Teksti suurus:

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 50, 747

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine

Vastu võetud 19.06.2009 nr 54

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 42 lõike 21 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 «Ravimite piirhinnad» (RTL 2007, 26, 464; 2009, 30, 395) lisas tehakse muudatused, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2. Rakendussätted

Määrus jõustub 1. juulil 2009. aastal.

Minister Hanno PEVKUR

Kantsler Marelle ERLENHEIM

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 25.06.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03484.

Lisa 13198042 Lisa

/otsingu_soovitused.json