Teksti suurus:

Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 kinnitamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 33, 215

Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 kinnitamine

Vastu võetud 15.06.2009

Säästva arengu seaduse § 12 lõike 6 alusel Riigikogu otsustab:

Kinnitada Vabariigi Valitsuse esitatud energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020, mis asendab Riigikogu 2004. aasta 15. detsembri otsusega (RT I 2004, 88, 601) kinnitatud kütuse- ja energiamajanduse pikaajalise riikliku arengukava aastani 2015.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

Arengukava on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 18.06.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03395.

Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020

/otsingu_soovitused.json