Teksti suurus:

Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele

Sotsiaalminister
määrus

lisa 13171189

Lisa 6

 

Sotsiaalministri 23.02.2007. a  määruse nr 21
«Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele»
lisa 6
[RTL 2009, 32, 422 – jõust. 8.07.2009]

 

KOSMEETIKATOODETES KASUTADA LUBATUD UV-FILTRID1)

 

Jrk nr2)

CAS-nr

UV-filtrina kasutatav aine

Kasutuse tingimused ja piirangud

Märgistusel antav teave

Maksimaalselt lubatud sisaldus tootes

Muud piirangud ja nõuded

1

CAS: 150-13-0

4-aminobensoehape

5%

 

 

2

 

N,N,N-trimetüül-4-(2-oksoborn-3-üülideen­metüülaniliinmetüülsulfaat

6%

 

 

3

CAS: 118-56-9

Homosalaat (INN)

10%

 

 

4

CAS: 131-57-7

Oksübensoon (INN)

10%

 

Sisaldab oksübensooni.

Teavet ei ole vaja esitada, kui oksübensooni sisaldus on 0,5% või väiksem või kui ainet kasutatakse ainult toote kaitsmise eesmärgil.

6

 

2-fenüülbensimidasool-5-sulfoonhape ja selle kaalium-, naatrium- ja trietanoolamiinsoolad

8%, väljendatud happena

 

 

7

 

3,3’-[1,4-fenüleendimetülidüün)bis(7,7-di­metüül-2-oksobitsüklo­(2,2,1)hept-1-üülmetaansulfoonhape] ja selle soolad

10%, väljendatud happena

 

 

8

 

1-[(4-tertbutüülfenüül)-3-(4-metoksüfenüül)]­propaan-1,3-dioon

5%

 

 

9

 

α-(2-oksoborn-3-ülideen)-tolueen-4-sulfoon­hape ja selle soolad

6%, väljendatud happena

 

 

10

CAS: 6197-30-4

2-tsüano-3,3-difenüülakrüülhape, 2-etüülhek­süülester (oktokrüleen)

10%, väljendatud happena

 

 

11

 

N-[(2 ja 4)-[(2‑oksoborn-3-ülideen)­metüül]­bensüül]akrüülamiidi polümeer

6%

 

 

12

CAS: 5466-77-3

Oktüülmetoksütsinnamaat

10%

 

 

13

 

Etoksüleeritud etüül-4-aminobensoaat
(PEG-25 PABA)

10%

 

 

14

CAS: 71617-10-2

Isopentüül-4-metoksütsinnamaat (isoamüül-p-metoksütsinnamaat)

10

 

 

15

CAS: 88122-99-0

2,4,6-trianiliin-(p-karbo-2'-etüülheksüül-1'-oksü)-1,3,5-triasiin (oktüültriasoon)

5%

 

 

16

 

Fenool, 2-(2H-benso-asotriasool-2-üül)-4-metüül-6-(2-metüül-3-(1,3,3,3-tetrametüül-1-(trimetüülsilüül)oksü)-disiloksanüül)propüül(diometrisool-trisiloksaan)

15%

 

 

17

 

Bensoehape, 4,4-((6-(((1,1-dimetüületüül)amino)karbonüül)fenüül)amino)
1,3,5,-triasiin-2,4-diüül)diamino)bis-,
bis(2-etüülheksüül)ester

10%

 

 

18

CAS: 36861-47-9; 38102-62-4

3-(4-metüülbensülideen)-d-1-kamper
(4-metüülbensülideenkamper)

4%

 

 

19

CAS: 15087-24-8

3-bensülideenkamper (3-bensülideenkamper)

2%

 

 

20

CAS: 118-60-5

2-etüülheksüülsalitsülaat (oktüülsalitsülaat)

5%

 

 

21

CAS: 21245-02-3

2-etüülheksüül-4-dimetüülaminobensoaat
(oktüüldimetüül-p-aminobensoehape)

8%

 

 

22

CAS: 4065-45-6

2-hüdroksü-4-metoksübensofenoon-5-sulfoonhape ja selle naatriumsool

5%, väljendatud happena

 

 

23

 

2,2’-metüleen-bis-6-(2-H-bensotriasool-2-üül)-4-(tetrametüülbutüül)-1,1,3,3-fenool

10%

 

 

24

 

2-2’-bis-(1,4-fenüleen)-1-H-bensimidasool-4,6-disulfoonhappe mononaatriumsool

10%, väljendatud happena

 

 

25

 

(1,3,5)-triasiin-2,4-bis((4-(2-etüül-heksüüloksü)-2-hüdroksü)-fenüül)-6- (4-metoksüfenüül)

10%

 

 

26.

CAS: 207574-74-1

Dimetikodietüülbensaalmalonaat

10%

 

 

27.

 

Titaandioksiid

25%

 

 

28.

CAS: 302776-68-7

Bensoehape, 2-[4-(dietüülamino)-2-hüdroksübensoüül]-heksüülester (INCI-nimetus: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

10%

 

 

 

[RTL 2009, 32, 422 – jõust. 8.07.2009]

Märkus:

1)  Lisas ei käsitleta aineid, mida kasutatakse kosmeetikatoote kaitsmiseks UV-kiirte lagundava toime eest.

2) Ainete järjekorranumbrid on antud direktiivi 76/768/EMÜ(EÜT L 262, 27.09.1976, lk 169–200) lisa VII osa I järgi.

 

/otsingu_soovitused.json