Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 51, 754

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Vastu võetud 18.06.2009 nr 262

«Tulumaksuseaduse» § 11 lõigete 1 ja 7 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrusega nr 279 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord ja töökorraldus»:

1. Kustutada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast» (RTL 2000, 21, 298; 2009, 5, 69) järgmised mittetulundusühingud:
1) punktist 1 «Tallinn» Harjumaa Huvijuhtide Ühendus (registrikood 80123892) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 8. jaanuari 2009. a otsuse nr 12.2-3/492-1 kohaselt;
2) punktist 1 «Tallinn» Kesklinna Lastekaitse Ühing (registrikood 80011549) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 9. märtsi 2009. a otsuse nr 7.1-11/389 kohaselt;
3) punktist 1 «Tallinn» Metsanoorte Ühendus (registrikood 80052531) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 9. märtsi 2009. a otsuse nr 7.1-11/390 kohaselt;
4) punktist 2 «Harju maakond» Koroonamänguklubi Purekkari (registrikood 80044827) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 13. mai 2009. a otsuse nr 7.1-11/1405 kohaselt;
5) punktist 2 «Harju maakond» Paldiski Ujumisklubi Majakas (registrikood 80063948) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. mai 2009. a otsuse nr 7.1-11/1434 kohaselt;
6) punktist 2 «Harju maakond» Tabasalu Palliklubi (registrikood 80044905) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punkti 3 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 9. märtsi 2009. a otsuse nr 7.1-11/391 kohaselt;
7) punktist 8 «Lääne maakond» Haapsalu Jalgpalliklubi FC Haapsalu (registrikood 80091502) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 6. märtsi 2009. a otsuse nr 7.1-11/369 kohaselt;
8) punktist 8 «Lääne maakond» Läänemaa Reumaliit (registrikood 80118158) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 9. märtsi 2009. a otsuse nr 7.1-11/393 kohaselt;
9) punktist 8 «Lääne maakond» Samaaria Eesti Misjon (registrikood 80031109) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 3 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 9. märtsi 2009. a otsuse nr 7.1-11/392 kohaselt;
10) punktist 14 «Tartu maakond» Eesti Lastearstide Selts (registrikood 80068265) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ja lõike 4 punktide 6 ja 8 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 6. märtsi 2009. a otsuse nr 7.1-11/372 kohaselt;
11) punktist 16 «Viljandi maakond» Mittetulundusühing Võhma Ekraan (registrikood 80009280) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 9. märtsi 2009. a otsuse nr 7.1-11/388 kohaselt.

2. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Maksu- ja Tolliametil teha korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse otsusega teatavaks korralduse punktis 1 nimetatud mittetulundusühingutele.

3. Korraldus jõustub 1. juulil 2009. a.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Kaitseminister
peaministri ülesannetes Jaak AAVIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json