Teksti suurus:

Kaisma valla ja Vändra valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruse muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2009, 32, 204

Kaisma valla ja Vändra valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruse muutmine

Vastu võetud 12.06.2009 nr 97

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 3 lõike 1, § 6 lõike 5 ja § 71 lõigete 2 ja 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusega nr 313 «Kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu ühinemispiirkondade kaupa» ja Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord».

§ 1.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

  Kaisma valla ühinemisel Vändra vallaga moodustatakse kohaliku omavalitsuse üksus Vändra vald.

§ 2.  Piiri kehtestamine

  Vändra valla piiriks kehtestatakse seniste Kaisma valla ja Vändra valla piir, välja arvatud senine Kaisma valla ja Vändra valla vaheline piir.

§ 3.  Muudatuste tegemine katastrikaardil

  Maa-amet kannab muudatused katastrikaardile.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse määruse muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» (RT I 1995, 40, 567; 2005, 38, 306) jäetakse Pärnu maakonna valdade loetelust välja sõna «Kaisma».

§ 5.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Paragrahvid 1 ja 4 jõustuvad Vändra Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Peaminister Andrus ANSIP


Regionaalminister Siim Valmar KIISLER


Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json