Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2002. a määruse nr 350 „Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 22, 140

Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2002. a määruse nr 350 „Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid“ muutmine

Vastu võetud 23.04.2009 nr 68

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 157 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2002. a määruse nr 350 «Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid» (RT I 2002, 95, 556; 2008, 57, 317) § 5 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kaadrikaitseväelasega sõlmib tööandja eluruumi kasutamiseks üürilepingu kaitseväe juhataja või tema volitatud isik.».

Peaminister Andrus ANSIP

Kaitseminister Jaak AAVIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json