Teksti suurus:

Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamise taotluse vorm

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RTL 2009, 45, 620

Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamise taotluse vorm

Vastu võetud 27.05.2009 nr 58

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» § 16 lõike 6 alusel.Käesoleva määrusega kehtestatakse kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamise taotluse vorm (lisa 1).

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE


Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. mai 2009. a määruse nr 58
«Kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamise taotluse vorm»
lisa


KUNI 20 m2 EHITISEALUSE PINNAGA VÄIKEEHITISE PÜSTITAMISE
TAOTLUS


Esitatud ___.___.______

 

Käesolevaga esitan taotluse kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamiseks, mis
asub aadressil:

maakond __________________________________

 

linn/vald __________________________________

 

küla/alevik/alev/linnaosa _____________________

 

väikekoht _________________________________

 

tänav ____________________________________

 

maja nr ___________________________________

 

maaüksuse nimi ____________________________

 
 

Taotleja andmed

Ees- ja perekonnanimi/või juriidilise isiku nimi _________________________________

_____________________________________________________________________

Isikukood/või registrikood ________________________________________________

Kontaktaadress ________________________________________________________

Telefon, e-post _________________________________________________________

 

Taotleja esindaja andmed (täidetakse juhul, kui on esindaja)

Esindaja ees- ja perekonnanimi ____________________________________________

Esindusõiguse alus ______________________________________________________

Kontaktaadress ________________________________________________________

Telefon, e-post _________________________________________________________

 

Ehitise ja ehitamise andmed

Ehitise nimetus _________________________________________________________

Kasutamise otstarve _____________________________________________________

Ehitisealune pind ________________   Ehitise kõrgus _______________
Ehitise pikkus ___________________   Ehitise laius _________________

Ehitise materjalid _______________________________________________________

Vundamendi liik (märkida X):

       madalvundament ___ vaivundament ___ muu ___________________________

Tehnosüsteemid (märkida X):

       elekter ___ vesi ___ küttesüsteem ___ kanalisatsioon ___

Kavandatav kasutusele võtmise päev        ____ kuu ____ aasta ______
Kavandatav kasutamise lõpetamise päev  ____ kuu ____ aasta ______ (ajutise ehitise korral)
 

Taotluse vormile lisatakse asendiplaan ja vajadusel märkused

 

 

Taotleja allkiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json