Teksti suurus:

Haridus- ja teadustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.09.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 36, 247

Haridus- ja teadustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa

Vastu võetud 25.06.2009 nr 112

Määrus kehtestatakse „Töölepingu seaduse“ § 58 lõike 2 alusel. (õ) 1.09.2009 8:50

§ 1. Koolieelsete lasteasutuste juhtide ja pedagoogide puhkus

Koolieelsete lasteasutuste juhtidele ja pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) juhataja, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusalal – 42 kalendripäeva;
2) õpetaja – 42 kalendripäeva;
3) eripedagoog, logopeed – 56 kalendripäeva.

§ 2. Erivajadustega laste rühma(de)ga koolieelsete lasteasutuste, lasteaed-algkoolide ja lasteaed-põhikoolide juhtide ja erivajadustega laste rühmade pedagoogide puhkus

Erivajadustega laste rühma(de)ga koolieelsete lasteasutuste, lasteaed-algkoolide ja lasteaed-põhikoolide juhtidele ja erivajadustega laste rühmade pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) direktor (juhataja), direktori (juhataja) asetäitja õppe- ja kasvatusalal – 56 kalendripäeva;
2) õpetaja, eripedagoog, logopeed – 56 kalendripäeva;
3) kehakultuuriinstruktor – 56 kalendripäeva.

§ 3. Lasteaed-algkoolide, lasteaed-põhikoolide, algkoolide, põhikoolide ja gümnaasiumide juhtide ja pedagoogide puhkus

Lasteaed-algkoolide, lasteaed-põhikoolide, algkoolide, põhikoolide ja gümnaasiumide (sh sanatoorsed ja teised internaatkoolid, erivajadustega laste koolid, gümnaasiumid, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikoolid ja gümnaasiumid, mis tegutsevad ühe asutusena) juhtidele ja pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) direktor (juhataja), direktori (juhataja) asetäitja õppe- ja kasvatusalal – 56 kalendripäeva;
2) klassiõpetaja, aineõpetaja, kasvataja, logopeed, eripedagoog, huvijuht, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog – 56 kalendripäeva;
3) ringijuht – 42 kalendripäeva.

§ 4. Huvikoolide juhtide ja pedagoogide puhkus

Huvikoolide juhtidele ja pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) direktor, direktori asetäitja (v.a majandusalal), osakonnajuhataja – 56 kalendripäeva;
2) õpetaja, treener, huvihariduse spetsialist – 56 kalendripäeva;
3) kontsertmeister, õppemeister, ballettmeister, dirigent – 42 kalendripäeva;
4) klaverisaatja – 35 kalendripäeva.

§ 5. Kutseõppeasutuste juhtide ning pedagoogide puhkus

Kutseõppeasutuste juhtidele ning pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) direktor, direktori asetäitja (v.a majandusalal), osakonnajuhataja (v.a majandusosakonna juhataja) – 56 kalendripäeva;
2) õpetaja, eripedagoog, logopeed, psühholoog – 56 kalendripäeva;
3) huvijuht, ringijuht, kasvataja, sotsiaalpedagoog, ravikehakultuuriinstruktor – 42 kalendripäeva.

§ 6. Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide juhtide, õppejõudude ning teadustöötajate puhkus

Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide juhtidele, õppejõududele ning teadustöötajatele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) rektor, prorektor – 56 kalendripäeva;
2) korraline õppejõud (professor, dotsent, assistent, lektor, õpetaja) – 56 kalendripäeva;
3) teadustöötaja (uurija-professor, juhtivteadur, vanemteadur, teadur) – 42 kalendripäeva;
4) instituudi direktor – 56 kalendripäeva;
5) õppetooli juhataja – 56 kalendripäeva;
6) dekaan, prodekaan – 56 kalendripäeva;
7) haldusdirektor – 42 kalendripäeva;
8) teaduslabori juhataja – 42 kalendripäeva;
9) teadussekretär – 35 kalendripäeva.

§ 7. Teadus- ja arendusasutuste juhtide ning teadustöötajate puhkus

Teadus- ja arendusasutuste juhtidele ning teadustöötajatele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) direktor – 56 kalendripäeva;
2) teadustöötaja (uurija-professor, juhtivteadur, vanemteadur, teadur) – 42 kalendripäeva;
3) teadussekretär, teadusdirektor – 42 kalendripäeva;
4) labori-, osakonnajuhataja – 42 kalendripäeva.

§ 8. Rakendussäte

Paragrahvi 6 punktid 4–9 ning § 7 punktid 3 ja 4 kehtivad kuni 31. detsembrini 2009. a.

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Hanno PEVKUR

Riigisekretär Heiki LOOT

Määrusele lisatud preambul.
Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lõige 31 punkt 2.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json