Teksti suurus:

Töötuna või tööotsijana arvelevõtmise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu

Töötuna või tööotsijana arvelevõtmise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2014
Avaldamismärge:RTL 2009, 36, 483

Töötuna või tööotsijana arvelevõtmise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 17.04.2009 nr 36

Määrus kehtestatakse «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse töötuna või tööotsijana arvelevõtmise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu.

§ 2.  Avaldusele kantavad andmed

  (1) Töötuna või tööotsijana arvelevõtmise avaldusele kantakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefon ja e-posti aadress.

  (2) Töötuna arvelevõtmise taotlemisel kantakse avaldusele andmed «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 6 lõike 5 punktides 2–11 loetletud asjaolude esinemise või puudumise kohta.

§ 3.  Avaldusele lisatavad dokumendid

  (1) Avaldusele lisatakse isikut tõendav dokument «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» tähenduses. Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanik, kellele ei ole Eestis väljastatud isikutunnistust, esitab kehtiva reisidokumendi või isikutunnistuse, millega ta Eestisse sisenes.

  (2) Töötukassal on õigus nõuda töötuna arvelevõtmist taotlevalt isikult täiendavaid dokumente, mis tõendavad «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 6 lõikes 5 nimetatud asjaolude esinemist või puudumist.

  (3) Töötuna või tööotsijana arvelevõtmise taotlemisel esitatakse originaaldokumendid või nende ametlikult kinnitatud koopiad või väljavõtted (välja arvatud isikut tõendavast dokumendist) või digitaalselt allkirjastatud elektroonilised dokumendid.

§ 4.  Kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 13. detsembri 2005. a määrus nr 118 «Töötuna või tööotsijana arvelevõtmise avalduse vorm ja koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu» (RTL 2005, 121, 1892; 2009, 12, 136) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2009. aasta 1. mail.

Minister Hanno PEVKUR


Kantsler Marelle ERLENHEIM

/otsingu_soovitused.json