Teksti suurus:

Toidu märgistamist käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 26, 163

Toidu märgistamist käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 14.05.2009 nr 78

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 38 lõike 5 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määrust nr 324 «Toidu märgistusele esitatavad nõuded ja märgistamise ning muul viisil teabe edastamise kord» (RT I 2003, 83, 562; 2009, 19, 128) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 17 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja tekst «(taimse päritoluga süsivesikud, mida inimese seedeensüümid ei ole võimelised hüdrolüüsima)»;

2) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kiudained selle määruse tähenduses on vähemalt kolmest monomeerist koosnevad polümeersed süsivesikud, mis inimese peensooles ei seedu ega imendu ning mis kuuluvad ühte järgmistest kategooriatest:
1) söödavad polümeersed süsivesikud, mis esinevad tarbitavas toidus looduslikult; 
2) söödavad polümeersed süsivesikud, mis on saadud toidu toorainest selle füüsikalise, ensümaatilise või keemilise töötlemise teel ja millel on üldtunnustatud teaduslike andmete põhjal kasulik füsioloogiline toime;
3) söödavad sünteetilised polümeersed süsivesikud, millel on üldtunnustatud teaduslike andmete põhjal kasulik füsioloogiline toime.»;

3) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

«8) kiudained 2 kcal/g või 8 kJ/g;
9) erütritool 0 kcal/g või 0 kJ/g.»;

4) paragrahvi 18 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Märgistusel esitatavad vitamiinid ja mineraaltoitained ning nende päevased täiskasvanud inimesele soovitatavad kogused on järgmised:

1) vitamiin A, µg 800;
2) vitamiin D, µg 5;
3) vitamiin E, mg 12;
4) vitamiin K, µg 75;
5) vitamiin C, mg 80;
6) tiamiin, mg 1,1;
7) riboflaviin, mg 1,4;
8) niatsiin, mg 16;
9) vitamiin B6, mg 1,4;
10) foolhape, µg 200;
11) vitamiin B12, µg 2,5;
12) biotiin, µg 50;
13) pantoteenhape, mg 6;
14) kaalium, mg 2000;
15) kloriid, mg 800;
16) kaltsium, mg 800;
17) fosfor, mg 700;
18) magneesium, mg 375;
19) raud, mg 14;
20) tsink, mg 10;
21) vask, mg 1;
22) mangaan, mg 2;
23) fluoriid, mg 3,5;
24) seleen, µg 55;
25) kroom, µg 40;
26) molübdeen, µg 50;
27) jood, µg 150.»;

5) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

« (13) Toitu, mis ei ole märgistatud 1. juulil 2009. a jõustuvate § 17 lõike 21, § 18 lõike 1 punktide 8 ja 9 ning § 18 lõike 6 kohaselt, võib müüa kuni 30. oktoobrini 2012. a.»;

6) määruse normitehnilist märkust 1 täiendatakse peale teksti «muudetud direktiiviga 2003/120/EÜ (ELT L 333, 20.12.2003, lk 51)» tekstiga «, komisjoni direktiiviga 2008/100/EÜ (EÜT L 285, 29.10.2008, lk 9–12)».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2000. a määruse nr 228 «Kohviekstrakti ja siguriekstrakti koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded» (RT I 2000, 59, 387; 2004, 27, 186) § 4 lõikes 1, Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2004. a määruse nr 41 «Mee koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded» (RT I 2004, 11, 66) § 3 lõikes 1, Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2004. a määruse nr 55 «Mahlatoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded» (RT I 2004, 12, 85; 2009, 19, 128) § 6 lõikes 1 ning Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 165 «Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded» (RT I 2004, 40, 268; 2006, 52, 390) § 3 lõikes 1 asendatakse tekst ««Toiduseaduse» § 38 lõigete 3 ja 5 alusel kehtestatud toidu märgistusele esitatavaid nõudeid, märgistamise ja muul viisil teabe edastamise ning toorme päritolust informeerimise korda» tekstiga ««Toiduseaduse» § 38 lõike 5 alusel kehtestatud toidu märgistusele esitatavaid nõudeid, märgistamise ja muul viisil teabe edastamise korda».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 165 «Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded» (RT I 2004, 40, 268; 2006, 52, 390) § 3 lõikes 6 asendatakse tekst ««Toiduseaduse» § 38 lõigete 3 ja 5 alusel kehtestatud toidu märgistusele esitatavatele nõuetele, märgistamise ja muul viisil teabe edastamise ning toorme päritolust informeerimise korrale» tekstiga ««Toiduseaduse» § 38 lõike 5 alusel kehtestatud toidu märgistusele esitatavatele nõuetele, märgistamise ja muul viisil teabe edastamise korrale».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2000. a määruse nr 451 «Kakao- ja šokolaaditoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded» (RT I 2000, 101, 664; 2007, 48, 334) § 7 lõikes 1 asendatakse tekst «Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määrusega nr 390 kinnitatud «Toidu märgistusele esitatavate nõuete, märgistamise ja muul viisil teabe edastamise ning toorme päritolust informeerimise korra» (RT I 1999, 98, 866) nõudeid» tekstiga ««Toiduseaduse» § 38 lõike 5 alusel kehtestatud toidu märgistusele esitatavaid nõudeid, märgistamise ja muul viisil teabe edastamise korda».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 26. märtsi 2002. a määruse nr 114 «Kaseiini ja kaseinaatide koostis- ja kvaliteedinõuded, märgistamise erinõuded ning proovide võtmise ja analüüsimise meetodid» (RT I 2002, 31, 185; 2009, 19, 128) § 5 lõikes 1 asendatakse tekst «Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määruse nr 390 «Toidu märgistusele esitatavate nõuete, märgistamise ja muul viisil teabe edastamise ning toorme päritolust informeerimise korra kinnitamine» (RT I 1999, 98, 866)» tekstiga ««Toiduseaduse» § 38 lõike 5 alusel kehtestatud toidu märgistusele esitatavaid nõudeid, märgistamise ja muul viisil teabe edastamise korda».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 3. detsembri 2002. a määruse nr 369 «Suhkrutoodete koostis- ja kvaliteedinõuded, märgistamise erinõuded ning analüüsimise meetodid» (RT I 2002, 100, 587) § 5 lõikes 1 asendatakse tekst «Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määruse nr 390 «Toidu märgistusele esitatavate nõuete, märgistamise ja muul viisil teabe edastamise ning toorme päritolust informeerimise korra kinnitamine» (RT I 1999, 98, 866; 2002, 74, 444) nõudeid» tekstiga ««Toiduseaduse» § 38 lõike 5 alusel kehtestatud toidu märgistusele esitatavaid nõudeid, märgistamise ja muul viisil teabe edastamise korda».

§ 7. Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määrust nr 170 «Džemmi, želee, marmelaadi ja magustatud kastanipüree koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded» (RT I 2004, 40, 272) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse tekst ««Toidu märgistusele esitatavad nõuded, märgistamise ja muul viisil teabe edastamise ning toorme päritolust informeerimise kord» (RT I 2003, 83, 562)» tekstiga ««Toidu märgistusele esitatavad nõuded ja märgistamise ning muul viisil teabe edastamise kord»»;

2) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse tekst «Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 324 «Toidu märgistusele esitatavad nõuded, märgistamise ja muul viisil teabe edastamise ning toorme päritolust informeerimise kord» nõudeid» tekstiga ««Toiduseaduse» § 38 lõike 5 alusel kehtestatud toidu märgistusele esitatavaid nõudeid, märgistamise ja muul viisil teabe edastamise korda»;

3) paragrahvi 9 lõike 7 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:

«Suhkrusisaldust ei esitata juhul, kui suhkru kohta on esitatud toitumisalane väide.».

§ 8. Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Põllumajandusminister Helir-Valdor SEEDER

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json