Teksti suurus:

Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2013
Avaldamismärge:RTL 2009, 40, 526

Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord1

Vastu võetud 27.04.2009 nr 21

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 4 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise nõuded.

§ 2.  Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamine

  Tootja kannab turule lastavatele elektri- ja elektroonikaseadmetele:
  1) tootjat identifitseerivad andmed;
  2) pärast 13. augustit 2005 turule lastud seadmetele märgise (edaspidi märgis) vastavalt standardile EVS-EN 50419:2006.

§ 3.  Muud märgistamise nõuded

  (1) Elektri- ja elektroonikaseadmetele kantavad andmed, sealhulgas märgis, peavad olema selgelt loetavad ja kustumatud ning nähtavad kuni seadme muutumiseni jäätmeks.

  (2) Kui märgis ei mahu seadmele või põhjustab ebamugavusi elektri- ja elektroonikaseadmete kasutamisel, võib märgise kanda seadmete pakendile, kasutusjuhendisse ja garantiidokumendile.


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (ELT L 037, 13.02.2003, lk 24–39).

Jaanus Tamkivi
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json