HALDUSÕIGUSHaldusõiguse üldregulatsioonVälislepingud

Riigid ja territooriumidHolland

Teksti suurus:

Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ühinemise seadus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ühinemise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:

  Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ühinemise seadus

  Vastu võetud 18.10.2000
  RT II 2000, 27, 165
  jõustumine 23.11.2000

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  16.10.2002RT I 2002, 90, 52101.01.2003
  03.12.2003RT I 2003, 78, 52701.01.2004
  06.04.2005RT II 2005, 13, 3408.05.2005
  06.05.2009RT I 2009, 27, 16401.01.2010
  19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused alates 2014. aasta 1. juulil jõus olevast redaktsioonist.

  § 1.    Ühineda juurdelisatud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga, mis on koostatud Haagis 1961. aasta 5. oktoobril.

  § 2.    Konventsiooni artikli 6 kohaselt määrata konventsiooni artikli 3 lõikes 1 nimetatud tunnistuse (edaspidi tunnistus (apostille)) väljastajateks notarid.
  [RT I 2009, 27, 164 - jõust. 01.01.2010]

  § 3.  Tunnistuse (apostille’) andmisest keeldutakse, kui:
  [RT II 2005, 13, 34 - jõust. 08.05.2005]

  1) dokument on välislepingu kohaselt kehtiv ilma muu tõestuseta;
  2) asjaolud viitavad dokumendi esialgse sisu ebapädevale muutmisele;
  3) dokument on rikutud;
  4) dokumendi andmiseks või kinnitamiseks puudub haldusorganil pädevus;
  5) dokumendi kehtivusaeg on möödunud.

  § 4.  Tunnistus (apostille) tunnistatakse käesoleva seaduse §-s 2 nimetatud asutuse poolt kehtetuks, kui:

  1) tunnistus (apostille), selle kanne või andmed on ebaõiged,
  2) tunnistus ( apostille) on muutunud kasutuskõlbmatuks,
  3) tunnistus ( apostille) on kaotsi läinud või hävinud või
  4) tunnistusega (apostille’ga) kinnitatud dokument on ette nähtud kasutamiseks riigis, kus kehtib legaliseerimine või kellega Eestil on sõlmitud õigusabileping.
  [RT II 2005, 13, 34 - jõust. 08.05.2005]

  § 5.    Eesti avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise ning tunnistuse (apostille’) kehtetuks tunnistamise tähtaja ja korra, sealhulgas avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise taotlemisel esitatavate andmete loetelu, kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
  [RT I 2009, 27, 164 - jõust. 01.01.2010]
  [RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist "justiitsminister" sõnadega "valdkonna eest vastutav minister".]

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json