Teksti suurus:

Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 34, 229

Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.06.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. juuni 2009. a otsusega nr 510

Pühade ja tähtpäevade seaduse (RT I 1998, 13, 162; 2007, 22, 118) § 3 punkti 41 senine tekst loetakse punktiks 42 ning paragrahvi täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) 23. august – kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev;».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json