Teksti suurus:

Kutsealuste ajateenistusse kutsumise tähtajad ja kutsealuste arvuline jagunemine väeosade vahel 2010. aastal

Kutsealuste ajateenistusse kutsumise tähtajad ja kutsealuste arvuline jagunemine väeosade vahel 2010. aastal - sisukord
  Väljaandja:Kaitseminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
  Avaldamismärge:RTL 2009, 41, 537

  Kutsealuste ajateenistusse kutsumise tähtajad ja kutsealuste arvuline jagunemine väeosade vahel 2010. aastal

  Vastu võetud 05.05.2009 nr 20

  Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 51 lõike 4 alusel.

  § 1.   Kutsealuste ajateenistusse kutsumise tähtaegadeks kehtestatakse 2010. aasta 1. nädal, 27. nädal ja 41. nädal.

  § 2.   Kutsealuste arvuline jagunemine väeosade vahel 2010. aastal kehtestatakse järgmiselt:

  VÄEOSA

  AJATEENISTUSSE KUTSUMISE TÄHTAJAD

  1. nädal 27. nädal 41. nädal
  Staabi- ja sidepataljon     100     80
  Vahipataljon   95   165   160
  Kuperjanovi jalaväepataljon     385   350
  Viru jalaväepataljon     135   210
  Õhutõrjepataljon     110     90
  Suurtükiväepataljon     155   115
  Pioneeripataljon     165     85
  Logistikapataljon     105     55
  Mereväebaas   80     80  
  KOKKU 175 1400 1145

  § 3.   Käesoleva määruse §-s 2 kehtestatud arvusid on lubatud ületada kuni 12%.

  § 4.   Kaitseministri 24. oktoobri 2008. a määrus nr 15 «Kutsealuste ajateenistusse kutsumise tähtajad ja kutsealuste arvuline jagunemine kaitseväe üksuste vahel 2010. aastal» (RTL 2008, 88, 1240) tunnistatakse kehtetuks.

  Minister Jaak AAVIKSOO


  Kantsler Riho TERRAS