Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. veebruari 2006. a määruse nr 12 "Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 52, 758

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. veebruari 2006. a määruse nr 12 "Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine" muutmine

Vastu võetud 18.06.2009 nr 69

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus, ELT L 364, 09.12.2004, lk 1–11) artikli 4 lõike 1 ja «Tarbijakaitseseaduse» § 421 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. veebruari 2006. a määruse nr 12 «Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine» (RTL 2006, 14, 225) § 2 punktis 3 asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet».

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json