Teksti suurus:

Avaliku dokumendi tellimise ja dokumendi edastamise taotlusel ettenähtud andmete loetelu

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2009, 49, 726

Avaliku dokumendi tellimise ja dokumendi edastamise taotlusel ettenähtud andmete loetelu

Vastu võetud 17.06.2009 nr 14

Määrus kehtestatakse «Konsulaarseaduse» § 41 lõike 2 ja § 44 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse:
  1) avaliku dokumendi tellimise taotlusel ettenähtud andmete loetelu, kui välislepinguga või seaduse alusel ei ole ette nähtud teistsugust korda ja vormi;
  2) dokumendi edastamise taotlusel ettenähtud andmete loetelu.

§ 2.  Avaliku dokumendi tellimise taotlusel ettenähtud üldandmete loetelu

  (1) Avaliku dokumendi tellimise taotluses (edaspidi taotlus) tuleb esitada järgmised üldandmed:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi / juriidilise isiku nimi;
  2) taotleja Eesti isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  3) taotleja kodakondsus;
  4) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  5) taotleja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
  6) tellitava dokumendi liik;
  7) tellitava dokumendi tüüp (tunnistus, tõend, ärakiri jms);
  8) asutus, kellelt dokument tellitakse;
  9) dokumendi tellimise põhjus;
  10) taotluse esitamise kuupäev.

  (2) Kui avalikku dokumenti ei tellita enda kohta, tuleb peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete esitada isiku kohta, kelle kohta dokument tellitakse, järgmised andmed:
  1) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi / juriidilise isiku nimi;
  2) Eesti isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  3) seos isikuga.

  (3) Kui avalik dokument tellitakse «Konsulaarseaduse» § 68 kohaselt välisriigist, peab taotlus sisaldama taotleja nõusolekut, et taotleja isikuandmeid võib taotluse täitmiseks edastada välisriigi pädevatele asutustele.

  (4) Taotluse allkirjastab taotleja või juriidilise isiku esindaja isiklikult, kinnitades taotluses esitatud andmete õigsust.

§ 3.  Avaliku dokumendi tellimise taotlusel ettenähtud lisaandmete loetelu

  (1) Sünnidokumendi tellimisel tuleb isiku kohta, kelle kohta dokument tellitakse, esitada järgmised lisaandmed:
  1) sünniaegne ees- ja perekonnanimi;
  2) sünniaeg;
  3) sünnikoht;
  4) isa ja ema ees- ja perekonnanimed (sünni- ja taotlemise ajal, kui need on erinevad);
  5) sünni registreerimise koht.

  (2) Abieludokumendi tellimisel tuleb isiku kohta, kelle kohta dokument tellitakse, esitada järgmised lisaandmed:
  1) abikaasade ees- ja perekonnanimed (enne ja pärast abiellumist);
  2) abielu registreerimise aeg;
  3) abielu registreerimise koht.

  (3) Abielulahutuse dokumendi tellimisel tuleb isiku kohta, kelle kohta dokument tellitakse, esitada järgmised lisaandmed:
  1) lahutatud abikaasade ees- ja perekonnanimed (enne ja pärast lahutust);
  2) lahutuse registreerimise aeg;
  3) lahutuse registreerimise koht.

  (4) Nimemuutmise dokumendi tellimisel tuleb isiku kohta, kelle kohta dokument tellitakse, esitada järgmised lisaandmed:
  1) ees- ja perekonnanimi (enne ja pärast nime muutmist);
  2) nimemuutmise aeg;
  3) nimemuutmise koht.

  (5) Surmadokumendi tellimisel tuleb isiku kohta, kelle kohta dokument tellitakse, esitada järgmised lisaandmed:
  1) surma aeg;
  2) surma koht;
  3) surma registreerimise aeg;
  4) surma registreerimise koht.

  (6) Haridusdokumendi tellimisel tuleb isiku kohta, kelle kohta dokument tellitakse, esitada järgmised lisaandmed:
  1) õppeasutuse nimi;
  2) õppeasutuse aadress;
  3) õppimise aeg (periood).

  (7) Töötamist tõendava dokumendi tellimisel tuleb isiku kohta, kelle kohta dokument tellitakse, esitada järgmised lisaandmed:
  1) tööandja nimi;
  2) tööandja aadress;
  3) töötamise aeg (periood).

  (8) Eesti kodakondsuse puudumist tõendava dokumendi tellimisel tuleb isiku kohta, kelle kohta dokument tellitakse, esitada järgmised lisaandmed:
  1) eelmised perekonnanimed;
  2) isanimi;
  3) sünnikoht;
  4) viimase elukoha aadress Eestis;
  5) kui isik on sündinud pärast 1992. aastat, tema ema ning isa ees-, isa- ja perekonnanimed ning sünniaeg;
  6) riigi nimi, kelle kodakondsusesse astumiseks dokument tellitakse.

  (9) Muu dokumendi tellimisel tuleb esitada taotluse täitmiseks vajalikud lisaandmed.

  (10) Avaliku dokumendi tellimise taotlusel võib taotleja peale käesolevas määruses sätestatud andmete esitada taotluse täitmiseks vajalikku lisateavet.

§ 4.  Avaliku dokumendi edastamise taotlusel ettenähtud andmete loetelu

  (1) Taotluses tuleb esitada järgmised andmed:
  1) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi / juriidilise isiku nimi;
  2) Eesti isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  3) edastatava dokumendi liik;
  4) asutus, kellele dokument edastatakse;
  5) taotleja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
  6) taotluse esitamise kuupäev.

  (2) Taotluse allkirjastab taotleja või juriidilise isiku esindaja isiklikult, kinnitades taotluses esitatud andmete õigsust.

§ 5.  Dokumendi tellimise või edastamise taotluse täitmine

  Dokumendi tellimise või edastamise taotluse võib täita eesti, vene või inglise keeles.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Minister Urmas PAET


Kantsler Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json