Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 37 “Reisijateveo tunnistuse vorm” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 36, 478

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 37 “Reisijateveo tunnistuse vorm” muutmine

Vastu võetud 17.04.2009 nr 44

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 32 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruses nr 37 «Reisijateveo tunnistuse vorm» (RTL 2002, 144, 2113) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva määruse lisaga 1 kehtestatakse reisijateveo tunnistuse vorm.

(2) Käesoleva määruse lisaga 2 kehtestatakse siseveelaeva reisijateveo tunnistuse vorm.»;

2) määrusele lisatakse käesoleva määruse lisad 1 ja 2.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 17.04.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-02248.

Lisa 1

Lisa 2

/otsingu_soovitused.json