Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ muutmine

Vabariigi Valitsus
korraldus

lisa 13176738

Lisa 2

 
Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k
„Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“
lisa 2
(Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2009. a korralduse nr 148 sõnastuses)

 

Natura 2000 võrgustiku alade – linnualade ja loodusalade ülevaatekaardid1

1. Linnualade kaardid2. Loodusalade kaardid


1 Alade detailsete kaartidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel www. maaamet.ee.

  Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi

 

 

 

 

/otsingu_soovitused.json