Teksti suurus:

Maareformi seaduse § 23³ muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.06.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 26, 162

Maareformi seaduse § 23³ muutmise seadus

Vastu võetud 14.05.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. mai 2009. a otsusega nr 478

Maareformi seaduse (RT I 1991, 34, 426; 2009, 18, 107) § 233 lõige 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (51) Vallavolikogu kinnitab vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja hiljemalt 2010. aasta 1. jaanuaril. Kui enne 2010. aasta 1. jaanuari vastuvõetud vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamise otsuse on kohus tühistanud või õigusvastaseks tunnistanud, võib vallavolikogu sama põllumajandusmaa suhtes vastu võtta nimekirja kinnitamise otsuse pärast 2010. aasta 1. jaanuari, kuid mitte hiljem kui kolm kuud pärast kohtulahendi jõustumist.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json