Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 35, 470

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 07.04.2009 nr 128

«Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõike 1 ja § 25 lõike 1 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» §-le 4 käsin:

1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Ida-Viru maakonnas:

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
1 Puitelamu Narva-Jõesuu linn Nurme 33

2. Kehtestada punktis 1 nimetatud mälestistele kaitsevöönd vastavalt kaardile, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

3. Käesoleva käskkirja aluseks olevate Muinsuskaitseameti eksperdihinnanguga ja väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis.

4. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Minister Laine JÄNES

/otsingu_soovitused.json