.

Cured tongue (6.3), jääksisaldus kokku 50 mg/kg.

Traditsioonilised kuivsoolatud lihatooted (7):

Dry cured bacon (7.1) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 175 mg/kg.

Dry cured ham (7.1); jamon curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (7.2); presunto, presunto da pá ja paio do lombo (7.3) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 100 mg/kg.

Rohschinken, trockengepökelt (7.5) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 50 mg/kg.

Muud traditsioonilised soolatud tooted (8):

Vysočina, Selský salám, Turistický trvanlivý salám, Polican, Herkules, Lovecký salám, Dunajská klobása, Paprikáš (8.5) ja sarnased tooted, lisatav kogus 180 mg/kg.

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (8.1) ja sarnased tooted; jellied veal ja brisket (8.2), jääksisaldus kokku 50 mg/kg.

Nitraadid 4)

 

E 251-252

 

Lisatav kogus kokku 150 mg/kg.

Traditsioonilised märgsoolatud lihatooted (6):

Kylmäsavustettu poronliha / kallrökt renkött (6.4), lisatav kogus kokku 300 mg/kg.

Wiltshire bacon ja Wiltshire ham (6.1); entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), toucinho fumado (6.2); Rohschinken, nassgepökelt (6.6) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 250 mg/kg.

Bacon, filet de bacon (6.5) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 250 mg/kg, eeldusel, et ei ole lisatud E 249 ega E 250.

Cured tongue (6.3), jääksisaldus kokku 10 mg/kg.

Traditsioonilised kuivsoolatud lihatooted (7):

Dry cured bacon ja dry cured ham (7.1); jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (7.2); presunto, presunto da pá ja paio do lombo (7.3); Rohschinken, trockengepökelt (7.5) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 250 mg/kg.

Jambon sec, jambon sel sec et autres pièces maturées séchées similaires (7.4), jääksisaldus kokku 250 mg/kg, eeldusel, et ei ole lisatud E 249 ega E 250.

Muud traditsioonilised soolatud tooted (8):

Rohwürste (Salami ja Kantwurst) (8.3), lisatav kogus kokku 300 mg/kg, eeldusel, et ei ole lisatud E 249 ega E 250.

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (8.1) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 250 mg/kg.

Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (8.4); saucissons secs (8.6) ja sarnased tooted, lisatav kogus kokku 250 mg/kg, eeldusel, et ei ole lisatud E 249 ega E 250.

Jellied veal ja brisket (8.2), jääksisaldus kokku 10 mg/kg.

Gallaadid

E 310-312

Kuivatatud tooted, kokku 200 mg/kg  1)

 

Tertsiaarbutüülhüdrokinoon

E 319

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Isoaskorbiinhape ja naatriumisoaskorbaat

E 315-316

Kauasäilivad ja soolatud tooted, kokku 500 mg/kg, arvestatuna isoaskorbiinhappena

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg,  3)

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Neohesperidiin DC

E 959

5 mg/kg maitsetugevdajana

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

8.3.2. Kuumtöödeldud raie- või tükilihatooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kuivatatud toodete pinna töötlemiseks, vajalik kogus

 

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

p-hüdroksübensoaadid

E 214, E 215, E 218, E 219

Nitritid 3)

E 249-250

Lisatav kogus kokku 150 mg/kg, steriliseeritud tooted (Fo > 3,00), lisatav kogus kokku 100 mg/kg 5).

 

Traditsioonilised märgsoolatud lihatooted (6):

Wiltshire bacon (6.1); entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), toucinho fumado (6.2) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 175 mg/kg.

Wiltshire ham (6.1) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 100 mg/kg.

Rohschinken, nassgepökelt (6.6) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 50 mg/kg.

Cured tongue (6.3), jääksisaldus kokku 50 mg/kg.

Traditsioonilised kuivsoolatud lihatooted (7):

Dry cured bacon (7.1) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 175 mg/kg.

Dry cured ham (7.1); jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (7.2); presunto, presunto da pá ja paio do lombo (7.3) ning sarnased tooted, jääksisaldus kokku 100 mg/kg.

Rohschinken, trockengepökelt (7.5) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 50 mg/kg.

Muud traditsioonilised soolatud tooted (8):

Vysočina, Selský salám, Turistický trvanlivý salám, Poličan, Herkules, Lovecký salám, Dunajská klobása, Paprikaš (8.5) ja sarnased tooted, lisatav kogus 180 mg/kg.

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (8.1) ja sarnased tooted; jellied veal ja brisket (8.2), jääksisaldus kokku 50 mg/kg.

Nitraadid 4)

 

E 251-252

Traditsioonilised märgsoolatud lihatooted (6):

Kylmäsavustettu poronliha / kallrökt renkött (6.4), lisatav kogus kokku 300 mg/kg.

Wiltshire bacon ja Wiltshire ham (6.1); entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), toucinho fumado (6.2); Rohschinken, nassgepökelt (6.6) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 250 mg/kg.

Bacon, filet de bacon (6.5) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 250 mg/kg, eeldusel, et ei ole lisatud E 249 ega E 250.

Cured tongue (6.3), jääksisaldus kokku 10 mg/kg.

Traditsioonilised kuivsoolatud lihatooted (7):

Dry cured bacon ja dry cured ham (7.1); jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (7.2); presunto, presunto da pá ja paio do lombo (7.3); Rohschinken, trockengepökelt (7.5) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 250 mg/kg.

Jambon sec, jambon sel sec et autres pièces maturées séchées similaires (7.4), jääksisaldus kokku 250 mg/kg, eeldusel, et ei ole lisatud E 249 ega E 250.

Muud traditsioonilised soolatud tooted (8):

Rohwürste (Salami ja Kantwurst) (8.3), lisatav kogus kokku 300 mg/kg, eeldusel, et ei ole lisatud E 249 ega E 250.

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (8.1) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 250 mg/kg.

Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (8.4); saucissons secs (8.6) ja sarnased tooted, lisatav kogus kokku 250 mg/kg, eeldusel, et ei ole lisatud E 249 ega E 250.

Jellied veal ja brisket (8.2), jääksisaldus kokku 10 mg/kg.

Gallaadid

E 310-312

Kuivatatud tooted, kokku 200 mg/kg  1)

 

Tertsiaarbutüülhüdrokinoon

E 319

Butüülhüdroksüanisool

E 320

Isoaskorbiinhape ja naatriumisoaskorbaat

E 315-316

Kauasäilivad tooted, kokku 500 mg/kg, arvestatuna isoaskorbiinhappena

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg  3)

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg  1)

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Vajalik kogus mitte magusainena

  

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Neohesperidiin DC

E 959

5 mg/kg maitsetugevdajana

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

8.4. Hakklihast tooted

8.4.1. Kuumtöötlemata hakklihast tooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kuivatatud toodete pinna töötlemiseks, vajalik kogus

 

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

p-hüdroksübensoaadid

E 214, E 215, E 218, E 219

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220, E 221-224, E 226-228

Breakfast sausages, burger meat, milles on köögivilja- või teraviljalisandeid vähemalt 4%, butifarra fresca ja longaniza fresca, salsicha fresca,kokku 450 mg/kg

Natamütsiin

E 235

Kuivvorstide ja kuivade toorsuitsu-salaamide pinna töötlemiseks mitte sügavamalt kui 5 mm, 1 mg/dm2

Nitritid 3)

 

E 249-250

Lisatav kogus kokku 150 mg/kg.

Traditsioonilised märgsoolatud lihatooted (6):

Wiltshire bacon (6.1); entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), toucinho fumado (6.2) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 175 mg/kg.

Wiltshire ham (6.1) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 100 mg/kg.

Rohschinken, nassgepökelt (6.6) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 50 mg/kg.

Cured tongue (6.3), jääksisaldus kokku 50 mg/kg.

Traditsioonilised kuivsoolatud lihatooted (7):

Dry cured bacon (7.1) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 175 mg/kg.

Dry cured ham (7.1); jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (7.2); presunto, presunto da pá ja paio do lombo (7.3) ning sarnased tooted, jääksisaldus kokku 100 mg/kg.

Rohschinken, trockengepökelt (7.5) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 50 mg/kg.

Muud traditsioonilised soolatud tooted (8):

Vysočina, Selský salám, Turistický trvanlivý salám, Poličan, Herkules, Lovecký salám, Dunajská klobása, Paprikáš (8.5) ja sarnased tooted, lisatav kogus 180 mg/kg.

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (8.1) ja sarnased tooted; jellied veal ja brisket (8.2), jääksisaldus kokku 50 mg/kg.

Nitraadid 4)

 

E 251-252

Lisatav kogus kokku 150 mg/kg.

 

Traditsioonilised märgsoolatud lihatooted (6):

Kylmäsavustettu poronliha/kallrökt renkött (6.4), lisatav kogus kokku 300 mg/kg.

Wiltshire bacon ja Wiltshire ham (6.1); entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), toucinho fumado (6.2); Rohschinken, nassgepökelt (6.6) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 250 mg/kg.

Bacon, filet de bacon (6.5) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 250 mg/kg, eeldusel, et ei ole lisatud E 249 ega E 250.

Cured tongue (6.3), jääksisaldus kokku 10 mg/kg.

Traditsioonilised kuivsoolatud lihatooted (7):

Dry cured bacon ja dry cured ham (7.1); jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (7.2); presunto, presunto da pá ja paio do lombo (7.3); Rohschinken, trockengepökelt (7.5) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 250 mg/kg.

Jambon sec, jambon sel sec et autres pièces maturées séchées similaires (7.4), jääksisaldus kokku 250 mg/kg, eeldusel, et ei ole lisatud E 249 ega E 250.

Muud traditsioonilised soolatud tooted (8):

Rohwürste (Salami ja Kantwurst) (8.3), lisatav kogus kokku 300 mg/kg, eeldusel, et ei ole lisatud E 249 ega E 250.

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (8.1) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 250 mg/kg.

Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (8.4); saucissons secs (8.6) ja sarnased tooted, lisatav kogus kokku 250 mg/kg, eeldusel, et ei ole lisatud E 249 ega E 250.

Jellied veal ja brisket (8.2), jääksisaldus kokku 10 mg/kg.

Isoaskorbiinhape ja naatriumisoaskorbaat

E 315-316

Kauasäilivad ja soolatud tooted, kokku 500 mg/kg, arvestatuna isoaskorbiinhappena

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Vorstid, 20 mg/kg; Pasturmas, vajalik kogus

Riboflaviinid

E 101

Pasturmas, vajalik kogus

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Sorbasada, 135 mg/kg

Karmiin

E 120

Burger meat, milles on köögivilja- ja teraviljalisandeid vähemalt 4%, ning vorstid, 100 mg/kg, Pasturmas, vajalik kogus; Chorizo ja Salchichon, 200 mg/kg

Erkpunane 4R

E 124

Sorbasada200 mg/kg; Chorizo ja Salchichon, 250 mg/kg

Võlupunane AC

E 129

 

25 mg/kg, breakfast sausages, milles on teraviljalisandeid vähemalt 6%, burger meat, milles on köögivilja- ja teraviljalisandeid vähemalt 4%

Karamellid

E 150a-d

Burger meat, milles on köögivilja- ja teraviljalisandeid vähemalt 4%, ning vorstid, vajalik kogus

Karoteenid

E 160a

20 mg/kg

Vorstid

  

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

10 mg/kg

Peedipunane, betaniin

E 162

Vajalik kogus

Segarühm

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Pakendatud, kuumtöötlemata hakklihast tooted ja Gehakt, vajalik kogus

 

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg, välja arvatud pakendatud, kuumtöötlemata hakklihast tooted ja Gehakt  3)

Talk

E 553b

Vorstide pinna töötlemiseks, vajalik kogus

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Välja arvatud pakendatud, kuumtöötlemata hakklihast tooted ja Gehakt

 

 

 

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Neohesperidiin DC

E 959

5 mg/kg maitsetugevdajana

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud pakendatud, kuumtöötlemata hakklihast tooted ja Gehakt

8.4.2. Kuumtöödeldud hakklihast tooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Pasteedid, kokku 1 g/kg

 Kuivatatud toodete pinna töötlemiseks, vajalik kogus

p-hüdroksübensoaadid

E 214, E 215, E 218, E 219

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

 

Natamütsiin

E 235

Kuivvorstide pinna töötlemiseks mitte sügavamalt kui 5 mm, 1 mg/dm2

Nitritid 3)

E 249-250

Lisatav kogus kokku 150 mg/kg, steriliseeritud tooted (Fo > 3,00), lisatav kogus kokku 100 mg/kg 5).

Tradisioonilised märgsoolatud lihatooted (6):

Wiltshire bacon (6.1); entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), toucinho fumado (6.2) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 175 mg/kg.

Wiltshire ham (6.1) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 100 mg/kg.

Rohschinken, nassgepökelt (6.6) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 50 mg/kg.

Cured tongue (6.3), jääksisaldus kokku 50 mg/kg.

Traditsioonilised kuivsoolatud lihatooted (7):

Dry cured bacon (7.1) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 175 mg/kg.

Dry cured ham (7.1); jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (7.2); presunto, presunto da pá ja paio do lombo (7.3) ning sarnased tooted, jääksisaldus kokku 100 mg/kg.

Rohschinken, trockengepökelt (7.5) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 50 mg/kg.

Muud traditsioonilised soolatud tooted (8):

Vysočina, Selský salám, Turistický trvanlivý salám, Poličan, Herkules, Lovecký salám, Dunajská klobása, Paprikáš (8.5) ja sarnased tooted, lisatav kogus 180 mg/kg.

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (8.1) ja sarnased tooted; jellied veal ja brisket (8.2), jääksisaldus kokku 50 mg/kg.

Nitraadid 4)

 

E 251-252

Traditsioonilised märgsoolatud lihatooted (6):

Kylmäsavustettu poronliha / kallrökt renkött (6.4), lisatav kogus kokku 300 mg/kg.

Wiltshire bacon ja Wiltshire ham (6.1); entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), toucinho fumado (6.2); Rohschinken, nassgepökelt (6.6) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 250 mg/kg.

Bacon, filet de bacon (6.5) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 250 mg/kg, eeldusel, et ei ole lisatud E 249 ega E 250.

Cured tongue (6.3), jääksisaldus kokku 10 mg/kg.

Traditsioonilised kuivsoolatud lihatooted (7):

Dry cured bacon ja dry cured ham (7.1); jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (7.2); presunto, presunto da pá ja paio do lombo (7.3); Rohschinken, trockengepökelt (7.5) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 250 mg/kg.

Jambon sec, jambon sel sec et autres pièces maturées séchées similaires (7.4), jääksisaldus kokku 250 mg/kg, eeldusel, et ei ole lisatud E 249 ega E 250.

Muud traditsioonilised soolatud tooted (8):

Rohwürste (Salami ja Kantwurst) (8.3), lisatav kogus kokku 300 mg/kg, eeldusel, et ei ole lisatud E 249 ega E 250.

Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (8.1) ja sarnased tooted, jääksisaldus kokku 250 mg/kg.

Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (8.4); saucissons secs (8.6) ja sarnased tooted, lisatav kogus kokku 250 mg/kg, eeldusel, et ei ole lisatud E 249 ega E 250.

Jellied veal ja brisket (8.2), jääksisaldus kokku 10 mg/kg.

Isoaskorbiinhape ja naatriumisoaskorbaat

E 315-316

Kauasäilivad tooted, kokku 500 mg/kg, arvutatuna isoaskorbiinhappena

EDTA kaltsiuminaatriumisool

E 385

Libamáj, egészben és tömbben

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

20 mg/kg

Pasteedid, pastad, vorstid ja tureens

Karmiin

E 120

100 mg/kg

Võlupunane AC

E 129

Luncheon meat, 25 mg/kg

Karamellid

E 150a-d

Vajalik kogus

Pasteedid, pastad, vorstid ja tureens

Karoteenid

E 160a

20 mg/kg

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

10 mg/kg

Kantaksantiin

E 161 g

Saucisses de Strasbourg,15 mg/kg

Peedipunane, betaniin

E 162

Vajalik kogus

Pasteedid, pastad, vorstid ja tureens

Segarühm

Askorbiinhape

E 300

Foie gras, foie gras entier ja blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben,  vajalik kogus

Naatriumaskorbaat

E 301

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg  3)

Rasvhapete sahharoosestrid

E 473

Kokku 5 g/kg  1)

 

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sahharoosestrid

E 474

Stearüüllaktülaadid

E 481-482

Hakitud ja kuubikuteks tükeldatud lihast konserveeritud tooted, kokku 4 g/kg

Talk

E 553b

Vorsti pinna töötlemiseks, vajalik kogus

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Välja arvatud Foie gras, Foie gras entier ja Blocs de foie gras

 

 

 

 

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Neohesperidiin DC

E 959

5 mg/kg maitsetugevdajana

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vajalik kogus  

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud Foie gras, Foie gras entier ja Blocs de foie gras

8.5. Söödavad vorstikestad

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kollageenil baseeruvad vorstikestad vee aktiivsusega üle 0,6, vajalik kogus

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Vajalik kogus  

 

 

 

 

 

 

 

Riboflaviinid

E 101

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Roheline S

E 142

Karamellid

E 150a-d

Must PN

E 151

Taimne süsi

E 153

Pruun HT

E 155

Karoteenid

E 160a

Annaatoekstraktid

E 160b

20 mg/kg

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Vajalik kogus

 

 

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

1) Arvestatakse proportsionaalselt toote rasvasisaldusega.

2) Rivieri titaanjuurt (E 425) ei kasutata söömisel suuõõnes rehüdreeruvas kuivatatud toidus.

3) Nitritit, mis on märgistatud märgistusega “kasutamiseks toidus”, võib müüa ainult segus keedusoolaga.

4)Nitraate võib sisaldada mõni kuumtöödeldud lihatoode nitritite loomuliku muundumise tulemusena nitraatideks madala happesusega keskkonnas.

5) Fo väärtus 3 võrdub 3 minuti vältel kuumutamisega 121 ºC juures (bakterisisalduse vähendamine ühelt miljardilt eoselt iga 1000 konservitoosi kohta ühe eoseni 1000 konservitoosi kohta).

6) Lihatooted sukeldatakse nitriteid ja/või nitraate, keedusoola ning muid komponente sisaldavasse soolveelahusesse. Lihatooteid võib veel edasi töödelda, näiteks suitsutada.

6.1. Liha sisse pritsitakse soolveelahust, millele järgneb 3–10 päeva kestev märgsoolamine. Soolveelahus sisaldab muu hulgas ka mikrobioloogilisi starterkultuure.

6.2. Märgsoolamine 3–5 päeva jooksul. Toodet ei kuumtöödelda ja sellel on kõrge veeaktiivsus.

6.3. Märgsoolatud vähemalt nelja päeva jooksul ning eelkeedetud.

6.4. Liha sisse pritsitakse soolveelahust, millele järgneb märgsoolamine. Sooldumisaeg on 14–21 päeva, millele järgneb 4–5nädalane laagerdumine külmas suitsus.

6.5. Märgsoolamine 4–5 päeva temperatuuril 5–7 ºC, laagerdumine tavaliselt 24–40 tundi temperatuuril 22 ºC, võib järgneda suitsutamine 24 tunni vältel temperatuuril 20–25 ºC ning 3–6 nädalat hoidmist temperatuuril 12–14 ºC.

6.6. Sooldumisaeg sõltuvalt lihatüki kujust ja kaalust on umbes 2 päeva 1 kg kohta, millele järgneb stabiliseerumine/laagerdumine.

7) Kuivsoolamisprotsess tähendab nitriteid ja/või nitraate, soola ja teisi komponente sisaldava kuivsoolamissegu kandmist liha pinnale, millele järgneb stabiliseerumis-/laagerdumisaeg. Lihatooteid võib veel edasi töödelda, näiteks suitsutada.

7.1. Kuivsoolamine, millele järgneb vähemalt 4päevane laagerdumisaeg.

7.2. Kuivsoolamine, millele järgneb vähemalt 10päevane stabiliseerumisaeg ning üle 45-päevane laagerdumisaeg.

7.3. Kuivsoolamine 10–15 päeva vältel, millele järgneb 30–45päevane stabiliseerumisaeg ning vähemalt kahekuune laagerdumisaeg.

7.4. Kuivsoolamine kolme päeva vältel + 1 päev/kg, millele järgnevad ühenädalane soolamisjärgne periood ning 45päevane kuni 18kuune valmimisperiood.

7.5. Sooldumisaeg sõltuvalt lihatüki kujust ja kaalust on ligikaudu 10–14 päeva 1 kg kohta, millele järgneb stabiliseerumine/laagerdumine.

8) Kuiv- ja märgsoolamist kasutatakse kombineeritult või kui liittoode sisaldab nitriteid ja/või nitraate või kui tootesse pritsitakse enne kuumutamist soolveelahust. Lihatooteid võib veel edasi töödelda, näiteks suitsutada.

8.1. Kuiv- ja märgsoolamist kasutatakse kombineeritult (ilma soolveelahuse sissepritsimiseta). Sooldumisaeg sõltuvalt lihatüki kujust ja kaalust on umbes 14–35 päeva, millele järgneb stabiliseerumine/laagerdumine.

8.2. Soolveelahuse sissepritsimine, millele järgneb mitte varem kui kahe päeva pärast kuni kolmetunnine vees keetmine.

8.3. Tootel on vähemalt 4nädalane laagerdumisaeg ning vee ja valkude suhe on alla 1,7.

8.4. Laagerdumisaeg on vähemalt 30 päeva.

8.5. Kuivatatud toodet kuumutatakse temperatuuril kuni 70 ºC, millele järgneb 8–12päevane kuivatamis- ja suitsutamisprotsess. Fermenteeritud toote 14–30päevasele kolmeastmelisele fermenteerimisprotsessile järgneb suitsutamine.

8.6. Fermenteeritud ja kuivatatud toorvorst, millesse ei ole lisatud nitriteid. Toodet fermenteeritakse temperatuurivahemikus 18–22 ºC või madalamal temperatuuril (10–12 ºC) ja seejärel lastakse tootel vähemalt kolm nädalat valmida. Toote vee ja valkude suhe on alla 1,7.

[RT I 2008, 13, 91 – jõust. 1.04.2008]

9. Kala, kalatooted ja meresaadused

Toidugrupp

Lisaaine rühm

Lisaaine nimetus

E number

Piirnorm tarbijale müüdavas tootes

9.1. Värske kala, kalatooted ja meresaadused

9.1.1. Värske kala ja kalatooted

Antioksüdandid, säilitusained

Boorhape

E 284

Tuurlaste mari, kokku 4 g/kg  

Naatriumtetraboraat

E 285

Toiduvärvid

Amarant

E 123

Kalamari, 30 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kokku 300 mg/kg  

 

 

 

 

 

 

Kalamari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Vajalik kogus

 

 

Kalamari

 

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Vajalik kogus

 

 

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Süsinikdioksiid

E 290

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

9.1.2. Värsked vähilaadsed ja molluskid

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Vähilaadsed ja peajalgsed, kokku 150 mg/kg, sugukonnad Penaeidae, Solenoceridae, Aristeidae kuni 80 ühikut, kokku 150 mg/kg, 80-120 ühikut, kokku 200 mg/kg, üle 120 ühiku,  kokku 300 mg/kg (söödavate osade kohta)

Segarühm

4-heksüülresortsinool

E 586

2 mg/kg jäägina vähilaadsete lihas

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Vajalik kogus

 

 

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Süsinikdioksiid

E 290

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

9.2. Külmutatud kala, kalatooted ja meresaadused

9.2.1. Külmutatud kala ja kalatooted

Antioksüdandid, säilitusained

Boorhape

E 284

Tuurlaste mari, kokku 4 g/kg  

Naatriumtetraboraat

E 285

Isoaskorbiinhape ja naatriumisoaskorbaat

E 315-316

Punase nahaga kala, kokku 1,5 g/kg

Toiduvärvid

Amarant

E 123

Kalamari, 30 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kalamari, kokku 300 mg/kg;
surimitooted, kokku 500 mg/kg  

Tartrasiin

E 102

Kalamari, kokku 300 mg/kg;
surimitooted, kokku 500 mg/kg  

 

 

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Kalamari ja surimitooted, vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Töötlemata kala, vajalik kogus

 

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Töötlemata kalafilee, kokku 5 g/kg; surimitooted, kokku 1 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg, välja arvatud töötlemata kala

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Töötlemata kala, vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 949

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus, välja arvatud töötlemata kala

9.2.2. Külmutatud vähilaadsed ja molluskid

Antioksüdandid, säilitusained

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Vähilaadsed ja peajalgsed, kokku 150 mg/kg, sugukonnad Penaeidae, Solenoceridae, Aristeidae kuni 80 ühikut, kokku 150 mg/kg, 80-120 ühikut, kokku 200 mg/kg, üle 120 ühiku,  kokku 300 mg/kg (söödavate osade kohta)

Segarühm

Askorbiinhape ja askorbaadid

E 300-302

Vajalik kogus

 

Sidrunhape ja tsitraadid

E 330-333

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Töötlemata vähilaadsed ja molluskid, töödeldud vähilaadsed ja molluskid, kokku 5 g/kg

EDTA kaltsiuminaatriumisool

E 385

Vähilaadsed, 75 mg/kg

4-heksüülresortsinool

E 586

2 mg/kg jäägina vähilaadsete lihas

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Süsinikdioksiid

E 290

Vajalik kogus

 

 

 

Argoon

E 938

Heelium

E 939

Lämmastik

E 941

Dilämmastikmonooksiid

E 942

Hapnik

E 948

Vesinik

E 425

9.3. Keedetud, küpsetatud, praetud, suitsutatud, röstitud, kuivatatud või soolatud kala, kalatooted ja meresaadused

9.3.1. Keedetud, küpsetatud ja röstitud kala, kalatooted ja meresaadused

9.3.1.1. Keedetud, küpsetatud ja röstitud kala ja kalatooted

Toiduvärvid

Amarant

E 123

Kalamari, 30 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kalapasteet, kokku 100 mg/kg; kalamari, kokku 300 mg/kg; surimitooted, kokku 500 mg/kg  

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Kalamari, kalapasteet ja surimitooted, vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Kalamari, kalapasteet ja surimitooted, vajalik kogus

 

 

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Surimitooted, kokku 1 g/kg; kalapasteet, kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

9.3.1.2. Keedetud, küpsetatud ja röstitud vähilaadsed, molluskid ja tooted nendest

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

 

 Keedetud vähilaadsed ja molluskid, kokku 2 g/kg; Crangon crangon ja Crangon vulgaris, kokku 6 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

 Keedetud vähilaadsed ja molluskid, kokku 1g/kg

 

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kokku 50 mg/kg, sugukonnad Penaeidae, Solenoceridae, Aristeidae kuni 80 ühikut, kokku 135 mg/kg, 80-120 ühikut, kokku 180 mg/kg, üle 120 ühiku,  kokku 270 mg/kg (söödavate osade kohta)

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Pasteet, kokku 100 mg/kg; vähilaadsed, kokku 250 mg/kg  

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Vähilaadsete pasteet, kokku 5 g/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

9.3.2. Praetud või rohkes rasvas praetud kala, kalatooted ja meresaadused

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

9.3.3. Suitsutatud, kuivatatud ja/või soolatud kala ja kalatooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Soolatud, kuivatatud kala, kokku 200 mg/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Vääveldioksiid ja sulfitid

E 220-224, E 226-228

Kuivatatud tursklased, kokku 200 mg/kg

Toiduvärvid

Amarant

E 123

Kalamari, 30 mg/kg

Pruun FK

E 154

Kippers, 20 mg/kg

Annaatoekstraktid

E 160b

Suitsutatud kala, 10 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kalamari, kokku 300 mg/kg; suitsutatud kala, kokku 100 mg/kg  

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Kalamari ja suitsutatud kala, vajalik kogus

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg  2)

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

9.4. Kala, kalatooted (sh pastöriseeritud) ja kalapreservid

9.4.1. Kala ja kalatooted marinaadis, tarrendis või soolvees, k.a kalapreservid

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 2 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Nitraadid

E 251-252

Marineeritud kilu, räim, heeringas, lisatav kogus kokku 500 mg/kg

Isoaskorbiinhape ja naatriumisoaskorbaat

E 315-316

Kokku 1,5 g/kg, arvutatuna isoaskorbiinhappele

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

200 mg/kg

Marineeritud ja magushapud tooted

  

Aspartaam

E 951

300 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 160 mg/kg

Sukraloos

E 955

120 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

30 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

200 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Segarühm

EDTA kaltsiuminaatriumisool

E 385

Karpides või purkides kala, molluskid ja vähilaadsed, 75 mg/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

9.4.2. Lõheasendajad, kaaviar ja muud kalamarjatooted

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 2 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Boorhape

E 284

Tuurlaste mari, kokku 4 g/kg

Naatriumtetraboraat

E 285

Isoaskorbiinhape ja naatriumisoaskorbaat

E 315, E 316

Kokku 1,5 g/kg, arvutatuna isoaskorbiinhappele

Toiduvärvid

Amarant

E 123

30 mg/kg, välja arvatud lõheasendajad

Kurkumiin

E 100

Kokku 300 mg/kg;  lõheasendajad, kokku 500 mg/kg  

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Vajalik kogus

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

9.4.3. Kala, kalatooted (sh pastöriseeritud) ja kalapreservid peale punktides 9.4.1-9.4.2 toodute

Antioksüdandid, säilitusained

Sorbiinhape ja sorbaadid

E 200, E 202-203

Kokku 2 g/kg

 

Bensoehape ja bensoaadid

E 210-213

Isoaskorbiinhape ja naatriumisoaskorbaat

E 315-316

Kokku 1,5 g/kg, arvutatuna isoaskorbiinhappele

Toiduvärvid

Kurkumiin

E 100

Surimitooted, kokku 500 mg/kg  

  

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Surimitooted, vajalik kogus

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Surimitooted, kokku 1 g/kg

EDTA kaltsiuminaatriumisool

E 385

Karpides või purkides kala, molluskid ja vähilaadsed, 75 mg/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

9.5. Kalakonservid ja meresaaduste konservid

Antioksüdandid, säilitusained

Boorhape

E 284

Tuurlaste mari, kokku 4 g/kg

Naatriumtetraboraat

E 285

Isoaskorbiinhape ja naatriumisoaskorbaat

E 315-316

Kokku 1,5 g/kg, arvutatuna isoaskorbiinhappele

Toiduvärvid

Amarant

E 123

Kalamari, 30 mg/kg

Pruun FK

E 154

Kippers, 20 mg/kg

Kurkumiin

E 100

Kalamari, kokku 300 mg/kg, surimitooted, kokku 500 mg/kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartrasiin

E 102

Kinoliinkollane

E 104

Päikeseloojangukollane FCF

E 110

Karmiin

E 120

Asorubiin

E 122

Erkpunane 4R

E 124

Võlupunane AC

E 129

Patentsinine V

E 131

Indigotiin

E 132

Briljantsinine FCF

E 133

Roheline S

E 142

Must PN

E 151

Pruun HT

E 155

Lükopeen

E 160d

Beeta-apo-8'-karotenaal (C 30) (40 820)

E 160e

Beeta-apo-8'-karoteenhappe etüülester (C30) (40 825)

E 160f

Luteiin

E 161b

Riboflaviinid

E 101

Kalamari ja surimitooted, vajalik kogus

 

 

 

 

Klorofüll ja klorofülliinid

E 140

Klorofülli ja klorofülliini vasekompleksid

E 141

Karamellid

E 150a-d

Taimne süsi

E 153

Karoteenid

E 160a

Paprikaekstrakt, kapsantiin, kapsorubiin

E 160c

Peedipunane, betaniin

E 162

Antotsüaanid

E 163

Kaltsiumkarbonaat (77 220)

E 170

Titaandioksiid

E 171

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

E 172

Magusained

Atsesulfaamkaalium

E 950

200 mg/kg

Marineeritud ja magushapud tooted

 

Aspartaam

E 951

300 mg/kg

Sahhariin ja tema soolad

E 954

Kokku 160 mg/kg

Sukraloos

E 955

120 mg/kg

Neohesperidiin DC

E 959

30 mg/kg

Aspartaam-atsesulfaamsool

E 962

200 mg/kg, arvestatuna atsesulfaam-K ekvivalendina

Segarühm

Ortofosforhape ja fosfaadid

E 338-341, E 343, 450-452

Surimitooted, karpides vähilaadsed, kokku 1 g/kg

EDTA kaltsiuminaatriumisool

E 385

Karpides või purkides kala, molluskid ja vähilaadsed, 75 mg/kg

Rivieri titaanjuur

E 425

10 g/kg

Glutamiinhape ja glutamaadid

E 620-625

Kokku 10 g/kg

Guanüülhape ja guanülaadid

E 626-629

Kokku 500 mg/kg

 

 

Inosiinhape ja inosinaadid

E 630-633

Ribonukleotiidid

E 634-635

Sorbitool ja sorbitoolsiirup

E 420

Vajalik kogus mitte magusainena

 

 

Mannitool

E 421

Isomalt

E 953

Maltitool ja maltitoolsiirup

E 965

Laktitool

E 966

Ksülitool

E 967

Erütritool

E 968

Vajalik kogus mitte magusainena

Loetelu lisas 3

 

Vajalik kogus

2) Rivieri titaanjuurt (E 425) ei kasutata söömisel suuõõnes rehüdreeruvas kuivatatud toidus.

[RT I 2008, 13, 91 – jõust. 1.04.2008]