Teksti suurus:

„Käibemaksuseaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 50, 745

„Käibemaksuseaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 26.06.2009 nr 43

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 5 lõike 3, § 12 lõike 2, § 27 lõike 1, § 36 lõike 5 ja § 40 lõike 11 alusel.

§ 1. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 70 «Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord» (RTL 2004, 44, 753; 2009, 5, 61) § 5 lõike 3 viimases lauses asendatakse arv «18» arvuga «20».

§ 2. Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 41 «Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord» (RTL 2004, 39, 656; 2009, 5, 61) § 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sihtotstarbelise toetusena laekunud rahasummalt käibemaksu arvutamisel leitakse käibemaksusumma käibemaksumääraga 20% maksustatava tehingu puhul laekunud summa jagamisel 1,20-ga ja saadud tulemuse korrutamisel 0,20-ga ning käibemaksumääraga 9% maksustatava tehingu puhul laekunud summa jagamisel 1,09-ga ja saadud tulemuse korrutamisel 0,09-ga.».

§ 3. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 67 «Käibedeklaratsiooni vorm» (RTL 2004, 44, 750; 2008, 99, 1397) lisas sätestatud «Käibedeklaratsiooni vorm ja täitmise juhend» asendatakse käesoleva määruse lisas sätestatud «Käibedeklaratsiooni vormi ja täitmise juhendiga».

§ 4. Rahandusministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 92 «Keskmist marginaali kasutava maksukohustuslase poolt reisiteenuse maksustatava väärtuse korrigeerimise kord» (RTL 2006, 3, 43) § 3 lõikes 1 asendatakse arv «18» arvuga «20».

§ 5. Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 40 «Maksustatava ja maksuvaba käibe, arvestatud käibemaksu ning teistelt registreeritud maksukohustuslastelt saadud maksustatava käibe või «Käibemaksuseaduse» § 4 lõikes 2 nimetatud ettevõtluses kasutatava kauba või teenuse eest tasumisele kuuluva ning «Käibemaksuseaduse» § 3 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud saadud teenuse või soetatud kauba maksustatavalt väärtuselt arvestatud või imporditud kauba eest tasutud või tasumisele kuuluva sisendkäibemaksu kohta igapäevase arvestuse pidamise kord» (RTL 2004, 39, 655; 2009, 5, 61) § 2 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv «18» arvuga «20».

§ 6. Määrus jõustub 2009. aasta 1. juulil.

Minister Jürgen LIGI

Kantsler Tea VARRAK

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 25.06.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03485.

Lisa 1

/otsingu_soovitused.json