Teksti suurus:

Veeteede Ametile esitatavate laeva tehniliste dokumentide loetelu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2014
Avaldamismärge:

Veeteede Ametile esitatavate laeva tehniliste dokumentide loetelu

Vastu võetud 05.12.2002 nr 21
RTL 2002, 137, 2014
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.05.2009RTL 2009, 42, 56923.05.2009

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.  Ülddokumendid

  1) Laeva kirjeldus (spetsifikatsioon või formular).
2) Üldasendi joonis.*
3) Teoreetiline joonis.*
4) Laevaehitusel kasutatud tähtsamate materjalide (sealhulgas laeva kattumisvastase süsteemi dokumendid) loetelu koos sertifikaatide koopiatega.*
[RTL 2009, 42, 569 - jõust. 23.05.2009]
5) Tähtsamate mehhanismide, seadmete ja varustuse loetelu koos sertifikaatide koopiatega.*

§ 2.  Laeva kere

  1) Konstruktiivsete elementide määratlemine (kere pikitugevuse arvutusega laevadele L > 80 m).
2) Keskkaare joonis.*
3) Kere konstruktsiooni joonised (pikilõige).*
4) Tekkide konstruktsiooni joonised.*
5) Sisepõhja konstruktsiooni joonis.*
6) Veekindlate vaheseinte joonised.*
7) Välisplaadistuse pinnalaotuse joonis (metallkerega laevadel).
8) Peamasina vundamendi joonis.
9) Lastiruumi luugid ja kaaned joonisel.

§ 3.  Laevaseadmed

  1) Rooliseadme koostejoonis.
2) Ankruseadme koostejoonis.
3) Kinnitus- ja puksiirseadme joonis.
4) Kollektiivsete päästevahendite ja nende veeskamise seadmete paigutuse skeem.
5) Lastiseadmete joonis.
6) Mastide ja taglase joonis.
7) Reelingu ja umbreelingu joonis.

§ 4.  Mehhanismid

  1) Üldpaigutus masinaruumis.*
2) Võlliliini koostejoonis.
3) Sõukruvi (käituri) koostejoonis.
4) Võllide ja tugilaagrite tugevusarvutus.
5) Peamasina ja abimootorite süsteemide joonised: küttetorustik, õlitorustik, jahutussüsteemid, käivitussüsteem (suruõhusüsteem), heitegaasitorustik.
6) Pea- ja abimasinate juhtimisautomaatika ja kontrollisüsteemide skeemid.

§ 5.  Laeva süsteemide joonised

  1) Kuivendussüsteem.*
2) Ballasti-, kalde- ja diferendisüsteemid.
3) Tuletõrjesüsteemid.*
4) Sanitaarsüsteemid: mage-, pesu- ja joogiveesüsteemid, mereveesüsteem, heitveesüsteem, ventilatsiooni- ja õhukonditsioneerimise süsteemid.
5) Naftavee ja reovee kogumistankid ja süsteemid.
6) Tankide ja tsisternide täite-, õhu- ja mõõtetorude skeem.

§ 6.  Elektriseadmete joonised ja skeemid

  1) Elektrivõrgu koormuste tabelid.
2) Elektrivõrgu skeemid:* jõuseadmetele, valgustusele, avariivalgustusele, navigatsioonituledele, kontroll- ja avariisignalisatsioonile.
3) Peajaotuskilbi skeem.*
4) Elektrikaablite ristlõige ja lühise voolude arvutused ja kaitseseadmete valimine.
5) Elektriseadmete maandamise skeem.

§ 7.  Raadio- ja navigatsiooniseadmed

  1) Raadio- ja navigatsiooniseadmete paigaldusjoonised põhiandmetega.*
2) Seadmete pea- ja avariitoiteskeemid.*
3) Avariiakude mahutavuse arvutus.
4) Antennide paigutuse skeem.

§ 8.  Laeva ujuvus ja püstuvus

  1) Plaasi ordinaatide tabel (ingl Preliminary Table of Offsets).
2) Laeva teoreetiliste elementide kõverad või tabelid.
3) Arvutused algpüstuvuse ja suurtel kreeninurkadel püstuvuse kohta.
4) Vigastatud reisilaeva püstuvuse ja uppumatuse arvutused.*
5) Vigastatud laeva püstuvuse ja uppumatuse arvutused.
6) Kriteeriumi arvutused laeva vaheruumideks jaotamisel.
7) Ametlikult kinnitatud informatsioon laevajuhile laeva püstuvuse ja uppumatuse (sealhulgas avariipüstuvuse) kohta (eesti keeles).*

§ 9.  Katsetused

  1) Kaiäärse katsetuse programm (eestikeelse tõlkega).
2) Käigukatsetuse programm (eestikeelse tõlkega).
3) Spetsiaalsete katsetuste programmid (kui need teostati).
4) Katsetuste aktid ja protokollid.*

§ 10.  Välisriigist soetatud laeva kohta esitatavad dokumendid

  Välisriigist soetatud või prahitud laeva kohta esitatakse vähemalt need dokumendid, mis on käesolevas loetelus märgitud tärniga (*).

§ 11.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

/otsingu_soovitused.json