Teksti suurus:

Konsulipatendi vorm ja andmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2021
Avaldamismärge:RTL 2009, 49, 724

Konsulipatendi vorm ja andmise kord

Vastu võetud 17.06.2009 nr 12

Määrus kehtestatakse «Konsulaarseaduse» § 7 lõike 4 alusel.

§ 1.  Konsulipatendi vorm

  (1) Määrusega kehtestatakse konsulipatendi vorm (lisa).

  (2) Konsulipatendi põhivärv on helebeež, plangi ülal keskel on musta värvi väikese riigivapi kujutis ja selle all tekst «EESTI VABARIIK».

§ 2.  Konsulipatendi vormistamise nõuded

  (1) Konsulipatendile märgitakse:
  1) konsulipatendi number;
  2) konsulaarasutuse juhi või aukonsuli ees- ja perekonnanimi;
  3) konsulaarasutuse juhi või aukonsuli ametikoha kategooria ja klass;
  4) konsulaarasutuse juhile alluva konsulaarasutuse või aukonsuli konsulaarpiirkond ja asukoht;
  5) konsulipatendi väljaandmise kuupäev.

  (2) Konsulipatendil on järgmine tekst: «Nr /…/ Eesti Vabariigi välisminister nimetab Eesti Vabariigi /peakonsuliks, konsuliks, asekonsuliks, aupeakonsuliks, aukonsuliks, auasekonsuliks / asukohariigi ametlik nimetus/ asukohaga /linna nimi/ ja konsulaarpiirkonnaga /piirkonna ametlik nimetus / ees- ja perekonnanimi/, et nimetatu tegutseks oma konsulaarpiirkonnas Eesti Vabariigi, Eesti kodanike ning Eesti juriidiliste isikute huvide ja õiguste kaitsel Eesti konsulaarseaduse kohaselt. Palume /ülalnimetatud konsulaarpiirkond/ riigi- ja ametiasutustel tunnustada /ees- ja perekonnanimi/ kui Eesti Vabariigi /peakonsulit, konsulit, asekonsulit, aupeakonsulit, aukonsulit, auasekonsulit/ ja osutada talle tema töös igakülgset abi, tagades talle rahvusvaheliselt tunnustatud eesõigused ja puutumatuse vastavalt tema ametiseisundile.»

§ 3.  Konsulipatendi andmise kord

  (1) Konsulipatendi vormistab Välisministeeriumi konsulaarosakond kooskõlas «Konsulaarseaduse» § 7 lõigetega 2 ja 3 ning §-ga 16 konsulaarasutuse juhi või aukonsuli ametisse nimetamise ja asukohariigi nõusoleku saamise järel.

  (2) Välisminister kinnitab konsulipatendi allkirjaga.

  (3) Allkirjastatud konsulipatent kinnitatakse suure riigivapi kujutisega reljeefpitseriga ja registreeritakse.

  (4) Konsulipatendi väljaandmise kulud katab Välisministeerium.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Minister Urmas PAET


Kantsler Marten KOKK


Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 22.06.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03436.

  Välisministri 17.06.09 määruse nr 12
„Konsulipatendi vorm ja andmise kord“
lisa/otsingu_soovitused.json