Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 23, 144

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.04.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 24. aprilli 2009. a otsusega nr 465

§ 1. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses (RT I 2002, 36, 220; 2009, 2, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Üle 300 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksuses moodustab volikogu kaheksa valimisringkonda, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 41 teises lauses nimetatud juhul.»;

2) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) ühinemise tulemusel moodustuvas kohaliku omavalitsuse üksuses;»;

3) paragrahvi 8 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (31) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud juhul moodustatakse valimisringkonnad ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste kaupa, lõike 2 punktis 21 nimetatud juhul moodustatakse valimisringkonnad ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste kaupa.»;

4) paragrahvi 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tallinnas moodustab volikogu valimisringkonnad linnaosade kaupa.»;

5) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Kui Tallinnas ei ole linnaosasid moodustatud, moodustatakse valimisringkonnad viimaste kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste valimisringkondade jaotuse ja piiride järgi, kui Tallinnas olid valimisringkonnad moodustatud linnaosade kaupa. Kui Tallinnaga ühineb mõni vald või linn, siis moodustab see eraldi valimisringkonna.»;

6) paragrahvi 561 lõiget 3 täiendatakse enne viiendat lauset lausega järgmises sõnastuses:

«Valituks osutuvad nimekirjas eespool olevad kandidaadid.»;

7) paragrahvi 561 lõike 6 senine lause loetakse teiseks lauseks ning lõiget täiendatakse uue esimese lausega järgmises sõnastuses:

«Kandidaatide ülevallalises või -linnalises nimekirjas saab kompensatsioonimandaadi kandidaat, kes on nimekirjas eespool.»

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json