Teksti suurus:

EORI numbri kasutuselevõtmisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 36, 235

EORI numbri kasutuselevõtmisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 25.06.2009 nr 100

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 51 lõike 2 ja § 53 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruses nr 144 «Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord» (RT I 2004, 35, 238; 2008, 26, 174) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kauba saatja, saaja ning omaniku nimi, aadress ja registri- või isikukood. Kauba saatja kohta märgitakse lisaks tema EORI number (ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber, edaspidi EORI number);»;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) lahtritesse 2 ja 14 isiku EORI number;».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 145 «Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised» (RT I 2004, 35, 239; 2008, 49, 274) § 2 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kauba saatja, saaja ning omaniku nimi, asukoha või elukoha aadress ja registri- või isikukood. Kauba saaja kohta märgitakse lisaks tema EORI number (ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber);».

§ 3. Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Jürgen LIGI

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json