Teksti suurus:

Riigi 2009. aasta teine lisaeelarve seadus

Riigi 2009. aasta teine lisaeelarve seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
  Avaldamismärge:RT I 2009, 35, 233

  Välja kuulutanud
  Vabariigi President
  22.06.2009 otsus nr 511

  Riigi 2009. aasta teine lisaeelarve seadus

  Vastu võetud 18.06.2009

  Sealhulgas

  Konsolideerimata eelarve muudest või määramata allikatest laekumistega seotud
  eelarve
  majandustegevusest laekumistega seotud
  eelarve
  (a, ü)
  mitteresidentidelt laekumistega seotud
  eelarve
  (a, ü)
  teistelt riigiasutustelt laekumistega seotud
  eelarve
  (a)
  muudelt residentidelt laekumistega seotud eelarve
  (a, ü)
  Konsolideeritud eelarve
  1 2 3 4 5 6 7 = 1–5
   

  § 1. Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud (kroonides)

  RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

  –3 933 850 795 –4 066 116 595 0 145 505 000 –13 239 200 0 –3 920 611 595

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  –2 563 467 060 –2 695 732 860 0 145 505 000 –13 239 200 0 –2 550 227 860

  RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

  –1 370 383 735 –1 370 383 735 0 0 0 0 –1 370 383 735
   

  Osa 1. RIIGIKOGU

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  –6 175 000 –6 175 000 0 0 0 0 –6 175 000

  74000101. Riigikogu Kantselei

  –6 175 000 –6 175 000 0 0 0 0 –6 175 000
  4   Eraldised 1 023 500 1 023 500 0 0 0 0 1 023 500
    41 Sotsiaaltoetused 1 023 500 1 023 500 0 0 0 0 1 023 500
    413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele –30 000 –30 000 0 0 0 0 –30 000
    4134 Sihtotstarbelised õppetoetused ja stipendiumid –30 000 –30 000 0 0 0 0 –30 000
    414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele 1 053 500 1 053 500 0 0 0 0 1 053 500
      – parlamendipensionid (a) 1 053 500 1 053 500 0 0 0 0 1 053 500
  5   Tegevuskulud –7 176 750 –7 176 750 0 0 0 0 –7 176 750
      – tegevuskulud –11 172 750 –11 172 750 0 0 0 0 –11 172 750
      – Riigikogu liikmete töötasu (a) 3 004 200 3 004 200 0 0 0 0 3 004 200
      – Riigikogu liikmete sotsiaalmaks (a) 991 800 991 800 0 0 0 0 991 800
  6   Muud kulud –21 750 –21 750 0 0 0 0 –21 750
   

  Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  –176 106 –176 106 0 0 0 0 –176 106

  74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei

  –176 106 –176 106 0 0 0 0 –176 106
  4   Eraldised –64 417 –64 417 0 0 0 0 –64 417
    41 Sotsiaaltoetused –64 417 –64 417 0 0 0 0 –64 417
    410 Sotsiaalkindlustustoetused –28 343 –28 343 0 0 0 0 –28 343
    4102 Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja -suurendused (a) –28 343 –28 343 0 0 0 0 –28 343
    414 Presidendi ametipension (a) –36 074 –36 074 0 0 0 0 –36 074
  5   Tegevuskulud –111 689 –111 689 0 0 0 0 –111 689
      – Vabariigi Presidendi abikaasa esindustasu –47 718 –47 718 0 0 0 0 –47 718
      – Vabariigi Presidendi töötasu –63 971 –63 971 0 0 0 0 –63 971
   

  Osa 3. RIIGIKONTROLL

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  –3 065 030 –3 065 030 0 0 0 0 –3 065 030

  74000056. Riigikontroll

  –3 065 030 –3 065 030 0 0 0 0 –3 065 030
  5   Tegevuskulud –3 065 030 –3 065 030 0 0 0 0 –3 065 030
      – tegevuskulud –3 065 030 –3 065 030 0 0 0 0 –3 065 030
   

  Osa 4. ÕIGUSKANTSLER

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  –1 306 800 –1 306 800 0 0 0 0 –1 306 800

  74000464. Õiguskantsleri Kantselei

  –1 306 800 –1 306 800 0 0 0 0 –1 306 800
  5   Tegevuskulud –1 306 800 –1 306 800 0 0 0 0 –1 306 800
      – tegevuskulud –1 306 800 –1 306 800 0 0 0 0 –1 306 800
   

  Osa 5. RIIGIKOHUS

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  –3 550 563 –3 550 563 0 0 0 0 –3 550 563
  15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000

  74001127. Riigikohus

  –2 550 563 –2 550 563 0 0 0 0 –2 550 563
  5   Tegevuskulud –2 550 563 –2 550 563 0 0 0 0 –2 550 563
      – tegevuskulud –2 550 563 –2 550 563 0 0 0 0 –2 550 563
   

  Osa 6. VABARIIGI VALITSUS

  RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

  –3 933 850 795 –4 066 116 595 0 145 505 000 –13 239 200 0 –3 920 611 595

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  –2 549 193 561 –2 681 459 361 0 145 505 000 –13 239 200 0 –2 535 954 361
  4   Eraldised –18 988 032 –18 988 032 0 0 0 0 –18 988 032
    452 Mittesihtotstarbelised eraldised –18 988 032 –18 988 032 0 0 0 0 –18 988 032
    452.0 Valitsussektorisisesed toetused 13 227 342 13 227 342 0 0 0 0 13 227 342
    452.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 13 227 342 13 227 342 0 0 0 0 13 227 342
      – sellest jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud korras 50 000 000 50 000 000 0 0 0 0 50 000 000
      – hariduskulud, koolilõuna kulud, toimetulekutoetused, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus, omavalitsuste tulubaasi stabiliseerimise toetus ning täiendav toetus saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud korras –36 772 658 –36 772 658 0 0 0 0 –36 772 658
    452.9 Mitteresidentidele –32 215 374 –32 215 374 0 0 0 0 –32 215 374
    452.92 Euroopa Liidule (a, ü) –32 215 374 –32 215 374 0 0 0 0 –32 215 374
   

  Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  –11 354 900 –11 354 900 0 0 0 0 –11 354 900
  15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –150 000 –150 000 0 0 0 0 –150 000

  70004809. Riigikantselei

  –7 407 698 –7 407 698 0 0 0 0 –7 407 698
  4   Eraldised –1 290 270 –1 290 270 0 0 0 0 –1 290 270
    450 Sihtotstarbelised eraldised –1 290 270 –1 290 270 0 0 0 0 –1 290 270
    4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –1 290 270 –1 290 270 0 0 0 0 –1 290 270
    4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –1 290 270 –1 290 270 0 0 0 0 –1 290 270
    4500.00 Riigile ja riigiasutustele –200 000 –200 000 0 0 0 0 –200 000
      – õppelaenude põhiosa kustutamine –123 200 –123 200 0 0 0 0 –123 200
      – erisoodustusmaks õppelaenudelt –76 800 –76 800 0 0 0 0 –76 800
    4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele –90 270 –90 270 0 0 0 0 –90 270
      – Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus –90 270 –90 270 0 0 0 0 –90 270
    4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000
      – Integratsiooni Sihtasutus –1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000
  5   Tegevuskulud –6 117 428 –6 117 428 0 0 0 0 –6 117 428

  70001946. Rahvusarhiiv

  –3 797 202 –3 797 202 0 0 0 0 –3 797 202
  5   Tegevuskulud –3 797 202 –3 797 202 0 0 0 0 –3 797 202
   

  Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  –213 826 517 –213 826 517 0 0 0 0 –213 826 517
  15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –1 096 827 –1 096 827 0 0 0 0 –1 096 827

  70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

  –169 530 232 –169 530 232 0 0 0 0 –169 530 232
  4   Eraldised –163 625 578 –163 625 578 0 0 0 0 –163 625 578
      – kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2009. aasta vastuvõtt –5 597 709 –5 597 709 0 0 0 0 –5 597 709
      – doktorandiskeemi rakendamine –3 227 280 –3 227 280 0 0 0 0 –3 227 280
      – ülikoolide raamatukogud –2 065 000 –2 065 000 0 0 0 0 –2 065 000
      – rahvuskaaslaste poliitika arendamine –509 742 –509 742 0 0 0 0 –509 742
      – kõrgkoolide erivajadustega õppurite 2009. aasta vastuvõtt ja õpe –23 600 –23 600 0 0 0 0 –23 600
      – Valgevene üliõpilaste Eestis õppimise toetamine –64 900 –64 900 0 0 0 0 –64 900
      – õpetajakoolitus –205 320 –205 320 0 0 0 0 –205 320
    40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele –2 015 240 –2 015 240 0 0 0 0 –2 015 240
      – riiklik koolitustellimus erakõrgkoolidele –815 756 –815 756 0 0 0 0 –815 756
      – riiklik koolitustellimus erakutsekoolidele –146 334 –146 334 0 0 0 0 –146 334
      – AS Audentes –1 053 150 –1 053 150 0 0 0 0 –1 053 150
    41 Sotsiaaltoetused –11 172 652 –11 172 652 0 0 0 0 –11 172 652
    413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele –11 172 652 –11 172 652 0 0 0 0 –11 172 652
    4134 Õppetoetused –10 228 652 –10 228 652 0 0 0 0 –10 228 652
      – õppetoetused –10 228 652 –10 228 652 0 0 0 0 –10 228 652
    4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele –944 000 –944 000 0 0 0 0 –944 000
      – emeriitprofessorite ja -dotsentide tasud –944 000 –944 000 0 0 0 0 –944 000
    450 Sihtotstarbelised eraldised –138 744 135 –138 744 135 0 0 0 0 –138 744 135
      – õpilaskodude projekt –1 224 250 –1 224 250 0 0 0 0 –1 224 250
      – Tiigrihüppe Sihtasutus –18 395 611 –18 395 611 0 0 0 0 –18 395 611
      – hariduslike erivajadustega õpilastele õppevahendite hankimine –1 049 260 –1 049 260 0 0 0 0 –1 049 260
      – HIV/AIDSi ennetamise riiklikust strateegiast 2006–2015 tulenevad tegevused –82 600 –82 600 0 0 0 0 –82 600
      – eesti keele strateegia rakendamine –1 515 916 –1 515 916 0 0 0 0 –1 515 916
      – võõrkeelte strateegia rakendamine –54 280 –54 280 0 0 0 0 –54 280
      – teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a) –14 866 500 –14 866 500 0 0 0 0 –14 866 500
      – riiklike õppekavade arendamine –206 500 –206 500 0 0 0 0 –206 500
      – ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks vene õppekeelega gümnaasiumides –2 585 380 –2 585 380 0 0 0 0 –2 585 380
      – MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus –246 915 –246 915 0 0 0 0 –246 915
    4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –98 516 923 –98 516 923 0 0 0 0 –98 516 923
      – teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri ülalpidamiskulud –6 220 370 –6 220 370 0 0 0 0 –6 220 370
      – Eesti ajaloo teadvustamine –113 870 –113 870 0 0 0 0 –113 870
      – noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistamine –41 300 –41 300 0 0 0 0 –41 300
      – riiklik programm «Eesti keel ja rahvuslik mälu 2009–2013» –531 000 –531 000 0 0 0 0 –531 000
      – humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud –885 000 –885 000 0 0 0 0 –885 000
      – riiklik programm «Eesti keele keeletehnoloogiline tugi» –826 000 –826 000 0 0 0 0 –826 000
      – tellitavad uurimistööd ja uute riiklike programmide käivitamine –92 630 –92 630 0 0 0 0 –92 630
      – teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine –15 584 400 –15 584 400 0 0 0 0 –15 584 400
      – teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine –5 060 080 –5 060 080 0 0 0 0 –5 060 080
      – teaduse populariseerimine –118 000 –118 000 0 0 0 0 –118 000
      – teadus- ja arendustegevuse valdkonna tegevustoetused koostööpartneritele –610 119 –610 119 0 0 0 0 –610 119
      – teadusraamatukogudele teavikute soetamine –3 363 000 –3 363 000 0 0 0 0 –3 363 000
    4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –63 503 714 –63 503 714 0 0 0 0 –63 503 714
    4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele –2 672 368 –2 672 368 0 0 0 0 –2 672 368
      – munitsipaliseeritud kutseõppeasutused –2 672 368 –2 672 368 0 0 0 0 –2 672 368
    4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele –47 275 354 –47 275 354 0 0 0 0 –47 275 354
      – riiklik koolitustellimus ülikoolidele –45 274 087 –45 274 087 0 0 0 0 –45 274 087
      – Tartu Ülikooli Teaduskool –295 000 –295 000 0 0 0 0 –295 000
      – Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu –548 700 –548 700 0 0 0 0 –548 700
      – Eesti Teaduste Akadeemia –922 859 –922 859 0 0 0 0 –922 859
      – Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž –116 708 –116 708 0 0 0 0 –116 708
      – uuringute tellimine avalik-õiguslikelt institutsioonidelt –118 000 –118 000 0 0 0 0 –118 000
    4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –13 555 992 –13 555 992 0 0 0 0 –13 555 992
      – Sihtasutus Eesti Teadusfond –6 596 824 –6 596 824 0 0 0 0 –6 596 824
      – Sihtasutus Archimedes –4 270 825 –4 270 825 0 0 0 0 –4 270 825
      – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove –613 023 –613 023 0 0 0 0 –613 023
      sealhulgas tegevustoetus –613 023 –613 023 0 0 0 0 –613 023
      – Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus –987 660 –987 660 0 0 0 0 –987 660
      – Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus –261 660 –261 660 0 0 0 0 –261 660
      – Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum –826 000 –826 000 0 0 0 0 –826 000
    4500.8 Muudele residentidele –1 567 440 –1 567 440 0 0 0 0 –1 567 440
      – Eesti Vabaharidusliit –59 000 –59 000 0 0 0 0 –59 000
      – MTÜ Fenno-Ugria Asutus – hõimurahvaste programmi täitmine –274 350 –274 350 0 0 0 0 –274 350
      – MTÜ Eesti Olümpiakomitee –510 350 –510 350 0 0 0 0 –510 350
      – MTÜ Eesti Instituut – eesti keele välisõpe –298 309 –298 309 0 0 0 0 –298 309
      – noorteinfo arendamine ja noorsootööalase teadlikkuse tõstmine –37 170 –37 170 0 0 0 0 –37 170
      – noortevaldkonna võrgustiku toetamine –165 080 –165 080 0 0 0 0 –165 080
      – MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium –165 200 –165 200 0 0 0 0 –165 200
      – Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras –25 059 –25 059 0 0 0 0 –25 059
      – Eestimaa Rahvuste Ühendus –32 922 –32 922 0 0 0 0 –32 922
  5   Tegevuskulud –5 904 654 –5 904 654 0 0 0 0 –5 904 654

  70003690. Keeleinspektsioon

  –281 176 –281 176 0 0 0 0 –281 176
  5   Tegevuskulud –281 176 –281 176 0 0 0 0 –281 176

  70005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

  –89 508 –89 508 0 0 0 0 –89 508
  5   Tegevuskulud –89 508 –89 508 0 0 0 0 –89 508

  70005312. Eesti Noorsootöö Keskus

  –1 908 219 –1 908 219 0 0 0 0 –1 908 219
  4   Eraldised –1 487 626 –1 487 626 0 0 0 0 –1 487 626
    450 Sihtotstarbelised eraldised –1 487 626 –1 487 626 0 0 0 0 –1 487 626
    4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –1 487 626 –1 487 626 0 0 0 0 –1 487 626
    4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –1 487 626 –1 487 626 0 0 0 0 –1 487 626
    4500.00 Riigile ja riigiasutustele –1 487 626 –1 487 626 0 0 0 0 –1 487 626
      – toetus alaealiste komisjonidele –495 873 –495 873 0 0 0 0 –495 873
      – avatud noortekeskuste toetusprogramm –991 753 –991 753 0 0 0 0 –991 753
  5   Tegevuskulud –420 593 –420 593 0 0 0 0 –420 593

  70004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

  –3 413 036 –3 413 036 0 0 0 0 –3 413 036
  4   Eraldised –834 201 –834 201 0 0 0 0 –834 201
      – õpetaja ja pedagoogi lähtetoetus –774 316 –774 316 0 0 0 0 –774 316
    41 Sotsiaaltoetused –59 885 –59 885 0 0 0 0 –59 885
    413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele –59 885 –59 885 0 0 0 0 –59 885
    4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele –59 885 –59 885 0 0 0 0 –59 885
      – eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamine –59 885 –59 885 0 0 0 0 –59 885
  5   Tegevuskulud –2 578 835 –2 578 835 0 0 0 0 –2 578 835

  Kutseõppeasutused

  –19 827 736 –19 827 736 0 0 0 0 –19 827 736
  4   Eraldised –654 900 –654 900 0 0 0 0 –654 900
    41 Sotsiaaltoetused –654 900 –654 900 0 0 0 0 –654 900
    413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele –654 900 –654 900 0 0 0 0 –654 900
    4134 Õppetoetused –654 900 –654 900 0 0 0 0 –654 900
  5   Tegevuskulud –19 172 836 –19 172 836 0 0 0 0 –19 172 836

  Rakenduskõrgkoolid

  –11 410 693 –11 410 693 0 0 0 0 –11 410 693
  4   Eraldised –11 800 –11 800 0 0 0 0 –11 800
    41 Sotsiaaltoetused –11 800 –11 800 0 0 0 0 –11 800
    413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele –11 800 –11 800 0 0 0 0 –11 800
    4134 Õppetoetused –11 800 –11 800 0 0 0 0 –11 800
  5   Tegevuskulud –11 398 893 –11 398 893 0 0 0 0 –11 398 893

  Riigigümnaasiumid ja riigiinternaatkoolid

  –5 618 661 –5 618 661 0 0 0 0 –5 618 661
  5   Tegevuskulud –5 618 661 –5 618 661 0 0 0 0 –5 618 661

  Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused

  –650 429 –650 429 0 0 0 0 –650 429
  5   Tegevuskulud –650 429 –650 429 0 0 0 0 –650 429
   

  Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala

  RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

  –211 514 039 –211 514 039 0 0 0 0 –211 514 039
  32   Kaupade ja teenuste müük –178 493 739 –178 493 739 0 0 0 0 –178 493 739
    320 Riigilõivud –178 205 100 –178 205 100 0 0 0 0 –178 205 100
    322 Kaupade ja teenuste müük –288 639 –288 639 0 0 0 0 –288 639
  38   Muud tulud –33 020 300 –33 020 300 0 0 0 0 –33 020 300
    381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 18 000 18 000 0 0 0 0 18 000
    388 Muud tulud –33 038 300 –33 038 300 0 0 0 0 –33 038 300

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  –81 395 018 –81 395 018 0 0 0 0 –81 395 018

  70000898. Justiitsministeerium

  –9 845 658 –9 845 658 0 0 0 0 –9 845 658
  4   Eraldised –5 742 742 –5 742 742 0 0 0 0 –5 742 742
    450 Sihtotstarbelised eraldised –5 742 742 –5 742 742 0 0 0 0 –5 742 742
      – Sisekaitseakadeemia –118 000 –118 000 0 0 0 0 –118 000
    4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –5 624 742 –5 624 742 0 0 0 0 –5 624 742
    4500.8 Muudele residentidele –5 624 742 –5 624 742 0 0 0 0 –5 624 742
      – kuritegevuse ennetamine –109 740 –109 740 0 0 0 0 –109 740
      – Sihtasutus Iuridicum –21 948 –21 948 0 0 0 0 –21 948
      – mittetulunduslikud ühendused – õigusabi andmisega seotud tegevused –430 000 –430 000 0 0 0 0 –430 000
      – Eesti Advokatuur – avalik-õiguslike ülesannete täitmine –13 739 –13 739 0 0 0 0 –13 739
      – riigi poolt tasutav õigusabi –5 015 552 –5 015 552 0 0 0 0 –5 015 552
      – Sisekaitseakadeemia –33 763 –33 763 0 0 0 0 –33 763
  5   Tegevuskulud –4 102 916 –4 102 916 0 0 0 0 –4 102 916
      – tegevuskulud –3 022 279 –3 022 279 0 0 0 0 –3 022 279
    5522 Kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi –1 080 637 –1 080 637 0 0 0 0 –1 080 637

  70000906. Prokuratuur

  –7 401 313 –7 401 313 0 0 0 0 –7 401 313
  4   Eraldised –1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000
    450 Sihtotstarbelised eraldised –1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000
    4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000
    4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000
    4500.00 Riigile ja riigiasutustele –1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000
      – prokuröride pensionide suurendus (a) –1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000
  5   Tegevuskulud –6 401 313 –6 401 313 0 0 0 0 –6 401 313

  70003572. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

  –1 830 246 –1 830 246 0 0 0 0 –1 830 246
  5   Tegevuskulud –1 830 246 –1 830 246 0 0 0 0 –1 830 246

  70000310. Registrite ja Infosüsteemide Keskus

  –1 512 106 –1 512 106 0 0 0 0 –1 512 106
  5   Tegevuskulud –1 512 106 –1 512 106 0 0 0 0 –1 512 106

  70007340. Kohtute Raamatupidamiskeskus

  –473 123 –473 123 0 0 0 0 –473 123
  5   Tegevuskulud –473 123 –473 123 0 0 0 0 –473 123

  Esimese ja teise astme kohtud

  –12 609 740 –12 609 740 0 0 0 0 –12 609 740
  5   Tegevuskulud –12 609 740 –12 609 740 0 0 0 0 –12 609 740

  Kinnipidamiskohad

  –47 343 909 –47 343 909 0 0 0 0 –47 343 909
  5   Tegevuskulud –47 343 909 –47 343 909 0 0 0 0 –47 343 909

  70004235. Andmekaitse Inspektsioon

  –378 923 –378 923 0 0 0 0 –378 923
  5   Tegevuskulud –378 923 –378 923 0 0 0 0 –378 923
   

  Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala

               

  RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

  –149 447 607 –149 447 607 0 0 0 0 –149 447 607
  32   Kaupade ja teenuste müük –53 289 008 –53 289 008 0 0 0 0 –53 289 008
  38   Muud tulud –96 158 599 –96 158 599 0 0 0 0 –96 158 599
    381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük –97 022 440 –97 022 440 0 0 0 0 –97 022 440
    388 Muud tulud 863 841 863 841 0 0 0 0 863 841

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  –187 350 529 –187 350 529 0 0 0 0 –187 350 529
  15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –30 356 460 –30 356 460 0 0 0 0 –30 356 460

  70004502. Kaitseministeerium

  –69 967 269 –69 967 269 0 0 0 0 –69 967 269
  4   Eraldised –8 201 829 –8 201 829 0 0 0 0 –8 201 829
    450 Sihtotstarbelised eraldised –8 201 829 –8 201 829 0 0 0 0 –8 201 829
      – Kaitseliit –5 342 000 –5 342 000 0 0 0 0 –5 342 000
    4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –2 275 000 –2 275 000 0 0 0 0 –2 275 000
    4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –2 200 000 –2 200 000 0 0 0 0 –2 200 000
    4500.00 Riigile ja riigiasutustele –2 000 000 –2 000 000 0 0 0 0 –2 000 000
      – kaitseväelaste pensionid (a) –2 000 000 –2 000 000 0 0 0 0 –2 000 000
    4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –200 000 –200 000 0 0 0 0 –200 000
    4500.8 Muudele residentidele –75 000 –75 000 0 0 0 0 –75 000
    4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (ü) –584 829 –584 829 0 0 0 0 –584 829
    4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised (ü) –584 829 –584 829 0 0 0 0 –584 829
    4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) –584 829 –584 829 0 0 0 0 –584 829
  5   Tegevuskulud –61 705 440 –61 705 440 0 0 0 0 –61 705 440
      – tegevuskulud –15 007 843 –15 007 843 0 0 0 0 –15 007 843
    5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) –46 697 597 –46 697 597 0 0 0 0 –46 697 597
  6   Muud kulud –60 000 –60 000 0 0 0 0 –60 000

  70005938. Teabeamet

  –2 450 000 –2 450 000 0 0 0 0 –2 450 000
  6   Muud kulud –2 450 000 –2 450 000 0 0 0 0 –2 450 000

  Kaitsevägi

  –81 400 000 –81 400 000 0 0 0 0 –81 400 000
  4   Eraldised –1 400 000 –1 400 000 0 0 0 0 –1 400 000
    41 Sotsiaaltoetused –1 400 000 –1 400 000 0 0 0 0 –1 400 000
    413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele –1 400 000 –1 400 000 0 0 0 0 –1 400 000
    4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) –1 400 000 –1 400 000 0 0 0 0 –1 400 000
  5   Tegevuskulud –80 000 000 –80 000 000 0 0 0 0 –80 000 000
      – tegevuskulud –80 000 000 –80 000 000 0 0 0 0 –80 000 000

  70006139. Laidoneri Muuseum

  158 600 158 600 0 0 0 0 158 600
  5   Tegevuskulud 158 600 158 600 0 0 0 0 158 600

  70006257. Seli Tervisekeskus

  –74 600 –74 600 0 0 0 0 –74 600
  5   Tegevuskulud –74 600 –74 600 0 0 0 0 –74 600

  70007647. Kaitseressursside Amet

  –3 260 800 –3 260 800 0 0 0 0 –3 260 800
  4   Eraldised –1 151 800 –1 151 800 0 0 0 0 –1 151 800
    41 Sotsiaaltoetused –1 151 800 –1 151 800 0 0 0 0 –1 151 800
    413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele –1 151 800 –1 151 800 0 0 0 0 –1 151 800
    4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) –258 400 –258 400 0 0 0 0 –258 400
    4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) –893 400 –893 400 0 0 0 0 –893 400
  5   Tegevuskulud –2 109 000 –2 109 000 0 0 0 0 –2 109 000
   

  Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala

  RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

  400 000 000 400 000 000 0 0 0 0 400 000 000
  38   Muud tulud 400 000 000 400 000 000 0 0 0 0 400 000 000
    381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 400 000 000 400 000 000 0 0 0 0 400 000 000
      sellest loodusväärtusliku maa ostuks –35 500 000 –35 500 000 0 0 0 0 –35 500 000

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  –46 208 489 –46 208 489 0 0 0 0 –46 208 489
  15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –35 500 000 –35 500 000 0 0 0 0 –35 500 000
      sealhulgas maa ost varade müügi arvel (a, ü) –35 500 000 –35 500 000 0 0 0 0 –35 500 000

  70001231. Keskkonnaministeerium

  –7 708 489 –7 708 489 0 0 0 0 –7 708 489
  4   Eraldised –800 000 –800 000 0 0 0 0 –800 000
    450 Sihtotstarbelised eraldised –800 000 –800 000 0 0 0 0 –800 000
    4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –800 000 –800 000 0 0 0 0 –800 000
    4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –500 000 –500 000 0 0 0 0 –500 000
    4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –500 000 –500 000 0 0 0 0 –500 000
      – Sihtasutus Erametsakeskus –500 000 –500 000 0 0 0 0 –500 000
    4500.9 Mitteresidentidele –300 000 –300 000 0 0 0 0 –300 000
      – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud –300 000 –300 000 0 0 0 0 –300 000
  5   Tegevuskulud –6 908 489 –6 908 489 0 0 0 0 –6 908 489

  70008658. Keskkonnaamet

  –1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000
  5   Tegevuskulud –1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000

  70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

  –1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000
  5   Tegevuskulud –1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000

  70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus

  –1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000
  5   Tegevuskulud –1 000 000 –1 000 000 0 0 0 0 –1 000 000
   

  Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  –123 611 319 –123 611 319 0 0 0 0 –123 611 319
  15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –2 950 000 –2 950 000 0 0 0 0 –2 950 000

  70000941. Kultuuriministeerium

  –112 507 462 –112 507 462 0 0 0 0 –112 507 462
  4   Eraldised –111 506 189 –111 506 189 0 0 0 0 –111 506 189
    450 Sihtotstarbelised eraldised –111 506 189 –111 506 189 0 0 0 0 –111 506 189
    4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –111 106 189 –111 106 189 0 0 0 0 –111 106 189
    4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –83 738 323 –83 738 323 0 0 0 0 –83 738 323
    4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele –972 894 –972 894 0 0 0 0 –972 894
      – rahvaraamatukogud –203 128 –203 128 0 0 0 0 –203 128
      sealhulgas rahvaraamatukogude tegevuskulud –203 128 –203 128 0 0 0 0 –203 128
      – muuseumid –35 343 –35 343 0 0 0 0 –35 343
      – teatrid –334 423 –334 423 0 0 0 0 –334 423
      – projekt «Kino tuleb tagasi» –400 000 –400 000 0 0 0 0 –400 000
    4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele –80 620 928 –80 620 928 0 0 0 0 –80 620 928
      – Rahvusooper Estonia –2 364 004 –2 364 004 0 0 0 0 –2 364 004
      – Eesti Rahvusraamatukogu –1 436 493 –1 436 493 0 0 0 0 –1 436 493
      – Eesti Rahvusringhääling –4 625 431 –4 625 431 0 0 0 0 –4 625 431
      – Eesti Kultuurkapital hasartmängumaksu ning tubaka- ja alkoholiaktsiiside laekumisest (a) –72 195 000 –72 195 000 0 0 0 0 –72 195 000
    4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –2 144 501 –2 144 501 0 0 0 0 –2 144 501
      – Eesti Filmi Sihtasutus –92 625 –92 625 0 0 0 0 –92 625
      – Sihtasutus Virumaa Muuseumid –44 329 –44 329 0 0 0 0 –44 329
      – Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum –13 099 –13 099 0 0 0 0 –13 099
      – Sihtasutus Eesti Draamateater –520 448 –520 448 0 0 0 0 –520 448
      – Sihtasutus Vene Teater –336 878 –336 878 0 0 0 0 –336 878
      – Sihtasutus Rakvere Teatrimaja –295 079 –295 079 0 0 0 0 –295 079
      – Sihtasutus Ugala Teater –350 796 –350 796 0 0 0 0 –350 796
      – Sihtasutus Kultuurileht –200 426 –200 426 0 0 0 0 –200 426
      – Muuseumiehituse Sihtasutus –138 593 –138 593 0 0 0 0 –138 593
      – Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus –108 855 –108 855 0 0 0 0 –108 855
      – Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus –43 373 –43 373 0 0 0 0 –43 373
    4500.8 Muudele residentidele –27 367 866 –27 367 866 0 0 0 0 –27 367 866
      – projekti- ja tegevustoetused kultuurile –3 849 496 –3 849 496 0 0 0 0 –3 849 496
      – projekti- ja tegevustoetused spordile –3 053 090 –3 053 090 0 0 0 0 –3 053 090
      – kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a) –20 465 280 –20 465 280 0 0 0 0 –20 465 280
    4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks –400 000 –400 000 0 0 0 0 –400 000
    4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised –400 000 –400 000 0 0 0 0 –400 000
    4502.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –400 000 –400 000 0 0 0 0 –400 000
      – Pokumaa Sihtasutus –400 000 –400 000 0 0 0 0 –400 000
  5   Tegevuskulud –1 001 273 –1 001 273 0 0 0 0 –1 001 273
      – tegevuskulud –717 033 –717 033 0 0 0 0 –717 033
      – hasartmängumaksu nõukogu teenindamiskulud vastavalt hasartmängumaksu laekumisele (a) –284 240 –284 240 0 0 0 0 –284 240

  70000958. Muinsuskaitseamet

  –358 701 –358 701 0 0 0 0 –358 701
  5   Tegevuskulud –358 701 –358 701 0 0 0 0 –358 701

  70001159. Eesti Hoiuraamatukogu

  –143 757 –143 757 0 0 0 0 –143 757
  5   Tegevuskulud –143 757 –143 757 0 0 0 0 –143 757

  70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

  –87 811 –87 811 0 0 0 0 –87 811
  5   Tegevuskulud –87 811 –87 811 0 0 0 0 –87 811

  70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus

  –1 012 347 –1 012 347 0 0 0 0 –1 012 347
  4   Eraldised –900 000 –900 000 0 0 0 0 –900 000
    450 Sihtotstarbelised eraldised –900 000 –900 000 0 0 0 0 –900 000
    4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –900 000 –900 000 0 0 0 0 –900 000
    4500.8 Muudele residentidele –900 000 –900 000 0 0 0 0 –900 000
  5   Tegevuskulud –112 347 –112 347 0 0 0 0 –112 347

  70004347. Võru Instituut

  –38 986 –38 986 0 0 0 0 –38 986
  5   Tegevuskulud –38 986 –38 986 0 0 0 0 –38 986

  Kontserdiorganisatsioonid

  –1 837 283 –1 837 283 0 0 0 0 –1 837 283
  5   Tegevuskulud –1 837 283 –1 837 283 0 0 0 0 –1 837 283

  Muuseumid

  –2 466 093 –2 466 093 0 0 0 0 –2 466 093
  5   Tegevuskulud –2 466 093 –2 466 093 0 0 0 0 –2 466 093

  Teatrid

  –2 208 879 –2 208 879 0 0 0 0 –2 208 879
  5   Tegevuskulud –2 208 879 –2 208 879 0 0 0 0 –2 208 879
   

  Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala

  RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

  522 105 750 376 600 750 0 145 505 000 0 0 522 105 750
  32   Kaupade ja teenuste müük –159 374 250 –159 374 250 0 0 0 0 –159 374 250
    320 Riigilõivud –159 792 250 –159 792 250 0 0 0 0 –159 792 250
    322 Kaupade ja teenuste müük 418 000 418 000 0 0 0 0 418 000
  35   Toetused 145 505 000 0 0 145 505 000 0 0 145 505 000
  38   Muud tulud 535 975 000 535 975 000 0 0 0 0 535 975 000
    381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 400 085 000 400 085 000 0 0 0 0 400 085 000
    382 Tulud varadelt 130 770 000 130 770 000 0 0 0 0 130 770 000
    388 Muud tulud 5 120 000 5 120 000 0 0 0 0 5 120 000

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  60 840 146 –84 664 854 0 145 505 000 0 0 60 840 146
  15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 76 152 669 –69 352 331 0 145 505 000 0 0 76 152 669
      sealhulgas riigiteede hoid 76 152 669 –69 352 331 0 145 505 000 0 0 76 152 669

  70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  72 225 770 72 225 770 0 0 0 0 72 225 770
  4   Eraldised 75 911 580 75 911 580 0 0 0 0 75 911 580
      – energiasäästuprogrammid 86 000 000 86 000 000 0 0 0 0 86 000 000
    450 Sihtotstarbelised eraldised –10 088 420 –10 088 420 0 0 0 0 –10 088 420
    4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –10 088 420 –10 088 420 0 0 0 0 –10 088 420
    4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –6 234 000 –6 234 000 0 0 0 0 –6 234 000
    4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele –6 234 000 –6 234 000 0 0 0 0 –6 234 000
      – Eesti Arengufond –6 234 000 –6 234 000 0 0 0 0 –6 234 000
    4500.8 Muudele residentidele –3 854 420 –3 854 420 0 0 0 0 –3 854 420
      – AS Alara –900 000 –900 000 0 0 0 0 –900 000
      – AS Metrosert –200 000 –200 000 0 0 0 0 –200 000
      – Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus –40 000 –40 000 0 0 0 0 –40 000
      – MTÜ Eesti Standardikeskus –400 000 –400 000 0 0 0 0 –400 000
      – muud mittetulundusühingud ja sihtasutused –2 314 420 –2 314 420 0 0 0 0 –2 314 420
  5   Tegevuskulud –3 685 810 –3 685 810 0 0 0 0 –3 685 810

  70000303. Konkurentsiamet

  –270 374 –270 374 0 0 0 0 –270 374
  5   Tegevuskulud –270 374 –270 374 0 0 0 0 –270 374

  70000800. Lennuamet

  –147 063 –147 063 0 0 0 0 –147 063
  5   Tegevuskulud –147 063 –147 063 0 0 0 0 –147 063

  70001490. Maanteeamet

  –71 493 000 –71 493 000 0 0 0 0 –71 493 000
  4   Eraldised –50 000 000 –50 000 000 0 0 0 0 –50 000 000
    450 Sihtotstarbelised eraldised –50 000 000 –50 000 000 0 0 0 0 –50 000 000
    4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks –50 000 000 –50 000 000 0 0 0 0 –50 000 000
    4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised –50 000 000 –50 000 000 0 0 0 0 –50 000 000
    4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele –50 000 000 –50 000 000 0 0 0 0 –50 000 000
  5   Tegevuskulud –21 493 000 –21 493 000 0 0 0 0 –21 493 000
      – riigiteede hoid –21 493 000 –21 493 000 0 0 0 0 –21 493 000

  70003164. Patendiamet

  –206 031 –206 031 0 0 0 0 –206 031
  5   Tegevuskulud –206 031 –206 031 0 0 0 0 –206 031

  70003247. Tarbijakaitseamet

  –135 258 –135 258 0 0 0 0 –135 258
  5   Tegevuskulud –135 258 –135 258 0 0 0 0 –135 258

  70002414. Veeteede Amet

  –5 611 158 –5 611 158 0 0 0 0 –5 611 158
  5   Tegevuskulud –5 611 158 –5 611 158 0 0 0 0 –5 611 158
      – tegevuskulud –3 111 158 –3 111 158 0 0 0 0 –3 111 158
      – talvine navigatsioon (ü) –2 500 000 –2 500 000 0 0 0 0 –2 500 000

  70003218. Tehnilise Järelevalve Amet

  –365 886 –365 886 0 0 0 0 –365 886
  5   Tegevuskulud –365 886 –365 886 0 0 0 0 –365 886

  70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

  –9 174 711 –9 174 711 0 0 0 0 –9 174 711
  5   Tegevuskulud –9 174 711 –9 174 711 0 0 0 0 –9 174 711
      – tegevuskulud –1 174 711 –1 174 711 0 0 0 0 –1 174 711
      – tootmiskulud (a) –8 000 000 –8 000 000 0 0 0 0 –8 000 000

  70003193. Patendiraamatukogu

  –134 812 –134 812 0 0 0 0 –134 812
  5   Tegevuskulud –134 812 –134 812 0 0 0 0 –134 812

  RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

  –711 239 850 –711 239 850 0 0 0 0 –711 239 850

  70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  –711 239 850 –711 239 850 0 0 0 0 –711 239 850

  10.1

  Finantsvarade suurenemine –711 239 850 –711 239 850 0 0 0 0 –711 239 850
    101.1 – väärtpaberite soetamine –711 239 850 –711 239 850 0 0 0 0 –711 239 850
   

  Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

  RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

  –1 905 767 –1 905 767 0 0 0 0 –1 905 767
  32   Kaupade ja teenuste müük –2 155 767 –2 155 767 0 0 0 0 –2 155 767
    320 Riigilõivud –2 483 650 –2 483 650 0 0 0 0 –2 483 650
    322 Kaupade ja teenuste müük 327 883 327 883 0 0 0 0 327 883
  38   Muud tulud 250 000 250 000 0 0 0 0 250 000
    382 Tulud varadelt 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    388 Muud tulud –750 000 –750 000 0 0 0 0 –750 000

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  –28 565 315 –28 565 315 0 0 0 0 –28 565 315

  70000734. Põllumajandusministeerium

  –6 569 374 –6 569 374 0 0 0 0 –6 569 374
  5   Tegevuskulud –6 569 374 –6 569 374 0 0 0 0 –6 569 374

  70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

  –7 193 353 –7 193 353 0 0 0 0 –7 193 353
  4   Eraldised –1 900 000 –1 900 000 0 0 0 0 –1 900 000
      – maaelu ja põllumajanduse arendamine –400 000 –400 000 0 0 0 0 –400 000
      – kalanduse arengutoetused –1 500 000 –1 500 000 0 0 0 0 –1 500 000
  5   Tegevuskulud –5 293 353 –5 293 353 0 0 0 0 –5 293 353

  70000094. Veterinaar- ja Toiduamet

  –6 390 331 –6 390 331 0 0 0 0 –6 390 331
  5   Tegevuskulud –6 390 331 –6 390 331 0 0 0 0 –6 390 331

  70000071. Taimetoodangu Inspektsioon

  –2 384 507 –2 384 507 0 0 0 0 –2 384 507
  5   Tegevuskulud –2 384 507 –2 384 507 0 0 0 0 –2 384 507

  70000036. Jõudluskontrolli Keskus

  –484 919 –484 919 0 0 0 0 –484 919
  5   Tegevuskulud –484 919 –484 919 0 0 0 0 –484 919

  70000059. Maamajanduse Infokeskus

  –344 288 –344 288 0 0 0 0 –344 288
  5   Tegevuskulud –344 288 –344 288 0 0 0 0 –344 288

  70002213. Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo

  –94 486 –94 486 0 0 0 0 –94 486
  5   Tegevuskulud –94 486 –94 486 0 0 0 0 –94 486

  70000042. Põllumajandusuuringute Keskus

  –533 123 –533 123 0 0 0 0 –533 123
  5   Tegevuskulud –533 123 –533 123 0 0 0 0 –533 123

  70000065. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

  –1 170 770 –1 170 770 0 0 0 0 –1 170 770
  5   Tegevuskulud –1 170 770 –1 170 770 0 0 0 0 –1 170 770

  Maaparandusbürood

  –2 112 145 –2 112 145 0 0 0 0 –2 112 145
  5   Tegevuskulud –2 112 145 –2 112 145 0 0 0 0 –2 112 145

  Põllumajandusmuuseumid

  –820 127 –820 127 0 0 0 0 –820 127
  5   Tegevuskulud –820 127 –820 127 0 0 0 0 –820 127

  Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusasutused

  –467 892 –467 892 0 0 0 0 –467 892
  5   Tegevuskulud –467 892 –467 892 0 0 0 0 –467 892
   

  Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

  RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

  –4 041 101 018 –4 041 101 018 0 0 0 0 –4 041 101 018
  30   Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed –3 761 231 018 –3 761 231 018 0 0 0 0 –3 761 231 018
    300 Tulumaks –1 552 086 000 –1 552 086 000 0 0 0 0 –1 552 086 000
    302 Sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed –1 498 745 018 –1 498 745 018 0 0 0 0 –1 498 745 018
    303 Omandimaksud –2 000 000 –2 000 000 0 0 0 0 –2 000 000
    3031 Raskeveokimaks –2 000 000 –2 000 000 0 0 0 0 –2 000 000
    304 Maksud kaupadelt ja teenustelt –637 400 000 –637 400 000 0 0 0 0 –637 400 000
    3040 Käibemaks –590 000 000 –590 000 000 0 0 0 0 –590 000 000
    3042 Aktsiisid 104 600 000 104 600 000 0 0 0 0 104 600 000
    3043 Hasartmängumaks –152 000 000 –152 000 000 0 0 0 0 –152 000 000
    305 Maksud väliskaubanduselt ja -tehingutelt –71 000 000 –71 000 000 0 0 0 0 –71 000 000
    3050 Tollimaks –71 000 000 –71 000 000 0 0 0 0 –71 000 000
  32   Kaupade ja teenuste müük –1 120 000 –1 120 000 0 0 0 0 –1 120 000
    320 Riigilõivud –1 120 000 –1 120 000 0 0 0 0 –1 120 000
  38   Muud tulud –278 750 000 –278 750 000 0 0 0 0 –278 750 000
    382 Tulud varadelt –265 000 000 –265 000 000 0 0 0 0 –265 000 000
    388 Muud tulud –13 750 000 –13 750 000 0 0 0 0 –13 750 000

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  –1 440 625 005 –1 440 625 005 0 0 0 0 –1 440 625 005

  70000272. Rahandusministeerium

  –10 232 560 –10 232 560 0 0 0 0 –10 232 560
  4   Eraldised –5 658 960 –5 658 960 0 0 0 0 –5 658 960
    450 Sihtotstarbelised eraldised –5 658 960 –5 658 960 0 0 0 0 –5 658 960
    4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –5 658 960 –5 658 960 0 0 0 0 –5 658 960
    4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –4 585 778 –4 585 778 0 0 0 0 –4 585 778
    4500.00 Riigile ja riigiasutustele –4 585 778 –4 585 778 0 0 0 0 –4 585 778
      – rahva ja eluruumide loendus –4 585 778 –4 585 778 0 0 0 0 –4 585 778
    4500.9 Mitteresidentidele –1 073 182 –1 073 182 0 0 0 0 –1 073 182
      – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud –1 073 182 –1 073 182 0 0 0 0 –1 073 182
  5   Tegevuskulud –4 573 600 –4 573 600 0 0 0 0 –4 573 600
      – tegevuskulud –4 573 600 –4 573 600 0 0 0 0 –4 573 600

  70000349. Maksu- ja Tolliamet

  –1 427 286 804 –1 427 286 804 0 0 0 0 –1 427 286 804
  4   Eraldised –1 407 802 644 –1 407 802 644 0 0 0 0 –1 407 802 644
    41 Sotsiaaltoetused –1 407 802 644 –1 407 802 644 0 0 0 0 –1 407 802 644
    410 Sotsiaalkindlustustoetused –1 407 802 644 –1 407 802 644 0 0 0 0 –1 407 802 644
    4103 Riigipoolsed kanded kohustusliku kogumispensioni fondi (a) –1 407 802 644 –1 407 802 644 0 0 0 0 –1 407 802 644
  5   Tegevuskulud –19 484 160 –19 484 160 0 0 0 0 –19 484 160
      – tegevuskulud –19 484 160 –19 484 160 0 0 0 0 –19 484 160

  70000332. Statistikaamet

  –2 834 100 –2 834 100 0 0 0 0 –2 834 100
  5   Tegevuskulud –2 834 100 –2 834 100 0 0 0 0 –2 834 100

  70003170. Riigihangete Amet

  –271 541 –271 541 0 0 0 0 –271 541
  5   Tegevuskulud –271 541 –271 541 0 0 0 0 –271 541

  RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

  –659 143 885 –659 143 885 0 0 0 0 –659 143 885

  70000272. Rahandusministeerium

  –659 143 885 –659 143 885 0 0 0 0 –659 143 885

  10.1

  Finantsvarade suurenemine –659 143 885 –659 143 885 0 0 0 0 –659 143 885
    10.1 – finantsvarade suurenemine –659 143 885 –659 143 885 0 0 0 0 –659 143 885
   

  Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala

  RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

  –429 147 914 –429 147 914 0 0 0 0 –429 147 914
  32   Kaupade ja teenuste müük –35 733 564 –35 733 564 0 0 0 0 –35 733 564
    320 Riigilõivud –35 482 400 –35 482 400 0 0 0 0 –35 482 400
    322 Kaupade ja teenuste müük –251 164 –251 164 0 0 0 0 –251 164
  38   Muud tulud –393 414 350 –393 414 350 0 0 0 0 –393 414 350
    381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük –44 510 000 –44 510 000 0 0 0 0 –44 510 000
    382 Tulud varadelt 2 864 950 2 864 950 0 0 0 0 2 864 950
    388 Muud tulud –351 769 300 –351 769 300 0 0 0 0 –351 769 300

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  –251 233 112 –251 233 112 0 0 0 0 –251 233 112

  70000562. Siseministeerium

  –14 881 797 –14 881 797 0 0 0 0 –14 881 797
  4   Eraldised –5 537 888 –5 537 888 0 0 0 0 –5 537 888
    450 Sihtotstarbelised eraldised –5 537 888 –5 537 888 0 0 0 0 –5 537 888
    4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –5 537 888 –5 537 888 0 0 0 0 –5 537 888
    4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –227 888 –227 888 0 0 0 0 –227 888
    4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele –70 092 –70 092 0 0 0 0 –70 092
    4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele –157 796 –157 796 0 0 0 0 –157 796
      – Sihtasutus Eesti Migratsioonifond –157 796 –157 796 0 0 0 0 –157 796
    4500.8 Muudele residentidele –5 310 000 –5 310 000 0 0 0 0 –5 310 000
      – erakonnad –5 310 000 –5 310 000 0 0 0 0 –5 310 000
  5   Tegevuskulud –9 343 909 –9 343 909 0 0 0 0 –9 343 909

  70000591. Kaitsepolitseiamet

  –15 023 111 –15 023 111 0 0 0 0 –15 023 111
  6   Muud kulud –15 023 111 –15 023 111 0 0 0 0 –15 023 111

  70000579. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

  –10 791 573 –10 791 573 0 0 0 0 –10 791 573
  4   Eraldised –2 655 –2 655 0 0 0 0 –2 655
    41 Sotsiaaltoetused –2 655 –2 655 0 0 0 0 –2 655
    413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele –2 655 –2 655 0 0 0 0 –2 655
    4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele –2 655 –2 655 0 0 0 0 –2 655
  5   Tegevuskulud –10 788 918 –10 788 918 0 0 0 0 –10 788 918

  70005186. Piirivalveamet

  –35 367 310 –35 367 310 0 0 0 0 –35 367 310
  4   Eraldised –2 139 200 –2 139 200 0 0 0 0 –2 139 200
    450 Sihtotstarbelised eraldised –2 139 200 –2 139 200 0 0 0 0 –2 139 200
    4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –2 139 200 –2 139 200 0 0 0 0 –2 139 200
    4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –2 139 200 –2 139 200 0 0 0 0 –2 139 200
    4500.00 Riigile ja riigiasutustele –2 139 200 –2 139 200 0 0 0 0 –2 139 200
      – piirivalvurite pensionid (a) –2 139 200 –2 139 200 0 0 0 0 –2 139 200
  5   Tegevuskulud –33 228 110 –33 228 110 0 0 0 0 –33 228 110

  70000728. Politseiamet

  –96 024 367 –96 024 367 0 0 0 0 –96 024 367
  4   Eraldised –8 100 000 –8 100 000 0 0 0 0 –8 100 000
    450 Sihtotstarbelised eraldised –8 100 000 –8 100 000 0 0 0 0 –8 100 000
    4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –8 100 000 –8 100 000 0 0 0 0 –8 100 000
    4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –8 100 000 –8 100 000 0 0 0 0 –8 100 000
    4500.00 Riigile ja riigiasutustele –8 100 000 –8 100 000 0 0 0 0 –8 100 000
      – politseinike pensionid (a) –8 100 000 –8 100 000 0 0 0 0 –8 100 000
  5   Tegevuskulud –87 071 279 –87 071 279 0 0 0 0 –87 071 279
  6   Muud kulud –853 088 –853 088 0 0 0 0 –853 088

  70000585. Päästeamet

  –43 056 376 –43 056 376 0 0 0 0 –43 056 376
  4   Eraldised –602 524 –602 524 0 0 0 0 –602 524
    41 Sotsiaaltoetused –602 210 –602 210 0 0 0 0 –602 210
    413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele –20 000 –20 000 0 0 0 0 –20 000
    4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks –20 000 –20 000 0 0 0 0 –20 000
    414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele –582 210 –582 210 0 0 0 0 –582 210
    450 Sihtotstarbelised eraldised –314 –314 0 0 0 0 –314
    4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –314 –314 0 0 0 0 –314
    4500.9 Mitteresidentidele –314 –314 0 0 0 0 –314
      – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud –314 –314 0 0 0 0 –314
  5   Tegevuskulud –42 453 852 –42 453 852 0 0 0 0 –42 453 852

  70004465. Sisekaitseakadeemia

  –7 662 478 –7 662 478 0 0 0 0 –7 662 478
  5   Tegevuskulud –7 662 478 –7 662 478 0 0 0 0 –7 662 478

  70008440. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

  –6 622 464 –6 622 464 0 0 0 0 –6 622 464
  5   Tegevuskulud –6 622 464 –6 622 464 0 0 0 0 –6 622 464

  70000562. Siseministeerium (regionaalministri valitsemisala)

  –21 803 636 –21 803 636 0 0 0 0 –21 803 636

  70000562. Siseministeerium

  –21 504 636 –21 504 636 0 0 0 0 –21 504 636
  4   Eraldised –22 705 917 –22 705 917 0 0 0 0 –22 705 917
    450 Sihtotstarbelised eraldised –22 705 917 –22 705 917 0 0 0 0 –22 705 917
      – regionaalarengu toetamine –2 672 998 –2 672 998 0 0 0 0 –2 672 998
      – hasartmängumaksu laekumisest regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm (a) –19 304 000 –19 304 000 0 0 0 0 –19 304 000
      – muud sihtotstarbelised eraldised –728 919 –728 919 0 0 0 0 –728 919
  5   Tegevuskulud 1 201 281 1 201 281 0 0 0 0 1 201 281
      – tegevuskulud 1 201 281 1 201 281 0 0 0 0 1 201 281

  Maavalitsused

  –299 000 –299 000 0 0 0 0 –299 000
  5   Tegevuskulud –299 000 –299 000 0 0 0 0 –299 000
   

  Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala

  RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

  –13 239 200 0 0 0 –13 239 200 0 0
  35   Toetused –13 239 200 0 0 0 –13 239 200 0 0

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  –182 797 459 –169 558 259 0 0 –13 239 200 0 –169 558 259

  70001952. Sotsiaalministeerium

  –179 203 592 –179 203 592 0 0 0 0 –179 203 592
  4   Eraldised –177 149 857 –177 149 857 0 0 0 0 –177 149 857
    450 Sihtotstarbelised eraldised –177 149 857 –177 149 857 0 0 0 0 –177 149 857
    4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –177 149 857 –177 149 857 0 0 0 0 –177 149 857
    4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised –153 201 041 –153 201 041 0 0 0 0 –153 201 041
    4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele –153 201 041 –153 201 041 0 0 0 0 –153 201 041
      – Eesti Haigekassa riikliku ravikindlustuse kulud (a) –376 399 901 –376 399 901 0 0 0 0 –376 399 901
      – Tartu Ülikool – residentuurikuludeks –10 000 000 –10 000 000 0 0 0 0 –10 000 000
      – Tartu Ülikool – viljatusravi uuringuteks –2 700 000 –2 700 000 0 0 0 0 –2 700 000
      – Töötukassa – töötutoetusteks (a) 105 892 928 105 892 928 0 0 0 0 105 892 928
      – Töötukassa – erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) 130 005 932 130 005 932 0 0 0 0 130 005 932
    4500.8 Muudele residentidele –23 948 816 –23 948 816 0 0 0 0 –23 948 816
      – hasartmängumaksu laekumisest pere-, meditsiini-, hoolekande-, vanurite ning puuetega inimeste projektidele (a) –18 020 816 –18 020 816 0 0 0 0 –18 020 816
      – Eesti Punasele Ristile hasartmängumaksu laekumisest (a) –5 928 000 –5 928 000 0 0 0 0 –5 928 000
  5   Tegevuskulud –2 053 735 –2 053 735 0 0 0 0 –2 053 735

  70001975. Sotsiaalkindlustusamet

  18 586 133 31 825 333 0 0 –13 239 200 0 31 825 333
  4   Eraldised 18 586 133 31 825 333 0 0 –13 239 200 0 31 825 333
    41 Sotsiaaltoetused 18 592 321 31 831 521 0 0 –13 239 200 0 31 831 521
    410 Sotsiaalkindlustustoetused (a) –67 392 758 –67 392 758 0 0 0 0 –67 392 758
    4100 Sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid (a) –53 635 758 –53 635 758 0 0 0 0 –53 635 758
    4102 Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja -suurendused (a) –13 757 000 –13 757 000 0 0 0 0 –13 757 000
    413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 139 227 530 139 227 530 0 0 0 0 139 227 530
    4130 Peretoetused 75 978 947 75 978 947 0 0 0 0 75 978 947
      – peretoetused (a) 16 010 601 16 010 601 0 0 0 0 16 010 601
      – vanemahüvitis (a) 59 968 346 59 968 346 0 0 0 0 59 968 346
    4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 47 725 458 47 725 458 0 0 0 0 47 725 458
      – puuetega inimeste igakuulised toetused (a) 47 725 458 47 725 458 0 0 0 0 47 725 458
    4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) 43 384 824 43 384 824 0 0 0 0 43 384 824
    4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele –27 861 699 –27 861 699 0 0 0 0 –27 861 699
      – eraldised kohustusliku kogumispensioni fondi (a) –11 800 000 –11 800 000 0 0 0 0 –11 800 000
      – eraldised õppelaenu kustutamiseks lapse sünni korral (a) –5 000 000 –5 000 000 0 0 0 0 –5 000 000
      – kahjuhüvitised seoses tööõnnetustega (a) 5 227 958 5 227 958 0 0 0 0 5 227 958
      – matusetoetused (a) –20 000 000 –20 000 000 0 0 0 0 –20 000 000
      – sotsiaaltoetused vanaduspensionieas välisriigist Eestisse asunutele (a) –364 460 –364 460 0 0 0 0 –364 460
      – hüvitised kuriteoohvritele (a) –65 301 –65 301 0 0 0 0 –65 301
      – ohvriabi (a) –1 034 090 –1 034 090 0 0 0 0 –1 034 090
      – täiendav lapsepuhkuse päevade tasu lapsevanematele, lisapuhkepäeva tasu puudega lapse vanematele, tasuline lapsetoitmise vaheaeg (a) 5 174 194 5 174 194 0 0 0 0 5 174 194
    414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele –53 242 451 –40 003 251 0 0 –13 239 200 0 –40 003 251
      – kaitseväelaste pensionid –2 000 000 0 0 0 –2 000 000 0 0
      – politseinike pensionid –8 100 000 0 0 0 –8 100 000 0 0
      – Riigikontrolli ametnike pensionid (a) –790 808 –790 808 0 0 0 0 –790 808
      – riigikohtunike ja kohtunike pensionide suurendus (a) –6 000 000 –6 000 000 0 0 0 0 –6 000 000
      – prokuröride pensionide suurendus –1 000 000 0 0 0 –1 000 000 0 0
      – õiguskantsleri pensioni suurendus (a) –58 939 –58 939 0 0 0 0 –58 939
      – avalike teenistujate pensionide suurendus (a) –33 153 504 –33 153 504 0 0 0 0 –33 153 504
      – piirivalvurite pensionid –2 139 200 0 0 0 –2 139 200 0 0
    450 Sihtotstarbelised eraldised –6 188 –6 188 0 0 0 0 –6 188
    4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –6 188 –6 188 0 0 0 0 –6 188
      – psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne kohtumääruse alusel (a) –6 188 –6 188 0 0 0 0 –6 188

  70006205. Tervishoiuamet

  –14 780 000 –14 780 000 0 0 0 0 –14 780 000
  4   Eraldised –14 780 000 –14 780 000 0 0 0 0 –14 780 000
      – kiirabiteenuse osutamine –14 780 000 –14 780 000 0 0 0 0 –14 780 000

  70006292. Tervise Arengu Instituut

  –7 400 000 –7 400 000 0 0 0 0 –7 400 000
  5   Tegevuskulud –7 400 000 –7 400 000 0 0 0 0 –7 400 000
   

  Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUMI valitsemisala

  RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

  –9 601 000 –9 601 000 0 0 0 0 –9 601 000
  32   Kaupade ja teenuste müük 9 049 000 9 049 000 0 0 0 0 9 049 000
    320 Riigilõivud 9 000 000 9 000 000 0 0 0 0 9 000 000
    323 Laekumised õiguste müügist 49 000 49 000 0 0 0 0 49 000
  38   Muud tulud –18 650 000 –18 650 000 0 0 0 0 –18 650 000
    381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük –18 650 000 –18 650 000 0 0 0 0 –18 650 000

  RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

  –24 078 012 –24 078 012 0 0 0 0 –24 078 012
  15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) –8 271 464 –8 271 464 0 0 0 0 –8 271 464

  70002526. Välisministeerium

  –15 806 548 –15 806 548 0 0 0 0 –15 806 548
  4   Eraldised –10 000 000 –10 000 000 0 0 0 0 –10 000 000
    450 Sihtotstarbelised eraldised –10 000 000 –10 000 000 0 0 0 0 –10 000 000
    4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –10 000 000 –10 000 000 0 0 0 0 –10 000 000
    4500.9 Mitteresidentidele –10 000 000 –10 000 000 0 0 0 0 –10 000 000
      – arengu- ja humanitaarabi –10 000 000 –10 000 000 0 0 0 0 –10 000 000
  5   Tegevuskulud –5 806 548 –5 806 548 0 0 0 0 –5 806 548
      – tegevuskulud –5 806 548 –5 806 548 0 0 0 0 –5 806 548

  § 2.   2009. aasta riigieelarve seaduses (RT I 2008, 60, 332; 2009, 15, 93) tehakse järgmised muudatused:
   1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« 3) üliõpilasel, kes omandab kõrgharidust, 920 krooni ja täiendav toetus 460 krooni;»;
   2) paragrahvi 3 lõiked 13–15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« (13) Kassareservi suurus on 100 000 000 krooni ja riigieelarve tulude laekumist ületavate kulude finantseerimise piirmäär on 12 800 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 36 lõikele 1.

   (14) Välisabi sildfinantseerimise suurim lubatud maht on 4 800 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 361 lõikele 1.

   (15) Eelarvelaenu suurim lubatud jääk vastavalt riigieelarve seaduse § 39 lõikele 2 on 9 800 000 000 krooni, millele lisandub käesoleva paragrahvi lõikes 17 nimetatud summa.»;
   3) seadust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:« § 131. Enne kohustuse tekkimist tehtavate struktuuritoetuse väljamaksete piirmäär

  Toetuste väljamaksmise suurim lubatud maht on 600 000 000 krooni vastavalt perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 23 lõikele 45

  Riigikogu esimees Ene ERGMA