Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.05.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 25, 156

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord“ muutmine

Vastu võetud 07.05.2009 nr 75

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 14 lõike 2 punkti 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord» (RT I 2004, 44, 312; 2007, 14, 72) § 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:
«8) AFS-tunnistus või AFS-deklaratsioon – Veeteede Ametile.»

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Majandus- ja kommunikatsiooni-
minister Juhan PARTS

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json