Teksti suurus:

Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 25, 152

Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.05.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 13. mai 2009. a otsusega nr 471

Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduses (RT I 2003, 18, 96; 2008, 51, 281) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sihtasutuse poolt käesoleva seaduse alusel sõlmitud jõus olevate tagatislepingute kogusumma ei või ühelgi hetkel ületada ettevõtluslaenude puhul 1,5 miljardit krooni ja elamumajanduslaenude puhul 1,5 miljardit krooni. Vastavalt vajadusele on Vabariigi Valitsusel õigus otsustada elamumajanduslaenude tagatislepingute kogusumma ülempiiri vähendamise üle.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json