Teksti suurus:

Teose autoritele makstava tasuga seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 30, 180

Teose autoritele makstava tasuga seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 04.06.2009 nr 84

Määrus kehtestatakse «Autoriõiguse seaduse» § 133 lõike 6 ja § 271 lõike 6 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 2005. a määruse nr 29 «Rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile makstava tasu jaotamise määrad, tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ning kord» (RT I 2005, 11, 46) § 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Tasu jaotamise määrad

(1) Eelarveaastaks trükiste laenutamise eest tasu maksmiseks eraldatud riigieelarveliste vahendite kogusumma autorite vahel jaotamise määrad on järgmised:
1) 60% teksti autoritele;
2) 30% tõlke autoritele;
3) 10% kunstilise vormi autoritele.

(2) Ühe registreeritud laenutuse eest makstav tasu jaotatakse autorite vahel teose järgi järgmiselt:
1) illustreerimata teose puhul 96% teksti autorile ja 4% kunstilise vormi autorile;
2) illustreeritud teose puhul, mille kunstilise vormi maht moodustab ligikaudu poole teose kogumahust, 50% teksti autorile ja 50% kunstilise vormi autorile;
3) illustreeritud teose puhul, mille kunstilise vormi maht moodustab üle poole teose kogumahust, 20% teksti autorile ja 80% kunstilise vormi autorile.

(3) Teose tõlke autorile määratakse tasu suurusega 1/2 teksti autorile määratud tasust.

(4) Teose koostajale või järel- või eessõna autorile määratakse tasu suurusega 1/3 teksti autorile määratud tasust.

(5) Juhul kui teksti ja kunstilise vormi autorid lepivad omavahel kokku tasu jaotamise teistsuguse viisi, esitavad nad vastava avalduse tasu väljamaksjale.

(6) Audiovisuaalse teose ning helisalvestise laenutamise eest kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu makstav tasu jaotatakse autorite vahel vastavalt organisatsiooni kehtestatud korrale.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006. a määruse nr 159 «Teose reprograafilise reprodutseerimise tasu ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse autorite ja kirjastajate vahel jaotamise määrad ning tasu maksmise kord» (RT I 2006, 34, 260) § 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse autorite tasu jaotamise määrad

(1) Tasu jaotatakse autorite vahel teose järgi järgmiselt:
1) illustreerimata teose puhul 96% teksti autorile ja 4% kunstilise vormi autorile;
2) illustreeritud teose puhul, mille kunstilise vormi maht moodustab ligikaudu poole teose kogumahust, 50% teksti autorile ja 50% kunstilise vormi autorile;
3) illustreeritud teose puhul, mille kunstilise vormi maht moodustab üle poole teose kogumahust, 20% teksti autorile ja 80% kunstilise vormi autorile.

(2) Teose tõlke autorile määratakse tasu suurusega 1/2 teksti autorile määratud tasust.

(3) Teose koostajale või järel- või eessõna autorile määratakse tasu suurusega 1/3 teksti autorile määratud tasust.

(4) Juhul kui teksti ja kunstilise vormi autorid lepivad omavahel kokku tasu jaotamise teistsuguse viisi, esitavad nad tasu väljamaksjale vastava avalduse.».

Peaminister Andrus ANSIP

Kultuuriminister Laine JÄNES

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json