Teksti suurus:

Alaealisele lubatud kerged tööd

Alaealisele lubatud kerged tööd - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2017
Avaldamismärge:RT I 2009, 31, 195

Alaealisele lubatud kerged tööd1

Vastu võetud 11.06.2009 nr 93

Määrus kehtestatakse «Töölepingu seaduse» § 7 lõike 5 alusel.

§ 1. Kerged tööd

 (1) 13–14-aastasel alaealisel või 15–16-aastasel koolikohustuslikul alaealisel on lubatud teha eelkõige järgmisi kergeid töid:
 1) põllumajandustööd, näiteks aia- või põllukultuuride istutamine, rohimine, kastmine või muldamine, saagi koristamine, marjade või puuviljade korjamine, köögivilja puhastamine või müügiks ettevalmistamine;
 2) kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd, näiteks kauba lahtipakkimine või asetamine riiulitele, hinnasiltide või etikettide kleepimine, pakkematerjalide või pakendite ettevalmistamine, väikesemõõduliste esemete pakkimine, reklaamnäidiste või reklaamtrükiste jagamine;
 3) toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd, näiteks laudade katmine, nõude koristamine või pesemine, ruumide koristamine;
 4) käsitööesemete, näiteks suveniiride valmistamine või abistamine nende müümisel;
 5) ravimtaimede kogumine, kuivatamine või pakkimine;
 6) kontoritöö, sh töö kuvariga;
 7) puhastus- või koristustööd;
 8) haljastustööd;
 9) lõikes 2 nimetatud tööd.

 (2) 7–12-aastasel alaealisel on lubatud teha kergeid töid kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal, eelkõige osalemine etendusasutuse töös loomingulise töötajana, töö modellina.

§ 2. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP


Sotsiaalminister Hanno PEVKUR


Riigisekretär Heiki LOOT


1Nõukogu direktiiv 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl (EÜT L 216, 20.08.1994, lk 12–20)

/otsingu_soovitused.json