Teksti suurus:

Õppeasutuste antavate akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2012
Avaldamismärge:

Õppeasutuste antavate akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu

Vastu võetud 23.08.2004 nr 275
RT I 2004, 63, 445
jõustumine 01.09.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.04.2009RT I 2009, 22, 13801.05.2009

Määrus kehtestatakse « Eesti Vabariigi haridusseaduse » § 28 lõike 21 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse kõrgharidustaseme õpet läbiviivate õppeasutuste antavate akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu, inglise keeles kasutatavad vasted ning akadeemiliste kraadide nimetuste lühendid.
[RT I 2009, 22, 138 - jõust. 01.05.2009]

  (2) Määrust ei kohaldata «Ülikooliseaduse» § 13 lõike 14 punkti 2 ja «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 19 lõike 26 punkti 2 alusel õppeasutuste antavate akadeemiliste kraadide nimetustele, inglise keeles kasutatavatele vastetele ning akadeemiliste kraadide nimetuste lühenditele.
[RT I 2009, 22, 138 - jõust. 01.05.2009]

§ 2.  Bakalaureusekraad

  (1) Bakalaureuseõppe lõpetajale antav akadeemiline kraad on bakalaureusekraad.

  (2) Bakalaureusekraadide nimetused, ingliskeelsed vasted ja lühendid on:
  1) haridusteaduse bakalaureus; Bachelor of Arts in Education; BA;
  2) humanitaarteaduse bakalaureus; Bachelor of Arts in Humanities; BA;
  3) sotsiaalteaduse bakalaureus; Bachelor of Arts in Social Sciences; BA;
  4) loodusteaduse bakalaureus; Bachelor of Science in Natural Sciences; BSc;
  5) tehnikateaduse bakalaureus; Bachelor of Science in Engineering; BSc;
  6) põllumajandusteaduse bakalaureus; Bachelor of Science in Agriculture; BSc;
  7) terviseteaduse bakalaureus; Bachelor of Science in Health Sciences; BSc.

§ 3.  Magistrikraad

  (1) Magistriõppe lõpetajale antav akadeemiline kraad on magistrikraad.

  (2) Magistrikraadide nimetused, ingliskeelsed vasted ja lühendid on:
  1) haridusteaduse magister; Master of Arts in Education; MA;
  2) kunstide magister; Master of Arts in Arts; MA;
  3) humanitaarteaduse magister; Master of Arts in Humanities; MA;
  4) sotsiaalteaduse magister; Master of Arts in Social Sciences; MA;
  5) ärijuhtimise magister; Master in Business Administration; MBA;
  6) loodusteaduse magister; Master of Science in Natural Sciences; MSc;
  7) tehnikateaduse magister; Master of Science in Engineering; MSc;
  8) põllumajandusteaduse magister; Master of Science in Agriculture; MSc;
  9) terviseteaduse magister; Master of Science in Health Sciences; MSc;
  10) usuteaduse magister; Master of Arts in Theology; MA;
  11) õigusteaduse magister; Master of Arts in Law; MA.

  (3) Magistrikraadi nimetusele võib sulgudes lisada täidetud õppekava nimetuse või kitsama õppekavajärgse spetsialiseerumise nimetavas käändes.

§ 4.  Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekaval põhineva õppe lõpetajale antav akadeemiline kraad

  (1) Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekaval põhineva õppe lõpetajale antav akadeemiline kraad on magistrikraad.

  (2) Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinevate õpete lõpetajatele antavate magistrikraadide nimetused, ingliskeelsed vasted ja lühendid on:
  1) arstiõppe lõpetamisel – arstikraad; Degree in Medicine; MD;
  2) hambaarstiõppe lõpetamisel – hambaarstikraad; Degree in Dentistry; DD;
  3) proviisoriõppe lõpetamisel – farmaatsiamagister; Master of Science in Pharmacy; MSc;
  4) loomaarstiõppe lõpetamisel – loomaarstikraad; Degree in Veterinary Medicine; DVM;
  5) arhitektiõppe lõpetamisel – arhitektuurimagister; Master of Science in Architecture; MSc;
  6) ehitusinseneriõppe lõpetamisel – tehnikateaduse magister; Master of Science in Engineering; MSc;
  7) klassiõpetaja õpetajakoolituse lõpetamisel – haridusteaduse magister; Master of Arts in Education; MA.

§ 5.  Doktorikraad

  (1) Doktoriõppe lõpetajale antav akadeemiline kraad on doktorikraad.

  (2) Doktoriõppe lõpetajale antava kraadi nimetus on filosoofiadoktor, millele lisatakse sulgudes täidetud õppekava nimetus või kitsam õppekavajärgne spetsialiseerumine; ingliskeelne vaste – Doctor of Philosophy; lühend – PhD.

§ 6.  Rakendussätted

  (1) Õppeasutus viib oma õppekavad, mis on kantud Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse pärast 1. juunit 2002. a, määrusega kooskõlla 1. septembriks 2005. a.

  (2) Määrust kohaldatakse lõikes 1 nimetatud õppekavade lõpetamisel alates 2005/2006. õppeaastast.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json