Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 „Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 36, 243

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 „Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine“ muutmine

Vastu võetud 25.06.2009 nr 108

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 153 lõike 3 ja § 155 lõike 1 alusel ning kooskõlas § 129 lõikega 3.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine» (RT I 2005, 5, 19; 2008, 20, 140) lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Haridus- ja teadusminister
kaitseministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 1
(Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 108 sõnastuses)

KAADRIKAITSEVÄELASTE AMETIKOHTADE AUASTMETELE VASTAVAD PALGATASEMED

Ametikoha auaste

Palgatase

Madalaim
määr

Keskmine

Kõrgeim
määr

maa- ja õhuväes mereväes
Kindralmajor Kontradmiral K 16 22 796 25 050 27 304
Brigaadikindral Kommodoor K 15 19 024 20 910 22 769
Kolonel Mereväekapten K 14 15 896 18 242 20 588
Kolonelleitnant Kaptenleitnant K 13 13 872 15 896 17 920
Major Kaptenmajor K 12 12 676 14 516 16 356
Kapten Vanemleitnant K 11 11 572 13 274 14 976
Leitnant Leitnant K 10 10 560 11 572 12 584
Ülemveebel Ülemveebel K 9   12 768 14 010 15 252
Staabiveebel Staabiveebel K 8   11 112 12 722 14 332
Vanemveebel Vanemveebel K 7   10 560 12 078 13 596
Veebel Veebel K 6     9 640 11 020 12 400
Nooremveebel Nooremveebel K 5     9 180 10 054 10 928
Vanemseersant Vanemmaat K 4     8 720   9 548 10 376
Seersant Maat K 3     8 352   9 134   9 916
Kapral Vanemmadrus K 2     7 984   8 766   9 548
Reamees Madrus K 1     7 616   8 352   9 088

Haridus- ja teadusminister
kaitseministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 2
(Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 108 sõnastuses)

KAADRIKAITSEVÄELASTE AUASTMETASUD KUUS

Auaste maa- ja õhuväes Auaste mereväes Auastmetasu määr
kroonides
Kindral Admiral 9568
Kindralleitnant Viitseadmiral 7912
Kindralmajor Kontradmiral 6532
Brigaadikindral Kommodoor 5520
Kolonel Mereväekapten 4692
Kolonelleitnant Kaptenleitnant 3772
Major Kaptenmajor 3220
Kapten Vanemleitnant 2576
Leitnant Leitnant 2116
Nooremleitnant Nooremleitnant 1656
Lipnik Lipnik 1288
Ülemveebel Ülemveebel 2576
Staabiveebel Staabiveebel 1932
Vanemveebel Vanemveebel 1472
Veebel Veebel 1196
Nooremveebel Nooremveebel   920
Vanemseersant Vanemmaat   736
Seersant Maat   552
Nooremseersant Nooremmaat   460
Kapral Vanemmadrus   276

Haridus- ja teadusminister
kaitseministri ülesannetes Tõnis LUKAS

/otsingu_soovitused.json