Teksti suurus:

Tallinna Vangla teenistujate koosseis

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2009
Avaldamismärge:

Tallinna Vangla teenistujate koosseis

Vastu võetud 24.01.2007 nr 5
RTL 2007, 10, 162
jõustumine 02.02.2007

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

16.05.2007 nr 28 (RTL 2007, 44, 744) 1.06.2007

19.09.2007 nr 36 (RTL 2007, 74, 1274) 1.10.2007

14.12.2007 nr 50 (RTL 2007, 98, 1632) 1.01.2008

16.05.2008 nr 23 (RTL 2008, 43, 588) 1.06.2008

26.06.2008 nr 33 (RTL 2008, 53, 734) 1.07.2008

2.10.2008 nr 47 (RTL 2008, 83, 1132) 10.10.2008

28.01.2009 nr 6 (RTL 2009, 14, 147) 8.02.2009 

27.03.2009 nr 12 (RTL 2009, 32, 415) 10.04.2009

 

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Tallinna Vangla teenistujate koosseis

Ametikoht

Ametikoha põhigrupp/ametiaste

Arv

Kokku

Juhtkond

 

 

 

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

Direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal

Vangla peainspektor

1

 

Direktori asetäitja julgeoleku ja järelevalve alal

Vangla peainspektor

1

 

Direktori asetäitja halduse alal

Vangla peainspektor

1

 

Relvastatud üksuse juht

Vangla peainspektor

1

 

Vanglateenistuse meditsiinitöö korralduse nõunik

Kõrgem ametnik

    1

 

 

 

6

Arvestusosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

7

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

1

 

 

 

 

11

Julgeolekuosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

3

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

9

 

 

 

 

13

Järelevalveosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

4

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

 

Inspektor-korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

10

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

6

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

40

 

Valvur

II klassi valvur

226

 

 

 

 

294  

Finants- ja majandusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

4

 

Spetsialist

Vanemametnik

15

 

Spetsialist – söökla juhataja

Vanemametnik

1

 

Nooremspetsialist

Nooremametnik

1

 

Laooperaator

Nooremametnik

3

 

Autojuht

Mehhanismide juht

5

 

Kokk

Teenindustöötaja

8

 

Koristaja

Lihttööline

1

 

 

 

 

39

Sotsiaalosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

1

 

Peaspetsialist-juhtumikorralduse metoodik

Vanemametnik

2

 

Peaspetsialist-vanemkaplan

Vanemametnik

2

 

Raamatukoguhoidja

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-hariduskorraldaja

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-kaplan

Vanemametnik

4

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

5

 

Vangla sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

7

 

 

 

 

25

Haigla

 

 

 

Juhataja-peaarst

Kõrgem ametnik

1

 

Peaspetsialist-ravijuht

Vanemametnik

1

 

Peaspetsialist-õendusjuht

Vanemametnik

1

 

Spetsialist

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-anestesioloog

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-dermatoveneroloog

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-farmatseut

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-gastroenteroloog

Vanemametnik

0,5

 

Spetsialist-günekoloog

Vanemametnik

0,5

 

Spetsialist-hambaarst

Vanemametnik

0,5

 

Spetsialist-infektsionist

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-kirurg

Vanemametnik

1,5

 

Spetsialist-neuroloog

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-oftalmoloog

Vanemametnik

0,5

 

Spetsialist-otorinolarüngoloog

Vanemametnik

0,5

 

Spetsialist-psühhiaater

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-pulmonoloog

Vanemametnik

2

 

Spetsialist-radioloog

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-terapeut

Vanemametnik

2

 

Spetsialist-taastusravi arst

Vanemametnik

0,5

 

Spetsialist-erakorralise meditsiini arst

Vanemametnik

5

 

Spetsialist-õde

Vanemametnik

15

 

Nooremspetsialist-õde

Nooremametnik

4

 

Nooremspetsialist-radioloogia õde

Nooremametnik

0,5

 

Apteegi juhataja

Kõrgem ametnik

1

 

Nooremspetsialist-hooldaja

Nooremametnik

4

 

Nooremspetsialist-laborant

Nooremametnik

1

 

Arst-laborant

Vanemametnik

0,5

 

Õde-perenaine

Teenindustöötaja

1

 

 

 

 

51,5

Meditsiiniosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

1

 

Spetsialist-perearst

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-üldarst

Vanemametnik

2

 

Spetsialist- hambaarst

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-radioloog

Vanemametnik

1

 

Radioloogiaõde

Nooremametnik

1

 

Spetsialist-õde

Vanemametnik

10

 

Nooremspetsialist-hooldaja

Nooremametnik

1

 

 

 

 

18

Vangistusosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

5

 

Inspektor

I klassi vanglainspektor

1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

30  

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

3

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

4

 

Valvur

II klassi valvur

9

 

 

 

 

53

Üldosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

1

 

Jurist

Vanemametnik

4

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

4

 

Spetsialist

Vanemametnik

8

 

Referent

Nooremametnik

6

 

Sekretär-asjaajaja

Nooremametnik

1

 

 

 

 

24

 

 

 

 

Harju Kriminaalhooldusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

1

 

Talituse juhataja

Kõrgem ametnik

6

 

Vanemkriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

11

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

48

 

Koristaja

Lihttööline

1

 

 

 

 

67

 

 

 

 

Pärnu kriminaalhooldusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

1

 

Talituse juhataja

Kõrgem ametnik

5

 

Vanemkriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

7

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

26

 

 

 

 

39

 

 

 

 

Teenistujate ameti- ja
abiteenistuskohti kokku

 

 

640,5 

 

Sealhulgas vanglaametnike ametikohti

376  

 

 

 

 

Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad

119  

 

Abitööline

 

 

119  

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

 

 

759,5  

[RTL 2009, 32, 415 – jõust. 10.04.2009]

§ 2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]